Free cookie consent management tool by TermsFeed Privacy Suite Generator Zväz chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky
logo ZCHFP SK

Ako sme prispeli k boju proti Covid-19

 

ZMENY VÝROB v súvislosti s pandémiou COVID-19

V súvislosti s hrozbou šírenia koronavírusu a zavádzaním preventívnych opatrení proti nákaze, sa stali viaceré tovary na ochranu zdravia nedostatkové, na čo reagovali mnohé slovenské spoločnosti zmenou zamerania alebo množstva svojej výroby. Zmeny výrob v súvislosti s bojom proti šíreniu vírusu COVID-19:

Výroba ochranných prostriedkov:

  • Tatrasvit Svit Socks a. s., Svit – ochranné rúška – kooperácia s Výskumným ústavom chemických vlákien (VÚCHV a.s., Svit) – striž so strieborným vláknom
  • Chemosvit a. s., Svit – ochranné rúška - polypropylénové vlákno obohatené o striebro v spolupráci s Chemosvit Fibrochem, s.r.o.

 

 

Výroba dezinfekcie:

  • Brenntag Slovakia, s.r.o., Pezinok – výroba dezinfekčných prostriedkov na báze chlornanu
  • Duslo a.s., Šaľa – výroba dezinfekčných prostriedkov na podlahy a pracovné povrchy a na ruky s prídaním glycerolu
  • VUP a. s., Prievidza – výroba dezinfekčných prostriedkov
  • FORTISCHEM a. s., Nováky – zvýšená výroba chlórnanu sodného
  • Chemolak a. s., Smolenice – výroba dezinfekčných prostriedkov na plochy
  • Banchem s r.o., Dunajská streda
  • Mikrochem spol. s r.o., Pezinok - výroba dezinfekčných prostriedkov
  • VUCHT a.s., Bratislava – výroba dezinfekčných prostriedkov

 

 

Videá projektu ChemTube pomáhajú pri dištančnej výučbe

Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR je partnerom nadnárodného európskeho projektu zameraného na odborné vzdelávanie a prípravu v chémii a farmácii – ChemTube – Videodokumentácia výkonu študentov v kritických úlohách a demonštrácia skrytých vedomostí v laboratórnych a procesných operáciách v chémii a farmácii previazaná na ECVET definície základných výstupov učenia v Skillsbank.

Partneri doposiaľ vytvorili niekoľko desiatok videí z chemických prevádzok, laboratórií a výrob. Za Slovenskú republiku natočila takéto videá Stredná odborná škola v Novákoch, ktoré následne ZCHFP SR doplnil o anglické titulky, aby videá mohli vzdelávať aj študentov v zahraničí. Zároveň si slovenskí študenti môžu vylepšiť svoju odbornú slovnú zásobu v anglickom jazyku. Video o obsluhe rotačnej vákuovej odparky vytvorila spoločnosť Axxence Slovakia s.r.o. Spolu bolo slovenskými partnermi vytvorených a otitulkovaných 24 videí.

Videá, ktoré v rámci projektu doposiaľ vznikli, poskytol ZCHFP SR Štátnemu inštitútu odborného vzdelávania (24 videí od slovenských, 10 od nemeckých, 5 od českých a 5 od talianskych partnerov) a ten tieto videá ďalej distribuoval školám a učiteľom chémie stredných odborných škôl a tiež zverejnil na svojej stránke www.siov.sk/ucme-sa-doma/vzdelavaci-obsah/technicka-a-aplikovana-chemia. V časoch, keď žiaci nemajú možnosť trénovať svoje zručnosti v laboratóriách, sa tieto videá stali užitočnou pomôckou a náhradou pri praktickom vyučovaní.

Ing. Viera Žatkovičová, odborná garantka pre skupinu odborov 28 Technická a aplikovaná chémia, ŠIOV poďakovala Ing. Silvii Surovej, generálnej sekretárke ZCHFP SR ako aj všetkým partnerom, že poskytli vzdelávací obsah učiteľom SOŠ s chemickým zameraním, a tak veľmi rýchlo pomohli pri dištančnej forme vzdelávania žiakov.

 

Práca s vákuovou odparkou

 

www.cefic.org/our-industry/our-industrys-response-to-covid-19

 


ZCHFP SR
Hattalova 12
831 03 Bratislava

Tel.: +421 2 4820 9001 sekretariát
IČO: 308 400 74
DIČ: 2020 868 949
Bankové spojenie: 2661000007 / 1100

e-mail: zchfp@zchfp.sk
www.zchfp.sk
Predvoľby cookiesPredvoľby cookies