logo ZCHFP SK logo REACH

Chémia pre mladých


Chemická olympiáda

Vedecká súťaž Hrdinovia budúcnosti

Spoločnosť BASF spolu so Zväzom chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky a ďalšími partnermi opäť spúšťajú atraktívnu súťaž pre všetkých stredoškolských študentov, ktorým nie je ľahostajná budúcnosť na tejto planéte. Vedecká súťaž nesie názov Hrdinovia budúcnosti, štartuje v januári 2015 a svojou podstatou zdôrazňuje úlohu vedeckých metód a inovácií zameraných na trvalo udržateľnú budúcnosť.

PDF  CHEMGENERATION_2014_Science_Competition_overview_SK

PDF  Vedecká súťaž Hrdinovia budúcnosti

Viac informácií o súťaži: www.chemgeneration.com/sk/futureheroes

Zo školy do zamestnania

PDF  Tlačová správa

PDF  Brožúra - Zo školy do zamestnania

Chemgeneration

Prechod na stánku www.chemgeneration.com

Hra Future City

Prechod na stánku hry Future City

Vedecká súťaž Reťazová reakcia, 2013

PDF  Vedecká súťaž Reťazová reakcia, 2013

Link na viťazné video - www.youtube.com/watch?v=Mnm6QAGwd4k


ZCHFP SR
Hattalova 12
831 03 Bratislava

Tel.: +421 2 4820 9001 sekretariát
Fax.: +421 2 4363 8047
IČO: 308 400 74
DIČ: 2020 868 949
Bankové spojenie: 2661000007 / 1100

e-mail: zchfp@zchfp.sk
www.zchfp.sk