Free cookie consent management tool by TermsFeed Privacy Suite Generator Zväz chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky
logo ZCHFP SK

Aktuálne informácie

2024

Stretnutie ZCHFP SR so zástupcami Ministerstva hospodárstva SR na tému prechodu chemického priemyslu na nízkouhlíkovú ekonomiku

Dňa 27. júna 2024 sa v priestoroch Ministerstva hospodárstva SR konalo pracovné stretnutie s generálnym riaditeľom Sekcie stratégie Ing. Gabrielom Galgócim, generálnym riaditeľom Ing. Jánom Petrovičom, PhD., Ing. Emíliou Budišovou, odbor priemyselnej politiky, Ing. Petrom Drotárom, sekcia energetiky. Témou stretnutia boli prvé výsledky správy projektu iC2050 a prezentovanie prvej verzie Transition Pathway slovenského chemického priemyslu, ktorá je nesmierne dôležitá z pohľadu potrieb energie, ako v nákladov pri prechode chemického priemyslu Slovenskej republiky na nízkouhlíkovú ekonomiku.

-> čítať viac ...

Za ZCHFP SR sa zasadnutia zúčastnili prezident zväzu Ing. Roman Karlubík,MBA, Ing. Silvia Surová, Ing. Branislav Brežný, Michal Brucháč, Ing. Daša Šuleková, PhD. a Ing. Lucia Košická, PhD. Stretnutie prinieslo zaujímavú diskusiu a dohodu na pokračovaní v spolupráci, zjednotenie pozícií, stanovísk pri príprave materiálu tranzície chemického priemyslu.
Ďalšie stretnutie si účastníci naplánovali na september 2024.


Seminár: Digitalizácia v chemickom a farmaceutickom priemysle

Dňa 25. júna 2024 sa v priestoroch ZCHFP SR konal seminár - Digitalizácia v chemickom a farmaceutickom priemysle v spolupráci s SCDI. Program bol rozdelený na dve časti. Prvá časť bola na tému Dáta a umelá inteligencia v administratíve a druhá časť Zhodnocovanie priemyselných dát pre monitorovanie a optimalizáciu procesných výrob. Cieľom seminára bola podpora digitalizácie malých, stredných slovenských podnikov v chemickom a farmaceutickom priemysle.

-> čítať viac ...

Program:
Dáta a umelá inteligencia v administratíve
Prednášky: Branislav Kohl, Slávka Šikurová, Július Kürthy (Legal Tech Factory)
Práca s prirodzeným jazykom pri plnení administratívnych povinností spoločnosti
Užívateľská a zákaznícka podpora

Účastníci seminára sa oboznámili s konkrétnymi prípadmi, kedy bola umelá inteligencia nasadená tak, aby pomohla pracovníkom pri príprave dokumentov, ktoré by inak museli prácne vytvárať na základe zhromaždených dát a plniť tak administratívne povinnosti, ktoré im ukladajú zmluvné vzťahy alebo zákony. Rovnako zaujímavou oblasťou boli príklady využívania umelej inteligencie pri spracovaní štruktúrovaných dát do podoby výkazov, správ, strategických dokumentov alebo výkazov rozličného typu. Boli prezentované spôsoby ako vybudovať automatizované kontaktné centrum, ktoré dokáže porozumieť prirodzenému jazyku a komunikovať priamo s koncovým zákazníkom.

Zhodnocovanie priemyselných dát pre monitorovanie a optimalizáciu procesných výrob
Prednášky: Peter Bakaráč, Rastislav Fáber, Juraj Oravec,
Integrovanie IoT do priemyselného prostredia: Potenciál, aplikácie a využitie mäkkých senzorov
Odhaľovanie priemyselných informácii skrytých v dátach
Pokročilé riadenie procesov priemyselných závodov založené na optimalizácii

V druhej časti seminára sa účastníci oboznámili s integrovaním IoT do priemyselného prostredia a vplyv IoT na priemyselný sektor. Dátová analýza a strojové učenie pomáhajú tieto informácie odhaliť. Vďaka tomu môžeme v priemysle predvídať poruchy strojov, optimalizovať procesy, riadiť kvalitu a vyvíjať nové produkty.
Implementácia prediktívneho riadenia (MPC) predstavuje pokročilú stratégiu riadenia na optimalizáciu výkonu riadenia zložitých priemyselných zariadení. Táto stratégia riadenia využíva matematické modely dynamiky riadeného systému na predpovedanie očakávaného budúceho správania systému a na výpočet súvisiacich optimálnych riadiacich akcií pre manipulované premenné. Boli prezentované princípy, výhody a výzvy spojené s implementáciou MPC, stabilitou systému s uzavretou slučkou a robustnosťou podliehajúcou fyzickým obmedzeniam a neistotám systému.

Prednášky budú dostupné na stráne ZCHFP SR v sekcii Informácie pre členov.


Eurodebata

Dňa 17. mája 2024 sa prezident zväzu Ing. Roman Karlubík, MBA zúčastnil Eurodebaty. Debaty sa zúčastnil aj poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Richard Sulík, ktorý kandiduje v eurovoľbách za stranu Sloboda a Solidarita (SaS), konateľ spoločnosti Prvá Energetická Andrej Lednár a vydavateľ Zdravotníckeho denníka Ivo Hartmann.

-> čítať viac ...

Hlavnou témou stretnutia boli emisné povolenky, ktoré sú dôležitým nástrojom EÚ v oblasti zmeny klímy. Podľa prezidenta ZCHFP SR však povolenky ohrozujú množstvo podnikov a trh na to nie je pripravený. „Cieľom je predsa pozdvihnúť hospodárstvo a nie ho zlikvidovať. Otázkou je, prečo nepodporíme podniky. Koniec koncov to berie ľuďom prácu a likviduje pohľad na priemysel. Poznáme riešenia, ale podniky na to nie sú motivované. Keď podnik má zaplatiť za povolenky, zaplatí. Ale keď má zelené riešenie a investuje doň, malo by mu byť niečo aj odpustené,“ uvádza prezident ZCHFP SR.

Okrem iného prezident ZCHFP SR v diskusií o zelených certifikátoch uviedol, že spotrebitelia nie sú pripravení na to, aby platili za zelenšie výrobky viac peňazí.

Celá diskusia dostupná tu: Sulík: Emisné povolenky sú dobrý nástroj.

Autor fotografií: Tomáš Bokor.


Stretnutie priemyslu so zástupcom riaditeľa DG ENV

Dňa 10. apríla 2024 sa v priestoroch Centra pre chemické látky a prípravky uskutočnilo stretnutie zástupcov priemyslu SR so zástupcom generálneho riaditeľa pre životné prostredie (DG ENV, European Commission) Patrickom Childom. za ZCHFP SR sa stretnutia zúčastnila generálna sekretárka Ing. Silvia Surová a Ing. Silvia Tajbliková (BASF). na zasadnutí boli aj zástupcovia Slovnaft a.s., USS Košice, JAVYS, PW Energy.

-> čítať viac ...

Témy zasadnutia boli nasledovné:

 • Nariadenie REACH a budúce zmeny
 • Smernicao priemyselných emisiách
 • PFAS
 • Ekodizajn pre reguláciu trvalo udržateľných produktov (ESPR)
 • Dekarbonizácia priemyslu


Európsky priemyselný samit: Biznis plán pre Európu Antverpská deklarácia pre európsku priemyselnú dohodu

Bratislava/Antverpy 20. február 2024

www.antwerp-declaration.eu/

Pod záštitou belgického predsedníctva v Rade EÚ podpísali v utorok 20. februára 2024 v Antverpách signatári deklaráciu o konkurencieschopnosti. Deklarácia je výzvou pre vlády členských štátov a budúcu Európsku komisiu. Obsahuje 10 jasných bodov, ktoré sú potrebné pre dosiahnutie konkurencieschopnosti európskeho priemyslu, a sú prípravou pre  Európsku priemyselnú dohodu, ktorá by doplnila Zelenú dohodu EÚ.

-> čítať viac ...

V deklarácii sa uvádza, že Európa by nemala byť len kontinentom priemyselných inovácií, ale mala by zostať aj kontinentom priemyselnej výroby. Európa potrebuje silný priemysel, aby spoločnosti ostali v EÚ a tu investovali, poskytovali prácu a zároveň klimatické riešenia, ktoré Európa potrebuje. Európa naliehavo potrebuje biznis plán.

Zároveň v deň podpisu 73 lídrov z takmer 20 priemyselných odvetví predstavilo „Antverpskú deklaráciu pre európsku priemyselnú dohodu“ belgickému premiérovi Alexandrovi De Croovi a predsedníčke Komisie Ursule von der Leyenovej.

Počas Európskeho priemyselného summitu, ktorý sa konal na mieste BASF v Antverpách, sa lídri zo všetkých priemyselných odvetví, ktorí zastupujú 7,8 milióna pracovníkov v Európe, spojili so zástupcami odborov a európskymi lídrami, aby riešili naliehavé obavy týkajúce sa európskeho priemyselného prostredia. „Antverpská deklarácia“, podporovaná širokou škálou sektorov, zdôrazňuje zásadný význam prehľadnosti, predvídateľnosti a dôvery v európsku priemyselnú politiku.

„Základné priemyselné odvetvia v Európe zápasia s historickými výzvami: dopyt klesá, investície na kontinente stagnujú, výroba výrazne poklesla a lokality sú ohrozené. Chceme riadiť transformáciu našich spoločností. na tento účel naliehavo potrebujeme rozhodné kroky na vytvorenie podmienok pre silnejší obchodný prípad v Európe. „Antverpská deklarácia“ načrtáva cestu vpred. Umiestnením Európskej priemyselnej dohody na popredné miesto v strategickom programe Európy by EÚ pripravila pôdu pre odolnú, konkurencieschopnú a udržateľnú Európu. Toto je jediný spôsob, ako ukázať zvyšku sveta, že Zelená dohoda funguje pre všetkých,“ uviedol Martin Brudermüller, prezident Cefic (Európskej rady chemického priemyslu).

Stretnutia v Antverpách sa zúčastnil aj Roman Karlubík, prezident Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu (ZCHFP) SR, ktorý k tomu uviedol: ,,Slovenské chemické a farmaceutické firmy sa boria s rovnakými problémami ako ostatné európske priemyselné podniky pri zabezpečení svojej konkurencieschopnosti. Preto vítame Antverpskú deklaráciu pre európsku priemyselnú dohodu, ktorá je nevyhnutná na doplnenie Zelenej dohody EÚ. Biznis plán pre Európu musí zachovať vysokokvalitné pracovné miesta pre európskych praco Zo vníkov v Európe, ako aj inovačnú kapacitu svojho priemyslu. K tomu je nevyhnutné urobiť z Európy globálne konkurencieschopného poskytovateľa energie.“

Podľa deklarácie na splnenie klimatickej neutrality do roku 2050, a nedávno oznámeného cieľa do roku 2040, sa bude musieť európska výroba elektriny znásobiť a priemyselné investície budú musieť byť šesťnásobne vyššie ako v predchádzajúcom desaťročí. Táto obrovská výzva prichádza práve vtedy, keď veľké spoločnosti aj malé a stredné podniky čelia najvážnejšiemu hospodárskemu poklesu za posledné desaťročie. Dopyt klesá, výrobné náklady sa zvyšujú a investície sa presúvajú do iných regiónov. Ekonomika USA, ktorá ťaží z finančnej podpory zo zákona o znižovaní inflácie (IRA), a jej ľahká dostupnosť, nadmerná čínska kapacita a rastúci export do Európy, to všetko ešte viac zvýši tlak na európsky priemysel. Spoločnosti čelia tejto výzve každý deň. Areály sa zatvárajú, výroba sa zastavuje, ľudí prepúšťajú. Európa preto naliehavo potrebuje biznis plán.

,,Otvorená strategická autonómia pre konkurencieschopnú a odolnú EÚ je kľúčová pre prechod Európy v neustále sa meniacom geopolitickom prostredí. Dá sa to však dosiahnuť len vtedy, ak všetky priemyselné odvetvia vrátane energeticky náročných zostanú a budú investovať v Európe. Be z cielenej priemyselnej politiky hrozí Európe závislosť na importe základných tovarov aj chemikálií. Európa si to nemôže dovoliť,“ konštatuje sa v deklarácii.


Zasadnutie PK pre BAT a BREF – Revízia LVIC BREF

Dňa 20. februára 2024 sa v priestoroch ZCHFP SR konalo zasadnutie pracovnej komisie pre BAT a BREF. Témou stretnutia bola revízia LVIC BREF, ktorú prezentoval Jean Godts, BREF Senior Manager, CEFIC. Zasadnutia sa zúčastnili okrem členov skupiny aj zástupcovia Ministerstva životného prostredia SR Ing. Anna Bohers, PhD. a Ing. Cyril Burda. Zo Slovenskej inšpekcie životného prostredia sa zúčastnila generálna riaditeľka Ing. Katarína Jankovičová a Ing. Daša Šuleková.

-> čítať viac ...

Generálna sekretárka na úvod predstavila a privítala všetkých zúčastnených hostí a v krátkosti predstavila činnosť a aktivity ZCHFP SR. Program zasadnutia bol nasledovný:

 • Predstavenie ZCHFP SR, Ing. Silvia Surová,
 • Predstavenie slovenského priemyslu LVIC, Ing. Branislav Brežný, VUCHT a. s., RNDr. Mária Danišová, Fortischem, a. s.
 • Situácia IED na Slovensku, Ing. Anna Bohers, PhD., MŽP SR
 • Revízia IED, Jean Godts, Cefic
 • LVIC BREF: stav lokalít, špecifiká konkrétnych inštalácií, zber údajov, návštevy lokality, priemysel, SIŽP
 • Stratégia BREF do budúcnosti
 • Vodíkový workshop
 • Možnosti podpory ZCHFP SR a členov zo strany Cefic
 • PFAS
Po zasadnutí si Jean Godts stanovil dve úlohy, na ktorých chce pracovať, a to:
 • Transpozícia politickej smernice o priemyselných emisiách aj jej správny výklad (odborná príprava koncom tohto roka alebo začiatkom budúceho roka) aj pre autority.
 • Chemická recyklácia (najmä pyrolýza) a informácie o biometáne v prílohe 1 smernice o priemyselných emisiách.


Zástupcovia ZCHFP SR na Ministerstve hospodárstva SR

Dňa 14. februára 2024 sa v priestoroch Ministerstva hospodárstva SR konalo stretnutie II. štátneho tajomníka Vladimíra Šimoňáka so zástupcami Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu SR. za ZCHFP SR sa zúčastnili: Ing. Roman Karlubík, MBA, prezident ZCHFP SR a prvý viceprezident AZZZ, Ing. Silvia Surová, generálna sekretárka ZCHFP SR, Ing. Štefan Hornáček, podpredseda predstavenstva Fortischem, a.s., Ing. Iveta Pálešová, riaditeľka AIFP, Ing. Jaroslav Mervart, člen predstavenstva Chemosvit, a.s. a Ing. Ján Kučeravý, MBA, výkonný riaditeľ Nexis Fibers a.s.

-> čítať viac ...

Diskusia bola na uvedené témy:

 • Konkurencieschopnosť slovenského chemického a farmaceutického priemyslu v kontexte s priemyslom EÚ, a návrh EK znížiť emisie skleníkových plynov o 90 % do roku 2040.
 • Tranzícia chemického priemyslu na nízkouhlíkovú ekonomiku.
 • Pohľad na návrhy komisie a Parlamentu EÚ k otázkam všeobecnej farmaceutickej stratégie, ktorá sa mení po 20 rokoch platnosti.
 • Horná Nitra a projekty na jej transformáciu v súvislosti so zastavením ťažby hnedého uhlia a jeho spaľovaním.
 • Spolupráca s Centrom pre chemické látky a prípravky na pripomienkovaní chemickej legislatívy a  na príprave školení.
 • Antidumping a colné suspenzie.
 • Možná podpora rekonštrukcie infraštruktúry brownfield.


Kolektívne vyjednávanie a podpis 3. dodatku ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2021-2025

Dňa 17. januára 2024 sa v priestoroch ECHO z uskutočnilo ďalšie kolo kolektívneho vyjednávania o Dodatku č. 3 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2021 – 2025.

Vyjednávanie sa zúčastnila aj generálna sekretárka ZCHFP SR Ing. Silvia Surová a členovia Pracovnej komisie pre kolektívne vyjednávanie.

Následne bol dňa 31. januára 2024 podpísaný Dodatok č. 3 na rok 2024 ku KZVS na roky 2021 – 2025. Dodatok podpísali na ZCHFP SR:
za Energeticko-chemický odborový zvä z predseda Ing. Andrej Buch
a za Zvä z chemického a farmaceutického priemyslu SR prezident Ing. Roman Karlubík, MBA.


2023

Zasadnutie PK pre chemickú recykláciu a PK pre BAT a BREF

Dňa 12. decembra 2023 sa v priestoroch ZCHFP SR konalo spoločné zasadnutie PK pre chemickú recykláciu a PK BAT a BREF.

Generálna sekretárka na úvod privítala všetkých zúčastnených hostí a prenechala slovo prezentujúcim.

Program zasadnutia:
 • Transition Pathway chemického priemyslu, Ing. Silvia Surová, Ing. Branislav Brežný
 • Chemická recyklácia podľa novej smernice o priemyselných emisiách, RNDr. Anna Bohers, PhD.
 • Cirkulárna ekonomika podľa novej smernice o priemyselných emisiách, RNDr. Anna Bohers, PhD.
 • Stav riešenia stavu konca odpadu pre plastový odpad v ČR, Ing. Maroš Filčák
 • Novela zákona IPKZ a nastavenie povoľovacích procesov v súvislosti s novou stavebnou legislatívou a EIA. MŽP, SIŽP, Priemysel

Na zasadnutí sa členovia oboznámili s českou metodikou chemickej recyklácie (krátky popis je v kapitole Informácie).

Počas celého zasadnutia prebiehala diskusia a stanovili sa ciele a úlohy pre pracovnú skupinu chemická recyklácia:
 • Vzájomná informovanosť o novinkách v chemickej recyklácii (MŽP, SIŽP, ZCHFP SR).
 • Podľa vzoru Českej republiky vypracovať návrh metodiky chemickej recyklácie pre SR (MŽP, ZCHFP SR).
 • Priemysel ponúkol Odboru odpadového hospodárstva MŽP SR, na zasadnutí v zastúpení Ing. Ľubomírom Ďuračkom, zdieľanie znalostí v chemickej recyklácii (ZCHFP SR).
Ciele a úlohy pre pracovnú skupinu BAT a BREF:
 • Pripraviť stretnutie s Ceficom o LVIC BREF (ZCHFP SR, MŽP, SIŽP).
 • Aktívne sledovať vývoj pri Zákone o výstavbe a zabezpečiť vykonateľnosť pre IP prevádzky.


Healthcare summit 2023

V dňoch 4. – 5. decembra 2023 sa v NH Gate One, Bratislava, konala konferencia HealthCare 2023. Pozvanie na konferenciu prijala JUDr. Zuzana Dolinková, ministerka zdravotníctva SR.

-> čítať viac ...
Program konferencie:
 • Reformátor alebo hasič problémov?
 • Svetlá budúcnosť nemocníc?
 • Odovzdanie ocenení NEMOCNICA ROKA 2023
 • Paradoxy liekovej politiky
 • Existuje ešte šanca?
 • Medicína na diaľku – praktická ukážka telemedicíny
 • Spravodlivé financovanie
 • Paradoxy liekovej politiky
 • Aj správna výživa lieči pacientov
 • Telemedicína ako riešenie?
 • Máme na centrá excelentnosti?
 • Čo môže pre zdravotníctvo urobiť súkromný sektor?

Diskusia s podpredsedom EP Martinom Hojsíkom

Dňa 1. decembra 2023 sa v priestoroch hotela RELAX INN v Šoporni, po zasadnutí Prezídia, konalo stretnutie s podpredsedom Európskeho parlamentu Martinom Hojsíkom s cieľom zoznámiť ho s aktuálnymi problémami slovenského priemyslu pri implementácii legislatívy a zelených iniciatív EP, ktorých implementácia v prostredí SR významne limituje rozvoj priemyslu SR.

-> čítať viac ...

Na základe našej diskusie počas Chemical Convention 2023 sme pokračovali v spoločnom hľadaní riešenia pre pomoc podnikom v oblasti legislatívy a rozširovania alternatívnych zdrojov energie a ďalších aktivít.


Zasadnutie Poradného výboru pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri prácu ACSH pri EU-OSH

V dňoch 28. – 29. novembra 2023 sa v European Convention Centre v Luxemburgu konalo zasadnutie Poradného výboru pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri prácu ACSH pri EU-OSH.

-> čítať viac ...

Stretnutia sa ako alternujúca zástupkyňa zamestnávateľov zúčastnila generálna sekretárka Ing. Silvia Surová.

Z programu:

ROZHODNUTIA VÝBORU

 1. Prijatie ročného pracovného programu ACSH na rok 2024
 2. Prijímanie stanovísk
  1. Návrh stanoviska pripravený WP Stratégiou k oblastiam zlepšenia s cieľom posilniť tripartitný prístup v stanoviskách ACSH a ich autoritu a účinnosť.
  2. Návrh dodatku k stanovisku ACSH 003/23 o záväznej limitnej hodnote expozície na pracovisku (BOEL) pre polycyklické aromatické uhľovodíky (PAH), ktorý pripravila WP Chemicals
  3. Návrh stanoviska vypracovaného WP Chemicals k záväznej limitnej hodnote expozície na pracovisku (BOEL) pre zlúčeniny chrómu VI.

Odborné témy a stanoviská boli pred a aj po zasadnutí komunikované s dotknutými spoločnosťami.


AFEM Communicators Network stretnutie

V dňoch 23. – 24. novembra 2023 sa v Prahe uskutočnilo stretnutie zástupcov európskych chemických asociácií – AFEM Communicators Network (ACN) pri CEFIC. Svaz chemického průmyslu ČR usporiadal spolčené stretnutie v historickej knižnici VŠCHT, kde zahraničných hostí privítal prorektor prof. Ing. Milan Pospíšil, CSc. Stretnutie zahájil a viedol predseda ACN Steve Elliott/CIA UK. Na predstavenie SCHP ČR jeho riaditeľom Ivanom Součkom nadviazala Silvia Surová, generálna sekretárka ZCHFP SR, ktorá predstavila činnosť ZCHFP SR a podelila sa o skúsenosti s usporiadaním „Chemical Convention“, ktorý sa tento rok konal v Bratislave. Následne boli diskutované národné priority z pohľadu chemického priemyslu.

-> čítať viac ...

Stretnutie následne ďalej pokračovalo podľa pripravenej agendy, ktorá sa dotkla i priority belgického predsedníctva Rady EU, v rámci ktorej bude usporiadaný Európsky chemický summit dňa 20.2. 2024 v Antverpách. Komentovaná bola i možnosť spoločnej účasti na veľtrhu ACHEMA 10. – 14.6.2024 Frankfurt, problematika PFAS a ďalšie záležitosti.


Zasadnutie Pracovnej komisie pre DINS a logistiku

Dňa 15. novembra 2023 sa v priestoroch ZCHFP SR konalo pracovné zasadnutie Pracovnej komisie pre DINS a logistiku.

-> čítať viac ...

Na zasadnutí sa okrem členov PK zúčastnila Ing. Oľga Dmitrieva, PhD. z Ministerstva dopravy SR, Ing. Ingrid Krajcárová zo ZSSK Cargo a zástupca spoločnosti Metrans pán Peter Lank.

Generálna sekretárka ZCHFP SR Ing. Silvia Surová privítala všetkých zúčastnených a stručne informovala o aktuálnych témach – personálne zmeny na ministerstvách, nariadenia CLP a PFAS, Chemické fórum, Chemical Convention 2023, plánované stretnutie s podpredsedom EP Martinom Hojsíkom. Následne Ing. Peter Mulik z LC SlovakTrans, ktorý je aj členom predstavenstva ZCHFP SR, zhrnul situáciu v akej sa momentálne nachádzajú prepravné spoločnosti. Informoval o situácii na ukrajinských hraniciach (nie sú rovnaké podmienky pre UA a SR vodičov), informoval o problémoch pri nakládkach vo veľkých zahraničných firmách (napr. BASF). Veľké spoločnosti pred vstupom do areálu majú predpis na vstupný test, ktorý je v troch jazykoch, ak ho vodič nespraví, nenaložia ho.

Ing. Ingrid Krajcárová zo ZSSK Cargo informovala zúčastnených o pokračovaní projektu Multimodal, ktorý je naplánovaný až na rok 2026.

Po úvodných slovách pracovné stretnutie prebehlo podľa plánovaného programu, ktoré prezentoval Ing. Jaroslav Čermák.

Program zasadnutia:

 • Nová legislatíva v doprave a v preprave nebezpečných nákladov
 • Nehody pri preprave v roku 2023
 • Činnosti pri likvidácii nehôd
 • Diskusia
 • Reštrikcie PFAS
 • Činnosť komisie v roku 2024


Diskusné fórum: Úhrada liekov a ZP a ich dostupnosť v znamení novelizácií

Dňa 12. októbra 2023 sa v priestoroch Výskumného ústavu vodného hospodárstva v Bratislave uskutočnil prvý ročník podujatia Chemické fórum. Podujatie organizovalo Ministerstvo životného prostredia SR spolu so ZCHFP SR. Chemické fórum malo za cieľ spojiť zástupcov orgánov štátnej správy, priemyslu, práce, neziskových organizácií a akademickej obce a posilniť medzi nimi dialóg, spoluprácu, zdieľanie informácií a znalostí o riadení rizík chemických látok na Slovensku, zelenej tranzícii chemického priemyslu a o nahradzovaní nebezpečných látok bezpečnejšími a udržateľnejšími.

-> čítať viac ...

Vyrieši presun kompetencií dozoru nad ilegálnym reexportom liekov zo SR na ŠÚKL situáciu s ich dostupnosťou? Aký je výhľad do budúcnosti trhu s liekmi a ZP a potenciál emergentného systému? Časť bodov novely bude účinná až od 1.1.2024. Diskusie sa zúčastnili špičkoví odborníci zo slovenského i českého trhu. Preberali sa tiež dopady obsiahlej novely č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín. Ako sa v praxi prejavili zmeny v úhradách liekov, v nastavení dohôd o podmienkach úhrady lieku medzi výrobcom a MZ SR? Zlepšila novela podmienky pre vstup liekov na trh? Došlo k zaradeniu liekov, ktoré boli hradené len cez výnimky zdravotných poisťovní? Za MZ SR sa fóra zúčastnila PharmDr. Martina Hromádková, riaditeľka odboru farmácie a Mgr. Veronika Vincová, riaditeľka odboru liekovej legislatívy a MEA zmlúv. Z členov ZCHFP SR sa diskusií zúčastnili Ing. Iveta Pálešová, výkonná riaditeľka, Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu SR a MUDr. Terézia Szádocka, MPH., prezidentka GENAS.

Zdravotnícka konferencia

Dňa 9. novembra 2023 sa v priestoroch hotela NH Bratislava Gate One konala Zdravotnícka konferencia TA3. Témy konferencie boli rozdelené na 5 samostatných panelov.

 1. Realizácia a prevádzka moderných nemocníc
  - Efektívne riadenie prevádzky zariadení.
  - Podniková architektúra.
  - Nastavenie procesov optimalizácie nemocníc.
 2. Hypertenzia
  - Vysoká prevalencia ochorenia – odhad 2 milióny pacientov.
  - Veľa ľudí o chorobe nevie.
  - Aktivity zdravotných poisťovní v súvislosti s manažmentom hypertenzie (Dôvera, VšZP).
 3. Vývoj situácie na trhu s liekmi v blízkej budúcnosti (s prihliadnutím na vývoj v Európe)
  - Ceny a úhrady liekov.
  - Spotreba základných liekov.
  - Akcentuje naša legislatíva potreby pacientov?
 4. Kryokonzervácia
  - Social vs. medical freezing – dve strany jednej mince.
  - Mrazenie vajíčok – luxus alebo prevencia?
  - Čo s vymierajúcou Európou?
  - Benefity pre ženy zo strany zamestnávateľa.
 5. Umelá inteligencia v zdravotníctve, telemedicína
  - Aké sú príležitosti a obmedzenia, možnosti umelej inteligencie?
  - Prínos pre pacienta, lekára, poisťovne.
  - Právna úprava.
  - V akých oblastiach medicíny ju vieme použiť?
  - Je umelá inteligencia marketing alebo má potenciál zmeniť zdravotníctvo?
V tretej panelovej diskusii diskutovala prezidentka GENAS Terézia Szádocká spolu s 1. viceprezidentkou Slovenskej lekárnickej komory Miroslavou Snopokovou, s výkonnou riaditeľkou AIFP Ivetou Pálešovou a generálnym riaditeľom Sekcie Farmácie a liekovej politiky MZ SR Petrom Polákom. Prezidentka GENAS Terézia Szádocká zdôraznila nutnosť opatrení pre zabezpečenie dostupnosti liečby generickými a biosimilárnymi liekmi pre všetkých slovenských pacientov. Záznam z konferencie na odkaze tu.


Stretnutie na Veľvyslanectve Indickej Republiky

Dňa 24. októbra 2023 sa generálna sekretárka Ing. Silvia Surová stretla s pani ambasádorkou Apoorva Srivastava na Veľvyslanectve Indickej Republiky.

-> čítať viac ...

Cieľom stretnutia vyvolaného Veľvyslanectvom Indickej republiky bolo nadviazať vzťahy pre možné budúce obchodné partnerstvá medzi chemickými a farmaceutickými podnikmi oboch krajín. Následne budú dohodnuté online stretnutia s chemickou a farmaceutickou asociáciou Indie, na ktorých sa dohodnú prípadné ďalšie postupy.


Chemické fórum

Dňa 12. októbra 2023 sa v priestoroch Výskumného ústavu vodného hospodárstva v Bratislave uskutočnil prvý ročník podujatia Chemické fórum. Podujatie organizovalo Ministerstvo životného prostredia SR spolu so ZCHFP SR. Chemické fórum malo za cieľ spojiť zástupcov orgánov štátnej správy, priemyslu, práce, neziskových organizácií a akademickej obce a posilniť medzi nimi dialóg, spoluprácu, zdieľanie informácií a znalostí o riadení rizík chemických látok na Slovensku, zelenej tranzícii chemického priemyslu a o nahradzovaní nebezpečných látok bezpečnejšími a udržateľnejšími.

-> čítať viac ...

Minister životného prostredia SR Milan Chrenko na záver zhrnul potreby, ktoré vyplynuli z prednášok a diskusií do 5 bodov:

 • sprostredkovať výmenu informácií týkajúcich sa používania chemických látok, chemických
 • rizík a ich vplyvu na životné prostredie a zdravie ľudí,
 • odporučiť začatie nových iniciatív, ako sú analýzy alebo hodnotenia rizík chemických
 • látok - biomonitoring, zber dát,
 • sprostredkovať výmenu názorov o výzvach týkajúcich sa chemických látok, ktorým čelí slovenský priemysel a obchod, a o možných riešeniach – dekarbonizácia, energie,
 • sprostredkovať výmenu názorov pokiaľ ide o nahrádzanie nebezpečných chemických látok bezpečnejšími alternatívami a podporu vývoja inherentne bezpečných a udržateľných chemických látok a materiálov,
 • šíriť informácie o existujúcich, pripravovaných a nových právnych predpisoch pre zástupcov priemyselných podnikov a spotrebiteľov výrobkov s obsahom chemických látok.

Program konferencie:

Príhovor Milan Chrenko, minister životného prostredia SR
Peter Dovhun, minister hospodárstva SR
Chemický priemysel na Slovensku
Roman Karlubík, Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR
Chemické látky a zdravie človeka
Ľubica Palkovičová Murínová, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta verejného zdravotníctva, Oddelenie environmentálnej medicíny
Chemické látky a životné prostredie
Slávka Štroffeková, Slovenská agentúra životného prostredia
Prehľad riadenia rizík chemických látok v EÚ a na Slovensku
Peter Korytár, Generálne riaditeľstvo pre životné prostredie, EK
Henrieta Čajková, Ministerstvo životného prostredia SR
Panelová diskusia: Riadenie rizík chemických látok – silné a slabé stránky a možnosti zlepšenia
Ľubica Palkovičová Murínová, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Slávka Štroffeková, Slovenská agentúra životného prostredia
Henrieta Čajková, Ministerstvo životného prostredia SR
Bronislava Škarbová, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Martina Dubníčková, Ministerstvo zdravotníctva SR
Ján Čepček, Centrum pre chemické látky a prípravky, Ministerstvo hospodárstva SR
Nástroje podporujúce nahrádzanie nebezpečných látok menej nebezpečnými látkami alebo inherentne bezpečnými látkami (chemická regulácia, environmentálna značka, zelené financie, EÚ taxonómia pre udržateľné aktivity, EÚ odporúčanie o inherentne bezpečných a udržateľných chemických látkach)
Peter Korytár, Generálne riaditeľstvo pre životné prostredie, EK
Zelená tranzícia a dekarbonizácia chemického priemyslu
Silvia Surová, Branislav Brežný, Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR
Panelová diskusia: Podpora nahrádzania nebezpečných látok a zelená tranzícia chemického priemyslu – silné a slabé stránky a možnosti zlepšenia
Silvia Surová, Branislav Brežný, Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR
Anna Bohers, Ministerstvo životného prostredia SR
Šimon Lacena, Ministerstvo životného prostredia SR
Dominika Lorencová, Slovenská agentúra životného prostredia
Erika Vitálošová, PwC Slovensko
Mária Šimonovičová, DM – Drogerie markt
Ďalšie kroky
Milan Chrenko, minister životného prostredia SR


Chemical Convention Bratislava

V dňoch 4. – 6. októbra 2023 sa v Bratislave konala medzinárodná konferencia „Chemical Convention“, na ktorej sa zúčastnilo cca 200 predstaviteľov a lídrov globálneho chemického priemyslu a odborníkov z Európy ako aj celého sveta. Vystúpili na ňom vedúci predstavitelia európskeho chemického priemyslu k aktuálnym otázkam a nutnosti zmien v súlade s cieľmi EÚ.

Poprední svetoví odborníci diskutovali o trendoch v Európe a vo svete, rozobrali meniace sa prostredie geopolitiky, vyvíjajúcu sa ekonomiku, ceny energií a prevádzkové náklady, spolu so súhrou globálnych rozdielov v nákladoch a miestach vládnej podpory a transformačných trendoch, ktoré budú formovať konkurenčnú výhodu chemického priemyslu.

-> čítať viac ...

Prvý deň bol symbolicky nazvaný Uhlík, elektróny a eurá. Druhý deň mal na programe geopolitický a ekonomický výhľad na rok 2024, najnovšie informácie o pripravovaných zmenách v nariadení REACH a udržateľnej stratégii chemických látok, napĺňanie cieľov EÚ v oblasti energetiky, prípravu na CBAM a jeho dôsledky, ako aj mapovanie prípravy a implementácie národných transformačných plánov chemického priemyslu. Akciu ukončilo podnetné stretnutie s Pieterom Abbeelom, profesorom umelej inteligencie a robotiky na Berkley University.

Okrem odborného programu mohli predstavitelia a lídri chemického priemyslu spoznať Bratislavu a sprostredkovane aj krásy Slovenska. Na spoločenskom galavečeri, ktorý sa konal v Zimnej jazdiarni Bratislavského hradu, sa účastníkom prihovoril minister hospodárstva Peter Dovhun za prítomnosti ministra životného prostredia pána Milana Chrenka, a cez videohovor ich privítal premiér Vlády SR Ľudovít Odor a viceprezident Európskej komisie Maroš Šefčovič. Hlavný príhovor mal súčasný prezident CEFIC Martin Brudermüller, ktorý vyzdvihol nutnosť tranzície európskeho chemického priemyslu, ktorá si bude vyžadovať hlavne prístup k zeleným energiám, veľké investície, legislatívne zmeny a nové zručnosti. Európsky chemický priemysel, s cieľom zostať konkurencieschopný, potrebuje podporu vlád, stabilitu, predvídateľnosť, transparentnosť a udržateľnosť. ZCHFP SR sa podieľal na príprave a organizovaní Chemical Convention.ZCHFP SR
Hattalova 12
831 03 Bratislava

Tel.: +421 2 4820 9001 sekretariát
IČO: 308 400 74
DIČ: 2020 868 949
Bankové spojenie: 2661000007 / 1100

e-mail: zchfp@zchfp.sk
www.zchfp.sk
Predvoľby cookiesPredvoľby cookies