Free cookie consent management tool by TermsFeed Privacy Suite Generator Zväz chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky
logo ZCHFP SK

Pracovné komisie ZCHFP SR

Ing. Maroš FILČÁK, BASF Slovensko, spol. s r. o., predseda PK
Ing. Branislav BREŽNÝ, VUCHT, a. s.
Ing. Róbert ŠIMO, CHEMOSVIT, a. s.
Ing. Peter WEISS, CHEMOSVIT, a. s., predseda PS
Ing. Martin KOVÁR, DUSLO, a. s.
Ing. Jaroslav KRASŇAN – CONTINENTAL TIRES SLOVAKIA, s.r.o.
Martin KLENKOVIČ, Axxence Slovakia, s. r. o.
Ing. Miroslav SLOVÁK, Saneca Pharmaceuticals, a. s.
Ing. Peter ŠEMRINEC, FORTISCHEM, a.s.
Ing. Andrej UČNIK, Berry Slovakia s.r.o.
Ing. Miloš VAŠEK, DEXIS SLOVAKIA, s. r. o.
Ing. Richard KATUNSKÝ, DUSLO, a. s., predseda PK
Ing. Branislav BREŽNÝ, VUCHT, a. s.
RNDr. Mária DANIŠOVÁ, FORTISCHEM, a.s.
Ing. Igor GÁL, DUSLO, a. s.
Ing. Zuzana GOCNÍKOVÁ, DUSLO, a. s.
Bc. Ivan KOMPANÍK, DUSLO, a. s.
RNDr. Ľubomír PANČIŠIN, DIAKOL Strážske, s. r. o.
Ing. Vladimír PETRU, BASF Slovensko, spol. s r. o.
Ing. Silvia SUROVÁ – ZCHFP SR
Ing. Veronika ŠABÍKOVÁ, DUSLO, a. s.
Ing. Jozef VESTENICKÝ, DUSLO, a. s.
Ing. Jaroslav ČERMÁK, DUSLO, a. s., predseda PK
Ing. Juliana HANÚSKOVÁ, Saneca Pharmaceuticals, a. s.
Tomáš CHMÚRA, DSV Solutions Slovakia, s. r. o.
Ing. Miroslav MONIAK, FORTISCHEM, a. s.
Ing. Peter MULIK, LC Slovaktrans, s. r. o.
Marián RIDZOŇ, DETOX, s. r. o.
Ing. Jozef SEDLÁK, SLOVECA Sasol Slovakia, spol. s r. o.
Ing. Filip ŠABĽA, CHEMOSVIT, a. s.
Ing. Marek KURŇAVA, DUSLO, a.s. predseda PK
Ing. Róbert BACHRATÝ CHEMOLAK, a. s.
Ing. Tibor BOHŇA, FORTISCHEM, a.s.
Ing. Peter FERJANČEK, CHEMOSVIT, a. s.
Ing. Róbert GRUCHALÁK, SANECA PHARMACEUTICALS, a. s.
Ing. Vladimír HACAJ, CHEMOLAK, a. s.
Ing. Milan HERCEG, DUSLO, a. s.
Ing. Marián KURTIN, CONTINENTAL TIRES SLOVAKIA, s. r. o.
Ing.Peter MOJTO, CONTINENTAL TIRES SLOVAKIA, s. r. o.
Ing. Miroslav SLOVÁK, Saneca Pharmaceuticals, a. s.
RNDr. Mária DANIŠOVÁ, FORTISCHEM, a. s., predseda PK
Ing. Miroslav SLOVÁK, Saneca Pharmaceuticals, a. s.
PharmDr. Leonard SOJKA, MERCK, spol. s r. o, AIFP predseda PK
Jíři Hostýnek, BAYER, spol. s r. o
MUDr. Július FIGER, MERCK, spol. s r. o.
PharmDr. Koloman GACHALL, ADL
JUDr. Michal HULENA – Stentors project advisory and consulting s. r. o.
MUDr. Simona IGAZ, Novartis Slovakia, s. r. o.
Mgr. Peter KALL, ADL
Ing. Zoltán KASSAI, PhD. – BIONT, a. s.
Zuzana Krištínová, ADL
MUDr. Renáta KROČKOVÁ, BAYER, spol. s r. o.
Ing. Matúš KUTNÝ, Saneca Pharmaceuticals, a. s.
MUDr. Monika LAŠŠÁNOVÁ, PhD.- GENAS
Mgr. Helena LIEBENBERGER, Zentiva, a. s.
Ing. Martina MEDOVÁ, AIFP
MUDr. Igor NOVÁK, BAYER, spol. s r. o.
PharmDr. Michaela PALAGYI, PhD., GENAS
PharmDr. Leonard SOJKA, MERCK, spol. s r. o.
Ing. Iveta PÁLEŠOVÁ, AIFP Slovakia
Simona Sabolová, Roche Slovensko, s.r.o.
MUDr. Hana SPITZEROVÁ – Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG, OZ
PharmDr. Ondrej SUKEĽ, SLEK
MUDr. Terézia SZÁDOCKÁ, GENAS
PharmDr. Lucia VAŠÍKOVÁ, BIONT a.s
Ing. Martina ŽEMBEROVÁ, Roche Slovensko, s.r.o.
Ing. Vladimír OČENÁŠ, DUSLO, a. s., predseda PK
Ing. Alena ČEKELOVÁ, CHEMOSVIT, a. s.
Ing. Peter GALOVIČ, CONTINENTAL TIRES SLOVAKIA, s.r.o.
JUDr. Valéria NÍDELOVÁ, CHEMOLAK, a. s.
Ing. Zuzana ROSTA DOLNÍKOVÁ, FORTISCHEM, a.s.
Ing. Eva TÓTHOVÁ, Berry Slovakia s.r.o.
Miriam ZACHAROVÁ, Saneca Pharmaceuticals, a. s.
Ing. Ladislav ZIMERMAN, PhD., VUCHV, a. s.
Ing. Silvia SUROVÁ, ZCHFP SR, predseda PK
Ing. Adriana BELAVÁ, SLOVLAK Košeca, a. s.
RNDr. Ľuboš BEŇO – BUKOCEL, a. s.
Boris BRIEDIK, Saneca Pharmaceuticals, a. s.
Ing. Martina ČECHOVÁ, CONTINENTAL TIRES SLOVAKIA, s.r.o.
RNDr. Mária DANIŠOVÁ, FORTISCHEM, a. s.
Ing. Vlasta ĎURMANOVÁ, ZCHFP SR
Ing. Maroš FILČÁK, BASF Slovensko, spol. s r. o.
Ing. Margita FLOROVIČOVÁ, DONAUCHEM, s. r. o.
Ing. Róbert GIRETH, GIROCHEM, s. r. o.
Ing. Renáta HOBLÍKOVÁ, CHEMOLAK, a. s.
Lenka KOPKOVÁ, Haleon Levice, s.r.o.
Ing. Ľudmila KOREŇOVÁ, FORTISCHEM, a.s.
Michaela LIPTÁKOVÁ, Axxence Slovakia, s. r. o.
Ing. Zuzana MAŤAŠOVSKÁ, Brenntag Slovakia, s. r. o.
Mgr. Peter NEŠTEPNÝ, Stentors advokátska kancelária, s. r. o.
Ing. Dušan PAVLOVIČ, Saneca Pharmaceuticals, a. s.
Ing. Agáta PULENOVÁ, BANCHEM, s. r. o.
Ing. Michaela REGINOVÁ, BANCHEM, s. r. o.
Ing. Silvia SUROVÁ – ZCHFP SR
Šimon ŠPIREK, Haleon Levice, s.r.o.
Ing. Darina TOMANICOVÁ, SLOVLAK Košeca, a. s.
Ing. Alena TRABALKOVÁ – CHEMOSVIT, a. s.
Ing. Hiyam VÁGNEROVÁ, DUSLO, a.s.
RNDr. Zuzana ZAJACOVÁ, REACH Centrum Slovakia, s. r. o.
Ing. Jozef PETRUŠEK, DUSLO, a. s., predseda PK
Ing. Marek KURŇAVA, DUSLO, a. s.
Ing. Mária MARTIŠKOVÁ, FORTISCHEM, a.s.
Ing. Peter MOJTO, CONTINENTAL TIRES SLOVAKIA, s.r.o.
Ing. Róbert ŠIMO, CHEMOSVIT, a. s.
Ing. Jana ŽIAČIKOVÁ, CONTINENTAL TIRES SLOVAKIA, s.r.o.
Mgr. Peter ŠTEFÁNIK, CONTINENTAL TIRES SLOVAKIA, s. r. o., predseda PK
Ing. Alena ČEKELOVÁ, CHEMOSVIT, a. s.
prof. Ing. Anton GATIAL, DrSc. – FCHPT STU
JUDr. Silvia KARÁSIKOVÁ, DUSLO, a. s.
RNDr. Eva NEBUSOVÁ – SOŠ Svit
Ing. Zuzana ROSTA DOLNÍKOVÁ, FORTISCHEM, a.s.
Ing. Silvia SUROVÁ, ZCHFP SR
Ing. Viera ŽATKOVIČOVÁ, ŠIOV
Ing. Karina PAULÍNY, DETOX, s. r. o., predseda PK
RNDr. Mária DANIŠOVÁ, FORTISCHEM, a.s.
Ing. Maroš FILČÁK, BASF SLOVENSKO, a. s.
JUDr. Lenka KATRÍKOVÁ, Stentors project advisory and consulting s. r. o.
Ing. Richard KATUNSKÝ, DUSLO, a. s.
Ing. Marek KAVECKÝ, FORTISCHEM, a. s.
Ing. Peter MOJTO, CONTINENTAL TIRES SLOVAKIA, s.r.o.
Ing. Peter REPČÍK, CHEMOSVIT, a. s.
Daniel STUDENÝ, MBA, DETOX, s. r. o.
Ing. Silvia SUROVÁ, ZCHFP SR, predseda PK
RNDr. Ľubomír BEŇO, BUKOCEL, a. s.
Vladimír PETRU, BASF SLOVENSKO, spol. s r.o.
Ing. Jana ŽIAČIKOVÁ, CONTINENTAL TIRES SLOVAKIA, s. r. o.
RNDr. Ľubomír PANČIŠIN, DIAKOL STRÁŽSKE, s. r. o.
Ing. Branislav BREŽNÝ, DUSLO, a. s.
Viktor NEMEČEK, ENVIRAL, a. s.
Mgr. Jan KŘIČKA, FORTISCHEM a. s.
Ing. Jaroslav MERVART, PhD., CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a. s.
Ing. Michal BRUCHÁČ, SLOVNAFT, a. s.
Ing. Silvia SUROVÁ, ZCHFP SR, predseda PK
Ing. Róbert BACHRATÝ, Chemolak, a. s.
Ing. Martin BUDZÁK, VUCHV, a. s.
RNDr. Mária DANIŠOVÁ, FORTISCHEM, a.s.
Ing. Jana ĎURAČKOVÁ PORUBENSKÁ, VUKI, a. s.
Ing. Maroš FILČÁK, BASF Slovensko, spol. s r. o.
Ing. Margita FLOROVIČOVÁ, DONAUCHEM, s.r.o.
Veronika GUBIOVÁ, Brenntag Slovakia, s. r. o.
Ing. Juraj HARANDZA, PhD., VUP, a.s.
Mgr. Andrea LENČÉŠOVÁ, VUCHT, a. s.
Ing. Adriana PÁLEŠOVÁ, SLOVECA Sasol Slovakia, spol. s r. o.
Ing. Miroslav SLOVÁK, Saneca Pharmaceuticals, a. s.
Ing. Róbert ŠIMO, CHEMOSVIT, a. s.
Iveta VÁCLAVÍKOVÁ, Azelis Slovakia, s. r. o.
Ing. Jana ŽIAČIKOVÁ, : CONTINENTAL TIRES SLOVAKIA, s.r.o.
Ing. Richard KATUNSKÝ, DUSLO, a. s., predseda PK
RNDr. Mária DANIŠOVÁ, FORTISCHEM, a.s.
Ing. Jana MRLLÁKOVÁ MOLDOVÁ, DUSLO, a. s.
Ing. Karina PAULÍNY, PhD., DETOX, s. r. o.
Ing. Silvia SUROVÁ, ZCHFP SR
Ing. Peter ŠEMRINEC, FORTISCHEM, a. s., predseda PK
Ing. Róbert BACHRATÝ, CHEMOLAK, a. s.
Ing. Svetlana GUBICOVÁ, DUSLO, a. s.
Ing. Lucia HUMAJOVÁ, VEGUM, a. s.
Ing. Anton MARCI, DUSLO, a. s.
Ján MICHALEC, DUSLO, a. s.
Ing. Miroslav SLOVÁK, Saneca Pharmaceuticals, a. s.
Ing. Eva VÁCLAVOVÁ, SLOVECA Sasol Slovakia, spol. s r. o.
Ing. Jana ŽIAČIKOVÁ, CONTINENTAL TIRES SLOVAKIA, s.r.o.
Ing. Mária Čepeláková, DUSLO, a. s., predseda PK
RNDr. Mária DANIŠOVÁ, FORTISCHEM, a.s.
Ing. Richard KATUNSKÝ, DUSLO, a. s.
Ing. Jana ŽIAČIKOVÁ, CONTINENTAL TIRES SLOVAKIA, s.r.o.
Ing. Oto REGEC, CHEMOSVIT, a. s., predseda PK
Ing. Tomáš DOMINIK – DUSLO, a. s.
Ing. Maroš FILČÁK – BASF Slovensko, spol. s r. o.
Ing. Peter ŠEMRINEC, FORTISCHEM, a.s.
Ing. Stanislav UJMIAK, CONTINENTAL TIRES SLOVAKIA, s.r.o.

 

Responsible Care
Responsible Care


Aktualizované: 1.2.2024


ZCHFP SR
Hattalova 12
831 03 Bratislava

Tel.: +421 2 4820 9001 sekretariát
IČO: 308 400 74
DIČ: 2020 868 949
Bankové spojenie: 2661000007 / 1100

e-mail: zchfp@zchfp.sk
www.zchfp.sk
Predvoľby cookiesPredvoľby cookies