Free cookie consent management tool by TermsFeed Privacy Suite Generator Zväz chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky
logo ZCHFP SK

Konferencie

Projekt ChemLog bol vyhodnotený ako úspešný a preto pokračuje 7. semestrom ako kapitalizácia výsledkov.

V dňoch 29.-30.5.2012 sme v hoteli Relax Inn v Šoporni zorganizovali spolu so SCHP ČR seminár o stratégii chemickej logistiky v SR a ČR. Zúčastnili sa ho špičkoví odborníci chemickej logistiky z ČR a SR – logistici chemických podnikov, dopravcovia aoperátori kombinovanej dopravy. Spoločne sme definovali smery a ciele v bezpečnejšej a ekologickejšej chemickej logistiky v strednej Európe.

Prezentácie prednášajúcich aj so závermi seminára:

PDF AGF_LOVO_prezentace_Šoporna

PDF Bohemiakombi_Nová_linka_Ostrava_-_Verona-3

PDF CACS_Soporna_DP_20120529

PDF ČD_Cargo_2011_Sládek_prezentace

PDF DSV_Slovakia_Prezentacia_SKx

PDF ChemLog_05-2012Sloveca_Sedlák

PDF Logistika_Duslo_-_Šoporňa_2012

PDF Omega_Servis_prezentace_Chemlog_Soporna

PDF PREPRAVY_NEBEZPECNEHO_TOVARU_NA_UKRAJINU

PDF Priority_KD_Slovensko_Marušinec

PDF SCHP_ČR_LŠ_Konkurenceschopnost_chemie

PDF SPOLCHEMIE_10-2011_CZx

PDF Synthesia_prezentace_Šoporna

PDF TransSpedConsult_Zídka

Cieľom seminára, ktorý organizuje ZCHFP SR v spolupráci s MŽP SR, je

  • informovať zainteresovaných zamestnancov členských organizácií o pripravovaných zmenách Smernice Rady EÚ 96/82/ES o kontrole nebezpečenstiev veľkých havárií s prítomnosťou nebezpečných látok (Smernica SEVESO)
  • stručne predstaviť nariadenie (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (CLP), s ktorou sa Smernica SEVESO zosúlaďuje.

Program seminára:

  1. Očakávané zmeny v smernici 96/98/ES a súčasný stav legislatívneho procesu, Ing. Tatiana Tobiášová, MŽP SR
  2. Nariadenie (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (CLP), stručný prehľad
  3. Ustanovenie Pracovnej komisie SEVESO pri ZCHFP SR.

 

PDF SEVESO III

PDF CLP nariadenie uvod

PDF Prevencia zavažných priem. haváríi

PDF CLP životné prostredie

PDF CLP nebezp. pre zdravie

PDF CLP fyzikálne vlastnostiZCHFP SR
Hattalova 12
831 03 Bratislava

Tel.: +421 2 4820 9001 sekretariát
IČO: 308 400 74
DIČ: 2020 868 949
Bankové spojenie: 2661000007 / 1100

e-mail: zchfp@zchfp.sk
www.zchfp.sk
Predvoľby cookiesPredvoľby cookies