Free cookie consent management tool by TermsFeed Privacy Suite Generator Zväz chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky
logo ZCHFP SK

Chémia pre mladých


Každý rok sa organizujú aj s finančnou podporou Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu pre mladých chemikov akcie na podporu budúcich chemikov. Každoročne sú to: Chemická olympiáda, ktorú organizuje Slovenský inštitút mládeže v spolupráci so Slovenskou komisiou Chemickej olympiády, Letná škola chemikov, ktorá je určená pre úspešných riešiteľov chemickej olympiády pre stredné školy a letná škola mladých chemikov je určená pre úspešných riešiteľov chemickej olympiády pre základné školy. Slovenská Technická Univerzita, FCHPT, pravidelne organizuje ChemDay - veľtrh pracovných príležitostí spoločností chemického, potravinárskeho a farmaceutického priemyslu.

Celoštátne kolo 59. ročníka Chemickej olympiády

Slovenský inštitút mládeže v spolupráci so Slovenskou komisiou Chemickej olympiády zorganizovali v dňoch 1. marca 2023 – 4. marca 2023 celoštátne kolo Chemickej olympiády pre kategórie A (gymnáziá) a EF (stredné odborné školy). Chemická olympiáda sa tento rok konala na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. ZCHFP SR už tradične finančne podporuje úspešných riešiteľov Chemickej olympiády.

Letná škola chemikov

V dňoch 2. – 14. júla 2023 sa už po 46. krát konala Letná škola chemikov, ktorú ZCHFP SR naďalej podporuje. Tento rok sa letná škola konala na Fakulte prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica. Účastníci letnej školy sa zúčastnili seminárov, prednášok a laboratórnych cvičení a mali možnosť pozrieť a pracovať v laboratóriách. Letná škola chemikov je určená pre úspešných účastníkov chemickej olympiády.

Letná škola mladých chemikov

Letná škola mladých chemikov je podujatie pre úspešných riešiteľov chemickej olympiády kategórie D (základná škola). Už 7. ročník sa uskutočnil v termíne od 16.-22.7.2023 v Učebno-výcvikom zariadení Univerzity Komenského Richňava (Štiavnické Bane) a zúčastnilo sa ho 21 žiakov z celého Slovenska program bol zostavený z tradičných prednášok na témy ako zloženie atómu a elektrónová konfigurácia až po základy organickej chémie. Nevynechali sme však ani súčasnú problematiku životného prostredia a mladí chemici prakticky pomocou infračerveného teplomera dokazovali, že oxid uhličitý a oxid dusný patria medzi skleníkové plyny. Zoznámili sa aj s významom materiálovej chémie, kde počas laboratórneho cvičenia vypeňovali hliník. Účastníci si vyskúšali aj techniky analytickej chémie ako tenkovrstvová chromatografia, izolácia DNA, titrácie a rôzne dôkazové reakcie. Keďže prázdniny majú byť o zábave, väčšina programu bola ladená v štýle bádateľského a zážitkového vyučovania, na čo perfektne sedí téma Detektívky. Preto účastníci celý týždeň riešili fiktívnu vraždu a pomocou vyššie spomenutých techník analyzovali dôkazy. Vo voľnom čase navštívili Banskú Štiavnicu a v Štiavnických Baniach Základnú školu s materskou školou Maximiliána Hella, v ktorej žiaci nemajú prázdniny, ale namiesto nich pripravili sokoliarskú show. Účastníci letnej školy mladých chemikov sa prešli po ich malej, ale krásnej ZOO, v ktorej okrem vtáctva videli aj klokana či krokodíla. Podujatie sa konalo aj vďaka podpore Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu SR.

ChemDay 2023

ChemDay je veľtrh pracovných príležitostí spoločností chemického, potravinárskeho a farmaceutického priemyslu na FCHPT STU v Bratislave. Piaty ročník sa uskutočnil 29.marca 2023 v priestoroch FCHPT STU v Bratislave. V tento deň sú otvorené dvere pre všetkých nádejných chemikov do sveta pracovných príležitostí najmä v chemickom, potravinárskom či farmaceutickom priemysle. ChemDay poskytuje ideálne miesto pre lepšie a rýchlejšie hľadanie zamestnania v študovanom odbore pre končiacich študentov a absolventov FCHPT STU. Z členov Zväzu sa veľtrhu zúčastnili spoločnosti: Axxence Slovakia, Duslo, Lanxess Central Eastern Europe, Saneca Pharmaceuticals a VUCHT.

Chémia bez laboratória

Chémia nie je nuda – presvedčí vás o tom novo spustená webová aplikácia

Webová aplikácia „Chémia bez laboratória‟ predstavuje interaktívny kurz s prvkami gamifikácie, ktorý je určený pre študentov základných a stredných škôl.

Skladá sa zo štyroch úrovní, ktorých súčasťou sú bezpečné a zábavné experimenty, ako aj kvízy na otestovanie vedomostí.

Program Chémia bez laboratória je dostupný zadarmo a aj v slovenskom jazyku.

PDF TS_Chemia_bez_laboratoria_251122.pdf

PNG BASF_Lab_free_chemistry_KV_3.png

Chemická olympiáda


ZCHFP SR
Hattalova 12
831 03 Bratislava

Tel.: +421 2 4820 9001 sekretariát
IČO: 308 400 74
DIČ: 2020 868 949
Bankové spojenie: 2661000007 / 1100

e-mail: zchfp@zchfp.sk
www.zchfp.sk
Predvoľby cookiesPredvoľby cookies