logo ZCHFP SK logo REACH

Organizačná štruktúra


Prezident   Ing. Roman KARLUBÍK, MBA
     
Viceprezidenti   Ing. Igor KRIŠTOFÍK
PharmDr. Ľubica HERDOVÁ
     
Prezídium   RNDr. Ľuboš BEŇO
MUDr. Branislav BUDKE
Ing. Ján FRATRIČ
PharmDr. Koloman GACHALL
Dipl. Ing. Milan HANOVEC
PharmDr. Ľubica HERDOVÁ
Ing. Roman KARLUBÍK, MBA
Ing. Igor KRIŠTOFÍK
Ing. Ondrej MACKO
Ing. Michal ĽACH
Ing. Ľubomír PANČIŠIN
Daniel STUDENÝ, MBA
Ing. Silvia SUROVÁ
prof. Ing. Ján ŠAJBIDOR, DrSc.
Ing. Roman ŠUSTEK
     
Dozorná rada   Ing. Petr BLÁHA
Ing. Martin BUDZÁK
Ing. Marek MIKUŠ, MBA
     
Výkonný výbor   PharmDr. Ľubica HERDOVÁ
Ing. Silvia SUROVÁ
     
56 členských subjektov   (pozri katalóg zväzu)
     
Generálny sekretár   Ing. Silvia SUROVÁ


Stanovy


Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky

PDF  Aktuálne stanovy v pdf súbore aj na stiahnutie ( 4,4 MB )

 ZCHFP SR
Hattalova 12
831 03 Bratislava

Tel.: +421 2 4820 9001 sekretariát
Fax.: +421 2 4363 8047
IČO: 308 400 74
DIČ: 2020 868 949
Bankové spojenie: 2661000007 / 1100

e-mail: zchfp@zchfp.sk
www.zchfp.sk