Free cookie consent management tool by TermsFeed Privacy Suite Generator Zväz chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky
logo ZCHFP SK

Poradenstvo REACH a CLP

Poradenské, konzultačné, odborné centrum založené v roku 2006 pri Zväze chemického a farmaceutického priemyslu SR zamerané na poskytovanie služieb a školení v oblasti novej chemickej legislatívy – Nariadenia EP a Rady 1907/2006 REACH.

Poradenské a konzultačné služby sú zamerané na poskytnutie pomoci výrobcom, dovozcom, distribútorom aj profesionálnym používateľom chemických látok a to chemickým aj nechemickým podnikom.

Informačné služby sú zamerané na organizáciu školení, informačných seminárov a konferencií určených na poskytnutie všeobecných alebo špecializovaných informácií alebo vyškolenia.

Odborné konzultácie sú zastrešené externými odbornými pracovníkmi z oblasti chemickej legislatívy, životného prostredia, normalizácie, havárií, bezpečnosti, toxikológie, ekotoxikológie.

Kontakty:

zchfp@zchfp.sk
Sekretariát: +421 2 4820 9001
Konateľ: +421 2 4820 9005

Služby sú zamerané na:
 • poradenstvo pri neskorej pred-registrácii
 • poradenstvo pri registráci
 • spracovanie rozšírenej KBU (e-SDS) s prílohou – expozičným scenárom
 • poradenstvo vo fáze formovania SIEF
 • o zastúpenie výrobcov mimo EU ako „výhradný zástupca“
 • poradenstvo pri sumarizácii údajov a dokumentácie do pripravovaného registračného dossieru
 • poradenstvo pri komunikácii v rámci dodávateľského reťazca
 • spracovanie expozičných scenárov
 • zastúpenie v diskusiách v rámci SIEF
 • zastúpenie v konzorciách
 • poradenstvo pri vypracovaní stratégie testovania
 • poradenstvo pre (SVHC) látky určené na autorizáciu (látky zahrnuté v „candidate list“ a „prioriti list“ a o súčasných a budúcich povinnostiach výrobcov týchto látok, prípravkov a výrobkov obsahujúcich tieto látky
 • poradenstvo v oblasti klasifikácie, balenia a označovania chemických látok a prípravkov
 • klasifikácia látok v súlade s novým systémom klasifikácie a označovania – Globálny harmonizovaný systém v zmysle Nariadenia EP a Rady č. 1272/2008 (GHS)


Školenia a semináre sú zamerané na:

 • poskytnutie základných informácií a orientáciu v legislatíve
 • poskytnutie špecializovaných informácií
 • pravidelný up-grade informácií
 • vyškolenie pre používanie elektronických nástrojov
 • vyškolenie ku klasifikácii chemických látok a prípravkov
V minulom období sme spolupracovali so slovenskými chemickými firmami – členmi ZCHFP SR, ktoré sú hlavne spracovateľmi a profesionálnymi používateľmi chemických látok:

SLOVENSKO

 • Slovkord, Senica
 • COLOR Company, Dubnica nad Váhom
 • Chemolak, Smolenice
 • Mach Trade, Sereď
 • DETOX Banská Bystrica
 • NORDSTAHL, Bratislava
 • BIC, Bratislava
 • IEE Sensing Slovakia, Kechnec
 • Slovglass, Poltár
 • RELAX 2000, Komárno
 • SPORTS, Veľké Kostoľany
 • Akvafish, Tešedíkovo
 •  CHEMKO, Strážske
 •  SAFINA SLOVAKIA, Bratislava
 •  CMK, Žarnovica
 •  BUKÓZA, Hencovce
 •  Slovalco, Žiar nad Hronom
 •  EUROCAST, Košice
 •  Axxence Slovakia, Bratislava
 •  Ferrocontinent, Košice
 •  ZEOCEM, Bystré

Nariadenie REACH sa týka aj mimoeurópskych firiem – výrobcov chemických látok a prípravkov, ktoré dovážajú na územie EÚ. Mnohé firmy z Ukrajiny, Ruska a Číny prejavili záujem o spoluprácu s REACH Centrom Slovakia a táto spolupráca pokračuje aj v nasledujúcom období:

RUSKO

 • JSC “PhosAgro AG”, Moskva

UKRAJINA

 • JSC Concern Stirol , Gorlovka
 • JSC Azot, Cherkassy
 • PERECHIN TIMBER CHEMICAL FACTORY, Perechin
 • Fine organic synthesis plant BARVA, Jamnica
 • Dolzhok Alcohol Plant, Dolzhok
 • Koagulant, Pologi

ČÍNA

 • Chinareach Consulting (Beijing) Co., Ltd., Peking
 • CHINSCAPE, Hong Kong

NEMECKO

 •  Axxence Aromatic, Emmerich na Rýne

 ZCHFP SR
Hattalova 12
831 03 Bratislava

Tel.: +421 2 4820 9001 sekretariát
IČO: 308 400 74
DIČ: 2020 868 949
Bankové spojenie: 2661000007 / 1100

e-mail: zchfp@zchfp.sk
www.zchfp.sk
Predvoľby cookiesPredvoľby cookies