ZCHFP SR

Webinár 23: Responsible Care

„Webinár 23: Responsible Care“
ktorý organizuje ZCHFP SR v spolupráci s Cefic

Dátum: 29. apríl 2024 (pondelok)
Čas: 13:00 – 15:30
Miesto: Webex

Dvadsiaty tretí webinár v poradí bude zameraný na aktualitám v programe Responsible Care. Webinár je určený pracovníkom odborov ŽP vo veľkých podnikoch, malých a stredných podnikoch a pracovníkom zodpovedným za Responsible Care.
V prílohe pre Vás pripájame PROGRAM.

Prihlasovanie na webinár prebieha prostredníctvom registračného formuláru,, alebo kliknutím na odkaz nižšie, alebo emailom na zchfp@zchfp.sk do 25.4.2024. Pokiaľ budete mať problém s registračným formulárom, pripájame pre Vás stručný návod ako sa prihlásiť.

Po úspešnej registrácií prostredníctvom formulára Vám systém potvrdí a oznámi úspešnú registráciu. Pokiaľ sa Vám takáto správa nezobrazí alebo budete mať akýkoľvek problém s registráciou, neváhajte sa na nás obrátiť, prípadne odošlite registráciu prostredníctvom e-mailu na zchfp@zchfp.sk do 25.4.2024.

PDF Ako_sa_zaregistrovat-WEBEX.pdf

PDF Responsible_Care_Webinar_23.pdf

Webinár 22: Ochrana zdravia pred rizikom chemických faktorov

„Webinár 22: Ochrana zdravia pred rizikom chemických faktorov“
ktorý organizuje ZCHFP SR.

Dátum: 7. marec 2024 (štvrtok)
Čas: 13:00 – 15:00
Miesto: Webex

Dvadsiaty druhý webinár v poradí bude zameraný pna Ochranu zdravia pri práci pred rizikom chemických faktorov, CMR a príslušnú legislatívu EU a SR.

Webinár je určený pracovníkom BOZP, ŽP, pracovníkom zodpovedným za chemickú legislatívu a Responsible Care.
V prílohe pre Vás pripájame PROGRAM.

Prihlasovanie na webinár prebieha prostredníctvom registračného formuláru,, alebo kliknutím na odkaz nižšie, alebo emailom na zchfp@zchfp.sk do 29.2.2024. Pokiaľ budete mať problém s registračným formulárom, pripájame pre Vás stručný návod ako sa prihlásiť.

Po úspešnej registrácií prostredníctvom formulára Vám systém potvrdí a oznámi úspešnú registráciu. Pokiaľ sa Vám takáto správa nezobrazí alebo budete mať akýkoľvek problém s registráciou, neváhajte sa na nás obrátiť, prípadne odošlite registráciu prostredníctvom e-mailu na zchfp@zchfp.sk do 29.2.2024.

PDF Ako_sa_zaregistrovat-WEBEX.pdf

PDF Webinar 22_Ochrana_zdravia.pdf

Webinár 21: Enviro legislatíva - Nová právna úprava v oblasti ochrany ovzdušia; zmeny v procese EIA; súvisiace právne predpisy

div>

„Webinár 21: Enviro legislatíva Nová právna úprava v oblasti ochrany ovzdušia; zmeny v procese EIA; súvisiace právne predpisy“
ktorý organizuje ZCHFP SR.

Dátum: 31. január 2024 (streda)
Čas: 13:00 – 15:00
Miesto: Webex

Dvadsiaty prvý webinár v poradí bude zameraný na Enviro legislatívu - Nová právna úprava v oblasti ochrany ovzdušia; zmeny v procese EIA; súvisiace právne predpisy
Webinár je určený pracovníkom odborov ŽP a výstavby.
V prílohe pre Vás pripájame PROGRAM.

Prihlasovanie na webinár prebieha prostredníctvom registračného formuláru,, alebo kliknutím na odkaz nižšie, alebo emailom na zchfp@zchfp.sk do 29.1.2024. Pokiaľ budete mať problém s registračným formulárom, pripájame pre Vás stručný návod ako sa prihlásiť.

Po úspešnej registrácií prostredníctvom formulára Vám systém potvrdí a oznámi úspešnú registráciu. Pokiaľ sa Vám takáto správa nezobrazí alebo budete mať akýkoľvek problém s registráciou, neváhajte sa na nás obrátiť, prípadne odošlite registráciu prostredníctvom e-mailu na zchfp@zchfp.sk do 29.1.2024.

PDF Ako_sa_zaregistrovat-WEBEX.pdf

PDF Enviro_legislatíva_2024_Webinar_21_Program.pdf

Webinár 20 - Chemická legislatíva - Nové a očakávané zmeny

„Webinár 20: Chemická legislatíva - Nové a očakávané zmeny“
ktorý organizuje ZCHFP SR.

Dátum: 26. október 2023 (štvrtok)
Čas: 13:00 – 15:00
Miesto: Webex

Dvadsiaty webinár v poradí bude zameraný na Chemickú legislatívu – Nové a očakávané zmeny.

Webinár je určený pracovníkom zodpovedným za chemickú legislatívu, pracovníkom odborov ŽP, pracovníkom výskumu a vývoja a pracovníkom zodpovedným za Responsible Care.
V prílohe Vám pripájame PROGRAM.

Prihlasovanie na webinár prebieha prostredníctvom registračného formuláru, alebo emailom na zchfp@zchfp.sk do 24.10.2023. Pokiaľ budete mať problém s registračným formulárom, pripájame pre Vás stručný návod ako sa prihlásiť.

Po úspešnej registrácií prostredníctvom formulára Vám systém potvrdí a oznámi úspešnú registráciu. Pokiaľ sa Vám takáto správa nezobrazí alebo budete mať akýkoľvek problém s registráciou, neváhajte sa na nás obrátiť, prípadne odošlite registráciu prostredníctvom e-mailu na zchfp@zchfp.sk do 24.10.2023.

PDF Ako_sa_zaregistrovat-WEBEX.pdf

PDF Webinar_20_Chemicka_legislativa_2023.pdf

Informácia o Webinároch ZCHFP SR 7-20

Informácia o Webinároch ZCHFP SR
Webinár 7-20

PDF Informacia_o_Webinaroch_ZCHFP_SR_7-20.pdf

Webinár 19 - Regulačné opatrenia PFAS látok

„Webinár 19: Regulačné opatrenia PFAS látok“
ktorý organizuje ZCHFP SR v spolupráci s Ceficom a MH SR

Dátum: 27. september 2023 (streda)
Čas: 13:00 – 15:00
Miesto: Webex

Devätnásty webinár v poradí bude zameraný na Regulačné opatrenia PFAS látok a bezfluorové penové technológie, náhradu fluorovaných hasiacich pien.

Webinár je určený všetkým hasičom, pracovníkom BOZP a pracovníkom zodpovedným za manažment chemických látok a chemickú legislatívu vo Vašich spoločnostiach. V prílohe Vám pripájame PROGRAM.

Prihlasovanie na webinár prebieha prostredníctvom registračného formuláru, alebo emailom na zchfp@zchfp.sk do 25.09.2023 Pokiaľ budete mať problém s registračným formulárom, pripájame pre Vás stručný návod ako sa prihlásiť.

Po úspešnej registrácií prostredníctvom formulára Vám systém potvrdí a oznámi úspešnú registráciu. Pokiaľ sa Vám takáto správa nezobrazí alebo budete mať akýkoľvek problém s registráciou, neváhajte sa na nás obrátiť, prípadne odošlite registráciu prostredníctvom e-mailu na zchfp@zchfp.sk do 26.09.2023.

PDF Ako_sa_zaregistrovat-WEBEX.pdf

PDF Webinar_19_PFAS.pdf

Webinár 18 - Chemická legislatíva Existujúca legislatíva a pripravované reštrikcie pre fluórované chemické látky Reštrikcia k plastovým časticiam

„Webinár 18: Chemická legislatíva Existujúca legislatíva a pripravované reštrikcie pre fluórované chemické látky Reštrikcia k plastovým časticiam“
ktorý organizuje ZCHFP SR v spolupráci s CCHLP a SCHP

Dátum: 26. apríl 2023 (streda)
Čas: 13:00 – 15:00
Online cez Webex

Osemnásty webinár v poradí bude zameraný na existujúce a pripravované reštrikcie PFAS a dopad na BOZP. Webinár je určený pracovníkom zodpovedným za chemickú legislatívu, pracovníkom BOZP, pracovníkom odborov ŽP, pracovníkom zodpovedným za technológie a chemické procesy. V prílohe Vám pripájame PROGRAM. Prihlasovanie na webinár prebieha prostredníctvom registračného formuláru alebo emailom na zchfp@zchfp.sk do 24.04.2023. Pokiaľ budete mať problém s registračným formulárom, pripájame pre Vás stručný návod ako sa prihlásiť. Po úspešnej registrácií prostredníctvom formulára Vám systém potvrdí a oznámi úspešnú registráciu. Pokiaľ sa Vám takáto správa nezobrazí alebo budete mať akýkoľvek problém s registráciou, neváhajte sa na nás obrátiť, prípadne odošlite registráciu prostredníctvom e-mailu na zchfp@zchfp.sk do 24.04.2023.

PDF Ako_sa_zaregistrovat-WEBEX.pdf

PDF Webinar_18_Chemicka_legislativa_PFAS_Plast_castice.pdf

Webinár 17 - Envirolegislatíva – Nová právna úprava v oblasti ochrany ovzdušia; zmeny v procese EIA; súvisiace právne predpisy

„Webinár 17: Envirolegislatíva – Nová právna úprava v oblasti ochrany ovzdušia; zmeny v procese EIA; súvisiace právne predpisy“
ktorý organizuje ZCHFP SR

Dátum: 20. apríl 2023 (štvrtok)
Čas: 13:00 – 15:00
Online cez Webex

Sedemnásty webinár v poradí bude zameraný na Envirolegislatívu – Novú právnu úpravu v oblasti ochrany ovzdušia; už schválené zmeny v procese EIA; súvisiace právne predpisy.

Webinár je určený pracovníkom zodpovedným za environmentálnu legislatívu, pracovníkom odborov ŽP a pracovníkom zodpovedným za Responsible Care.

V prílohe Vám pripájame PROGRAM.

Prihlasovanie na webinár prebieha prostredníctvom registračného formuláru alebo emailom na zchfp@zchfp.sk do 18.04.2023. Pokiaľ budete mať problém s registračným formulárom, pripájame pre Vás stručný návod ako sa prihlásiť.

Po úspešnej registrácií prostredníctvom formulára Vám systém potvrdí a oznámi úspešnú registráciu. Pokiaľ sa Vám takáto správa nezobrazí alebo budete mať akýkoľvek problém s registráciou, neváhajte sa na nás obrátiť, prípadne odošlite registráciu prostredníctvom e-mailu na zchfp@zchfp.sk do 18.04.2023.

PDF Ako_sa_zaregistrovat-WEBEX.pdf

PDF Enviro_legislativa_2023_Webinar_17_Program.pdf

Webinár 16 - Chemická legislatíva - Perfluórované a polyfluórované alkylsulfonáty (PFAS)

„Webinár 16: Chemická legislatíva - Perfluórované a polyfluórované alkylsulfonáty (PFAS)“
ktorý organizuje ZCHFP SR v spolupráci s Cefic

Dátum: 14. marec 2023 (utorok)
Čas: 13:00 – 15:00
Miesto: Webex

Šestnásty webinár v poradí bude zameraný na navrhnutú reštrikciu podľa REACH pre Perfluórované a polyfluórované alkylsulfonáty (PFAS).

Patricia Muñoz, manažérka sektorovej skupiny FluoroProducts a PFAS pre Európu (FPP4EU), sektorovej skupiny Patricia Muñoz, manažérka sektorovej skupiny FluoroProducts a PFAS pre Európu (FPP4EU), sektorovej skupiny Cefic venujúcej sa PFAS, poskytne prehľad použití a aplikácií PFAS v EÚ a návrh na obmedzenie/reštrikciu PFAS. Opíše štruktúru a iniciatívy FPP4EU, ako aj usmernenia pre spoločnosti na identifikáciu ich použitia PFAS a na účasť na verejných konzultáciách agentúry ECHA.

Európska chemická agentúra (ECHA) zverejnila 7. februára návrh na obmedzenie PFAS, ktorý 13. januára predložilo päť príslušných orgánov REACH v Dánsku, Nemecku, Holandsku, Nórsku a Švédsku. Návrh je teraz v rukách vedeckých výborov agentúry ECHA pre hodnotenie rizík (RAC) a pre sociálno-ekonomickú analýzu (SEAC), aby vykonali potrebnú kontrolu zhody a potom poskytli svoje odborné stanoviská. Očakáva sa, že verejná konzultácia agentúry ECHA o obmedzení sa začne 22. marca s konečným termínom na predloženie pripomienok do 22. septembra 2023.

Webinár je v tomto prípade bezplatný a je určený všetkým pracovníkom zodpovedným za manažment chemických látok, chemickú legislatívu, environment a použitie PFAS v priemyselných sektoroch (letectvo a obrana, automobilový priemysel, materiály prichádzajúce do styku s potravinami, textil, koža a odevy, stavebníctvo a výrobky pre domácnosť, elektronika, hasenie požiarov, spracovanie potravín, kozmetika a medicínske produkty). Cieľom je zmapovanie použitia PFAS v SR a zabráneniu prípadného úniku technológií za hranice EU.

Webinár bude v angličtine a je potrebné sa registrovať podľa priloženého návodu. Počet účastníkov je obmedzený z technických príčin, preto prosíme záujemcov o registráciu čím skôr, najneskôr však do 12.3.2023. Prednostne je webinár určený členom ZCHFP SR ale privítame aj zástupcov všetkých dotknutých sektorov a národné Autority.

V prílohe Vám pripájame PROGRAM.

Prihlasovanie na webinár prebieha prostredníctvom registračného formuláru alebo emailom na zchfp@zchfp.sk do 12.03.2023. Pokiaľ budete mať problém s registračným formulárom, pripájame pre Vás stručný návod ako sa prihlásiť.

Po úspešnej registrácií prostredníctvom formulára Vám systém potvrdí a oznámi úspešnú registráciu. Pokiaľ sa Vám takáto správa nezobrazí alebo budete mať akýkoľvek problém s registráciou, neváhajte sa na nás obrátiť, prípadne odošlite registráciu prostredníctvom e-mailu na zchfp@zchfp.sk do 12.03.2023.

PDF Ako_sa_zaregistrovat-WEBEX.pdf

PDF Chemicka_legislativa_PFAS_Webinar16.pdf

Webinár 15 - Chemická legislatíva – Aktuálne a očakávané zmeny

„Webinár 15: Chemická legislatíva – Aktuálne a očakávané zmeny“
ktorý organizuje ZCHFP SR v spolupráci s Cefic

Dátum: 22. február 2023 (streda)
Čas: 13:00 – 15:20
Miesto: Webex

Pätnásty webinár v poradí bude zameraný na Chemickú legislatívu – Aktuálne a očakávané zmeny.

Webinár je určený pracovníkom zodpovedným za chemickú legislatívu, pracovníkom odborov ŽP.

V prílohe Vám pripájame PROGRAM.

Prihlasovanie na webinár prebieha prostredníctvom registračného formuláru alebo emailom na zchfp@zchfp.sk do 20.02.2023. Pokiaľ budete mať problém s registračným formulárom, pripájame pre Vás stručný návod ako sa prihlásiť.

Po úspešnej registrácií prostredníctvom formulára Vám systém potvrdí a oznámi úspešnú registráciu. Pokiaľ sa Vám takáto správa nezobrazí alebo budete mať akýkoľvek problém s registráciou, neváhajte sa na nás obrátiť, prípadne odošlite registráciu prostredníctvom e-mailu na zchfp@zchfp.sk do 20.02.2023.

PDF Aktualne_a_ocakavane_zmeny_v_chemickej_legislative_Webinar_15.pdf

Webinár 14 - Enviro legislatíva

„Webinár 14: Enviro legislatíva – Prehľad zmien za rok 2022 a aktuálne povinnosti 2023“
ktorý organizuje ZCHFP SR

Dátum: 12. január 2023 (štvrtok)
Čas: 13:00 – 15:00
Miesto: Webex

Štrnásty webinár v poradí bude zameraný na Enviro legislatívu – Aktuálne povinnosti 2023.
Webinár je určený pracovníkom zodpovedným za ŽP.

Prihlasovanie na webinár prebieha prostredníctvom registračného formuláru alebo emailom na zchfp@zchfp.sk do 10.01.2023. Pokiaľ budete mať problém s registračným formulárom, pripájame pre Vás stručný návod ako sa prihlásiť.

Po úspešnej registrácií prostredníctvom formulára Vám systém potvrdí a oznámi úspešnú registráciu. Pokiaľ sa Vám takáto správa nezobrazí alebo budete mať akýkoľvek problém s registráciou, neváhajte sa na nás obrátiť, prípadne odošlite registráciu prostredníctvom e-mailu na zchfp@zchfp.sk do 10.01.2023.

PDF Ako_sa_zaregistrovat_14-WEBEX.pdf

PDF Weibinar_14_Enviro_Program.pdf

Seminár - Aktuálne témy chemického a farmaceutického priemyslu

Zväz chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky
organizuje seminár

Aktuálne témy chemického a farmaceutického priemyslu

7. december 2022, Hotel Relax Inn Šoporňa

PDF 15_Seminar_Aktualne_temy_07122022.pdf

„Chémia bez laboratória"

„Chémia bez laboratória“

Chémia nie je nuda – presvedčí vás o tom novo spustená webová aplikácia

Webová aplikácia „Chémia bez laboratória“ predstavuje interaktívny kurz s prvkami gamifikácie, ktorý je určený pre študentov základných a stredných škôl.

Skladá sa zo štyroch úrovní, ktorých súčasťou sú bezpečné a zábavné experimenty, ako aj kvízy na otestovanie vedomostí.

Program Chémia bez laboratória je dostupný zadarmo a aj v slovenskom jazyku.

PDF TS_Chemia_bez_laboratoria_251122.pdf

PNG BASF_Lab_free_chemistry_KV_3.png

Právne, forenzné a ekonomické aspekty medicíny

„Právne, forenzné a ekonomické aspekty medicíny"

16. november 2022, ONLINE live stream

PDF Pravne_forenzne_A4_2022_program.pdf

BASF Innovation Hub 2022 - Slovenský startup zvíťazil v medzinárodnej súťaži

„BASF Innovation Hub 2022 - Slovenský startup zvíťazil v medzinárodnej súťaži"

Uplynulý piatok sa konalo Grand Finále súťaže BASF Innovation Hub 2022, ktorá je určená pre startupy a inovátorov zaoberajúcich sa zelenou energiou, inteligentnou dopravoueurópskou stratégiou „Z farmy na stôl“. Spomedzi viac ako 100 prihlásených návrhov z 11 krajín strednejjuhovýchodnej Európy porota vybrala tím Ekolive zo SlovenskaHolloid z Rakúska ako najlepšie riešenia v súťaži BASF Innovation Hub 2022.

Startup Ekolive, ktorý v súťaži zastupovala zakladateľka tohto startupu, Ing. Darina Štyriaková, PhD, postúpil do finále súťaže ako víťaz lokálneho kola BASF Innovation Hub 2022 pre ČeskúSlovenskú republiku. Ich riešenie pre biolúhovanie, bioremediáciuvýrobu biostimulantov pre zdravúbezpečnú produkciu potravín presvedčilo aj porotu veľkého finále. Vďaka tejto inovatívnej metóde pomocou baktérií dosahujú zvýšené výnosy ekologického poľnohospodárstva, ako aj účinnosť konvenčných hnojív. Projekt slovenského tímu z Košíc zároveň spĺňa 11 zo 17 cieľov udržateľného rozvoja OSN.

Druhý víťazný návrh pochádza od spoločnosti Holloid z Rakúska s ich nástrojom 3D zobrazovania v reálnom čase, ktorý je založený na holografickej mikroskopii s možnosťou implementácie pre bioreaktoryna monitorovanie životného prostredia.

Oba víťazné tímy získali od BASF finančnú odmenu vo výške 2 500 eur za výhru v lokálnom koleďalších 5 000 eur za celkové víťazstvo.

Viac informácií nájdete na webe BASF všetky lokálne ako aj Grand Finále si môžete pozrieť na YouTube kanáli podujatia.

Webinár 13 – Zákon o výstavbe

„Webinár 13 – Zákon o výstavbe"

ktorý organizuje ZCHFP SR v spolupráci s NEKA

Dátum: 12. september 2022 (streda)
Čas: 13:00 – 15:00
Miesto: Webex

Trinásty webinár v poradí bude zameraný na Zákon o výstavbe. Webinár je určený pracovníkom, ktorí potrebujú získať prehľad o novom zákone o výstavbe, zmenách a čo to bude znamenať pre spoločnosti.

V prílohe Vám pripájame PROGRAM.

Prihlasovanie na webinár prebieha prostredníctvom registračného formuláru alebo emailom na zchfp@zchfp.sk do 10.10.2022. Pokiaľ budete mať problém s registračným formulárom, pripájame pre Vás stručný návod ako sa prihlásiť.

Po úspešnej registrácií prostredníctvom formulára Vám systém potvrdí a oznámi úspešnú registráciu. Pokiaľ sa Vám takáto správa nezobrazí alebo budete mať akýkoľvek problém s registráciou, neváhajte sa na nás obrátiť, prípadne odošlite registráciu prostredníctvom e-mailu na zchfp@zchfp.sk do 10.10.2022.

PDF Ako_sa_zaregistrovat_pomocou_online_formulara-WEBEX.pdf

PDF \Webinar_13_Stavebny_zakon.pdf

Webinár 12 – RESPONSIBLE CARE

„Webinár 12 – RESPONSIBLE CARE"
ktorý organizuje ZCHFP SR v spolupráci s Cefic

Dátum: 27. september 2022 (utorok)
Čas:
10:00 – 13:00
Miesto: Webex

Dvanásty webinár v poradí bude zameraný na Responsible Care.

Webinár je určený pracovníkom odborov ŽP a pracovníkom zodpovedným za Responsible Care. Webinár bude prebiehať v slovenskom a anglickom jazyku.

V prílohe pre Vás pripájame PROGRAM.

Prihlasovanie na webinár prebieha prostredníctvom registračného formuláru alebo emailom na zchfp@zchfp.sk do 12.09.2022. Pokiaľ budete mať problém s registračným formulárom, pripájame pre Vás stručný návod ako sa prihlásiť.

Po úspešnej registrácií prostredníctvom formulára Vám systém potvrdí a oznámi úspešnú registráciu. Pokiaľ sa Vám takáto správa nezobrazí alebo budete mať akýkoľvek problém s registráciou, neváhajte sa na nás obrátiť, prípadne odošlite registráciu prostredníctvom e-mailu na zchfp@zchfp.sk do 12.09.2022.

PDF Responsible_Care_2022_webinar_12.pdf

PDF Ako_sa_zaregistrovat_pomocou_online_formulara-WEBEX.pdf

Webinár 11 – Chemická legislatíva – Nariadenie REACH a CLP, stručný prehľad a pripravované zmeny

 „Webinár 11 – Chemická legislatíva – Nariadenie REACH a CLP, stručný prehľad a pripravované zmeny"

ktorý organizuje ZCHFP SR

22. september 2022 (štvrtok)
Čas:
9:00 – 14:30
Miesto: Webex

Jedenásty webinár v poradí bude zameraný na Nariadenie REACH a CLP a ich stručný prehľad a pripravované zmeny.

Webinár je určený pracovníkom zodpovedným za chemickú legislatívu, pracovníkom odborov ŽP a pracovníkom zodpovedným za Responsible Care.
V prílohe pre Vás pripájame PROGRAM.

Prihlasovanie na webinár prebieha prostredníctvom registračného formuláru alebo emailom na zchfp@zchfp.sk do 12.09.2022. Pokiaľ budete mať problém s registračným formulárom, pripájame pre Vás stručný návod ako sa prihlásiť.

Po úspešnej registrácií prostredníctvom formulára Vám systém potvrdí a oznámi úspešnú registráciu. Pokiaľ sa Vám takáto správa nezobrazí alebo budete mať akýkoľvek problém s registráciou, neváhajte sa na nás obrátiť, prípadne odošlite registráciu prostredníctvom e-mailu na zchfp@zchfp.sk do 12.09.2022.

Inštrukcie k pripojeniu budú odoslané účastníkom 21.09.2022.
Webinár je pre členov ZCHFP SR bezplatný, pre nečlenov je poplatok 90,00 EUR.
Počet účastníkov je obmedzený, preto prosíme, vyjadrite svoj záujem čo najskôr.

 

PDF Chemicka_legislativa_2022_webinar_11.pdf

PDF Ako_sa_zaregistrovat_pomocou_online_formulara-WEBEX.pdf

Konferencia - Chemicals regulation: from European industry to society

Konferencia

Chemicals regulation: from European industry to society

ktorú organizuje BusinessEurope
vo štvrtok, 30. júna, dopoludnia (fyzicky v Bruseli, ale aj s možnosťou online pripojenia).

Predstavitelia priemyslu a aj európskych inštitúcií budú diskutovať na tému ako priemysel môže prispieť k legislatívnemu rámcu, ktorý má dosiahnuť ciele stanovené Stratégiou EU pre udržateľnosť chemických látok (CSS) bez toho, aby bola ohrozená konkurencieschopnosť EU.

BASF Innovation Hub 2022 - Bratislava, June 8th 2022

 „BASF Innovation Hub 2022"

 represents a unique chance for the participants to present their start-up or innovative ideas and potentially secure investment for their further development.

 

Bratislava, June 8th 2022

 

PDF SK_Innovation_Hub_2022_open_call.pdf

Webinár 10 – Európska zelená dohoda – Green Deal

 „Webinár 10 – Európska zelená dohoda – Green Deal“

ktorý organizuje ZCHFP SR

Dátum: 05. máj 2022 (štvrtok)
Čas:
13:00 – 15:00
Miesto: Webex

Desiaty webinár v poradí bude zameraný na Európsku zelenú dohodu – Green Deal a témy s tým súvisiace.

Webinár je určený riadiacim pracovníkom v chemickom priemysle, pracovníkom zodpovedným za chemickú legislatívu, pracovníkom odborov ŽP a pracovníkom zodpovedným za Responsible Care.
V prílohe pre Vás pripájame PROGRAM.

Prihlasovanie na webinár prebieha prostredníctvom registračného formuláru alebo emailom na zchfp@zchfp.sk do 02.05.2022. Pokiaľ budete mať problém s registračným formulárom, pripájame pre Vás stručný návod ako sa prihlásiť.

 

PDF Zelena_dohoda_2022_Webinar_10_PROGRAM.pdf

PDF Ako_sa_zaregistrovat_pomocou_online_formulara-WEBEX.pdf

Webinár 9 – Chemická legislatíva – Aktuálne povinnosti 2022

„Webinár 9 – Chemická legislatíva – Aktuálne povinnosti 2022“
ktorý organizuje ZCHFP SR

Dátum: 29. marca 2022 (utorok)
Čas:
13:00 – 15:00
Miesto: Webex

Deviaty webinár v poradí bude zameraný na Chemicals Strategy for Sustainability a Revíziu nariadenia REACH.

Webinár je určený pracovníkom zodpovedným za chemickú legislatívu, pracovníkom odborov ŽP a pracovníkom zodpovedným za Responsible Care.
V prílohe pre Vás pripájame PROGRAM.

Prihlasovanie na webinár prebieha prostredníctvom registračného formuláru alebo emailom na zchfp@zchfp.sk do 25.03.2022

 

PDF Chemicka_legislativa_2022_webinar_9.pdf

PDF Ako_sa_zaregistrovat_pomocou_online_formulara-WEBEX.pdf

Second webinar for presenting the results of the Responsible Care Self-Assessment Webtool on 11 February

A year in review: presenting the results of the Responsible Care Self-Assessment Webtool

In just one year, the Responsible Care webtool is leading the way with around 600 chemical producers and distributors across 24 countries identifying improvement areas in chemicals management. It offers, among others, a benchmarking feature to compare performance against peers, international standards and the UN Sustainable Development Goals.
Following a successful members’ webinar to present the webtool, a repeat session will take place on 11 February

LEARN MORE+

Webinár 8 – Enviro legislatíva – Aktuálne povinnosti 2022

 „Webinár 8 – Enviro legislatíva – Aktuálne povinnosti 2022“

ktorý organizuje ZCHFP SR

Dátum: 12. január 2022 (streda)
Čas: 13:00 – 15:00
Miesto: Webex

Ôsmy webinár v poradí bude zameraný na Zákon o odpadoch/vykonávacie predpisy - zmeny v roku 2021 a povinnosti v roku 2022, Zákon o ovzduší/vykonávacie predpisy - zmeny v roku 2021 a povinnosti v roku 2022, Vodný zákon/vykonávacie predpisy - zmeny v roku 2021 a povinnosti v roku 2022 a Zákon o environmentálnych záťažiach – zmeny v roku 2021. V prílohe pre Vás pripájame PROGRAM.

Prihlasovanie na webinár prebieha prostredníctvom registračného formuláru alebo emailom na zchfp@zchfp.sk do 07.01.2022.
Pokiaľ budete mať problém s registračným formulárom, pripájame pre Vás stručný návod ako sa prihlásiť.
 

PDF Enviro_legislativa_2022_Webinar_8_AGENDA.pdf

PDF Ako_sa_zaregistrovat-WEBEX.pdf

Webinár 7 - Chemická legislatíva – Aktuálne povinnosti 2021

„Chemická legislatíva – Aktuálne povinnosti 2021“

ktorý pre Vás ZCHFP SR organizuje
v spolupráci s  Centrom pre chemické látky a prípravky, MH SR

Dátum: 02. december 2021 (štvrtok)
Čas: 13:00 – 15:00
Cez aplikáciu Webex

Webinár 7 bude zameraný na aktualizáciu prílohy VI nariadenia CLP - delegované akty ATPs, ďalej pripravovanú revíziu nariadenia CLP a povinnosti spojené s prílohou VIII nariadenia CLP: UFI, IT nástroje spolu s praktickou ukážkou notifikácie. V prílohe pre Vás pripájame PROGRAM.

Prihlasovanie na webinár prebieha alebo prostredníctvom registračného formuláru alebo emailom na zchfp@zchfp.sk  do 24.11.2021.
Pokiaľ budete mať problém s registračným formulárom, pripájame pre Vás stručný návod ako sa prihlásiť.

 

PDF Chemicka_legislativa_2021_webinar_7.pdf

PDF Ako_sa_zaregistrovat_pomocou_online_formulara-WEBEX.pdf

Informácia o Webinároch ZCHFP SR

Informácia o Webinároch ZCHFP SR

Chemická legislatíva - Aktuálne povinnosti_SVK Webinár 1-6

 

PDF Informacia_o_Webinaroch_ZCHFP_SR-Chemicka_legislativa-Aktualne_povinnosti_SVK_Webinar_1-6.pdf

Webinar 6 - RESPONSIBLE CARE

Zväz chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky

v spolupráci s Ceficom

organizuje Webinar 6

RESPONSIBLE CARE

 15. júl 2021 cez aplikáciu Webex v angličtine a slovenčine

PDF Responsible_Care_2021_webinar_6.pdf

Chemtube Multiplier event invitation


Erasmus+ Project „ChemTube“- Video documentation of learners' performance of critical tasks and
demonstration of tacit knowledge in laboratory and process operations in chemistry
and pharmacy linked to ECVET based learning outcome definitions in Skillsbank

Final multiplier event 22.06.2021 10.00 to 12.00

Registration page for the webinar: zoom.us/webinar/register/WN_mc6tfycHRMyIP3I2O3Rrkw

PDF Agenda_Multiplier.pdf

Online web-conference - The EU's new Chemicals Strategy for Sustainability-CSS

Slovak CSS Event

The EU's new Chemicals Strategy for Sustainability-CSS

5 May 2021
10:00 - 12:00

Online web-conference l English language
 

PDF Chemical Strategy - Online Conference.pdf

Webinár 4 - Chemická legislatíva – aktuálne povinnosti 2021

Zväz chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky

v spolupráci s Centrom pre chemické látky a prípravky MH SR

organizuje Webinar 4 – Reštrikcie, SCIP, UK REACH

Chemická legislatíva – aktuálne povinnosti 2021

9. marec 2021 cez aplikáciu Webex

 

PDF Chemicka_legislativa_2021_webinar_4.pdf

Webinár 3 - Notifikácia podľa prílohy VIII nariadenia CLP / UFI

Zväz chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky

v spolupráci s Centrom pre chemické látky a prípravky MH SR a Národným informačným toxikologickým centrom

organizuje Webinár 3

Notifikácia podľa prílohy VIII nariadenia CLP / UFI

Chemická legislatíva – aktuálne povinnosti 2020

30. novembra 2020 cez aplikáciu Webex

 

PDF Chemicka_legislativa_2020_webinar_3_UFI.pdf

Webinár 2 - Autorizácia

Zväz chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky

v spolupráci s Centrom pre chemické látky a prípravky MH SR

organizuje Webinár 2 - Autorizácia

Chemická legislatíva – aktuálne povinnosti 2020

8. septembra 2020 cez aplikáciu Webex

 

PDF Chemicka_legislativa_2020_webinar_2.pdf

Stredná odborná škola Nováky ponúka externé pomaturitné štúdium

Stredná odborná škola Nováky ponúka v školskom roku 2020/2021 externé pomaturitné štúdium v odboroch žiadaných na trhu práce :

2846 Q procesný špecialista pre chemický a farmaceutický priemysel

2870 Q špecialista spracovania plastov

 

PDF Chcete_si_zvysit_kvalifikaciu.pdf

Farmaceutický sektor vyzýva vládu

PDF ZCHFP_vyzva-vlade.pdf

Webinár - Chemická legislatíva – aktuálne povinnosti 2020

Zväz chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky

v spolupráci s Centrom pre chemické látky a prípravky MH SR

organizuje webinár

Chemická legislatíva – aktuálne povinnosti 2020

27. mája 2020 cez aplikáciu Webex

PDF Chemicka_legislativa_2020_webinar_1.pdf

Seminár - Novela zákona o lieku a elektronizácia zdravotníctva

Asociácia dodávateľov liekov a zdravotníckych pomôcok

organizuje seminár

Novela zákona o lieku a elektronizácia zdravotníctva

15. január 2020, hotel LINDNER OC CENTRAL, Bratislava

 

PDF Pozvanka_seminar_ADL_15_01_2020.pdf

DOC Zavazna_prihlaska_seminar_ADL_15_01_2020.docx

Konferencia Chémia 2019

Zväz chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky,
EUROLEG centrum Servis európskej technickej legislatívy

organizuje konferenciu

CHÉMIA 2019

25. – 27. september 2019

HOTEL SOREA MÁJ LIPTOVSKÝ JÁN

 

PDF CHEMIA_2019_Organizacne_pokyny.pdf

PDF CHEMIA_2019_Responsible_Care-program.pdf

PDF CHEMIA_2019_Bezpecny_manazment_chemickych_latok-program.pdf

DOC CHEMIA_2019_Responsible_Care-prihlaska.doc

DOC CHEMIA_2019_Bezpecny_manazment_chemickych_latok-prihlaska.doc

Seminár - Chemická legislatíva – aktuálne povinnosti 2019

Zväz chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky

organizuje seminár

Chemická legislatíva – aktuálne povinnosti 2019

25. apríl 2019
Hotel Relax Inn v Šoporni

PDF Chemicka_legislativa_2019_program.pdf

DOC Chemicka_legislativa_2019_navratka.doc

Seminár - Lode, vlaky, terminály

Veľvyslanectvo Poľskej republiky v Bratislave, Zväz logistiky a zasielateľstva SR, Slovenská obchodná a priemyselná komora
pripravili seminár

Lode, vlaky, terminály– poľská ponuka pre expanziu slovenského biznisu

Ako ďalej po Brexite? + Loďou a vlakom na Ďaleký východ

Čas, cena, dostupnosť, komplexná a výhodná ponuka. Pravidelné spojenia vlakmi po hodvábnej ceste z Poľska do Číny. Priame lodné spojenia s Veľkou Britániou, vysoká priepustnosť moderných poľských prístavov na Baltskom mori, zázemie pre dopravcov, skladové priestory, rýchla výstavba diaľničnej siete. Nový EÚ balíček mobility. Brexit a colné procedúry pri lodnej doprave, kontajneroch a nákladných cestných vozidlách do UK po 29.03.2019
Na tieto témy budú s Vami diskutovať kompetentní predstavitelia spoločností, ktoré už prevádzkujú spojenia oboma smermi.

Poľsko ponúka slovenským exportérom a importérom a samozrejme ich partnerom v doprave a logistike potenciál moderných, rýchlych, kvalitných, cenovo výhodných a najmä odskúšaných spojení.

Na diskusii budete vítaní, len sa prosím do 15. marca 2019 zaregistrujte na e-mail adrese: maja.vargova@msz.gov.pl

20. marca 2019 o 10:00 (začiatok registrácie o 9:30)
Hotel Devín, Riečna 4, Bratislava

Vstup voľný na základe registrácie

Diskusný panel sa uskutoční v anglickom jazyku so simultánnym tlmočením z/do slovenského jazyka.

doc SJ fin Lode vlaky terminaly _ PL ponuka pre expanziu SK biznisu.docx

doc SJ program Lode vlaky terminaly.docx

Seminár - Energetická efektívnosť a automatizácia v priemysle

Seminár

Energetická efektívnosť a automatizácia v priemysle

4.12.2018 / 9:30 - 15:30
Lindner Hotel Gallery Central, Bratislava

PDF Program_konferencie_4_12.pdf

Seminár - Obehová ekonomika na Slovensku

Seminár

OBEHOVÁ EKONOMIKA NA SLOVENSKU - BUDOVANIE PLATFORMY

30. novembra 2018
Historická radnica mesta Banská Bystrica

PDF Program_podujatia_k_Obehovej_Ekonomike_1.pdf

Seminár - Legislatívne zmeny z pohľadu ADL

Seminár

Legislatívne zmeny z pohľadu ADL

dňa 21. novembra 2018
L!NDNER Hotel Gallery Central, Metodova 4, 821 08 Bratislava

 

PDF Pozvanka_seminar_ADL_21_11_2018.pd

Konferencia Chémia 2018

Zväz chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky,
EUROLEG centrum Servis európskej technickej legislatívy

organizuje konferenciu

CHÉMIA 2018

26. – 28. september 2018

HOTEL SOREA MÁJ LIPTOVSKÝ JÁN

 

PDF Chemia_2018-organizacne_pokyny.pdf

PDF CHEMIA_2018_Responsible_Care-program.pdf

PDF CHEMIA_2018_Bezpecny_manazment_chemickych_latok-program.pdf

DOC Prihlaska_CHEMIA_2018_Responsible_Care.doc

DOC CHEMIA_2018_Bezpecny_manazment_chemickych_latok-prihlaska.doc

Seminár - Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky

Pozvanie na seminár

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia (EU-OSHA) predstavila novú kampaň na rok 2018 – 2019: „Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky“
. Do celoeurópskej kampane, ktorá bola oficiálne otvorená 24. apríla 2018 sa zapojí viac ako 30 európskych krajín. Jej cieľom je zvýšiť informovanosť o rizikách spojených s chemickými látkami, šíriť dobrú prax a ponúknuť zdroje na účinnú kontrolu nebezpečných chemických látok na pracoviskách.

Národný inšpektorát práce, patriaci pod Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorý pôsobí ako národné kontaktné miesto agentúry EU-OSHA, Vás srdečne pozýva na odborný seminár ktorý sa uskutoční

O 8:30 dňa 21. júna 2018,
v hoteli Saffron,
Radlinského 27, 811 07 Bratislava
 

PDF Pozvanka_final.pdf

PDF Program_final.pdf

ŠKOLENIE pre malé a stredné podniky v oblasti chemickej legislatívy

Slovenská agentúra životného prostredia a Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR pripravili

ŠKOLENIE pre malé a stredné podniky v oblasti chemickej legislatívy

7. - 8. jún 2018, Banská Bystrica

PDF Chem_legislativa_skolenie_I_program.pdf

DOC Chem_legislativa_skolenie_prihlaska.docx

WORKSHOP - STAV ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

P O Z V Á N K A
Dátum konania: 3. máj 2018
Miesto konania: Hotel Tatra, Bratislava

WORKSHOP - STAV ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

PDF Pozvanka-Workshop-Bratislava-2018.pdf

PDF workshop_prihlaska_2018_final.docx

Seminár - Chemická legislatíva – aktuálne povinnosti 2018

Oznamujeme Vám, že dňa 12.4.2018 organizujeme pravidelný seminár

Chemická legislatíva – aktuálne povinnosti 2018

Tešíme sa na Vašu účasť, ktorú z organizačných dôvodov prosím potvrďte na priloženej návratke.

PDF Chemicka_legislativa 2018_program.pdf

PDF Chemicka_legislativa 2018_navratka.doc

Informačná platforma podpory

V rámci pokračovania tzv. bratislavského procesu, ktorého hlavným cieľom je podpora smerovania k zelenému hospodárstvu ako v rámci EÚ tak aj v SR, SAŽP v spolupráci s MŽP SR vytvorila informačný portál zameraný predovšetkým na propagáciu firiem a ich riešení, ktoré svojou činnosťou prispievajú k udržateľnému rozvoju Slovenska.
Informačná platforma k zelenému hospodárstvu je dostupná na adrese https://enviroportal.sk/zelene-hospodarstvo a bližšie informácie nájdete v priloženom letáku.

 

PDF Informacna platforma podpory.pdf

Seminár - Chemická legislatíva – aktuálne povinnosti 2017

Oznamujeme Vám, že dňa 27.4.2017 organizujeme pravidelný seminár

Chemická legislatíva – aktuálne povinnosti 2017

Pripravili sme pre Vás dôležité informácie priamo z Centra pre chemické látky a prípravky, informácie pre registrujúcich v 2018 a iné aktuálne informácie z chemickej legislatívy.

Tešíme sa na Vašu účasť, ktorú z organizačných dôvodov prosím potvrďte na priloženej návratke.

Pre členov ZCHFP SR je účasť bezplatná, ostatní záujemcovia sú tiež vítaní, musia však uhradiť poplatok uvedený v návratke.

 

PDF Chemicka legislativa 2017.pdf

Národná expozícia Bieloruska v rámci veľtrhu AGROSALON-2017

V dňoch 28. marca – 1. apríla 2017
bude po prvýkrát v rámci Medzinárodného poľnohospodárskeho veľtrhu AGROSALÓN 2017 v Nitre predstavená
Národná expozícia Bieloruskej republiky.

PDF Pozvanka_Agrokomplex-2017.pdf

PDF Zoznam ucastnikov.pdf

CONFERENCE INNOCHEM Project - 6 - 7 April 2017, Bratislava

Pozývame Vás na Konferenciu INNOCHEM, ktorá sa uskutoční
7.4.2017 v Bratislave - Hotel Tatra.

Program Konferencie INNOCHEM je zameraný na oboznámenie s výsledkami medzinárodného projektu INNOCHEM programu ERAZMUS+:

Inovácie vo vzdelávaní talentov v oblasti chémie pre dosiahnutie obchodného úspechu malých a stredných podnikov v inováciách
 

Tešíme sa na Vašu účasť a diskusiu zacielenú na oblasť vzdelávania a inovácie učebných odborov a spoluprácu chemického a farmaceutického priemyslu s technickými univerzitami.

Rokovací jazyk konferencie: slovenský, český, anglický – zabezpečený simultánny preklad.

.:.

CONFERENCE

INNOCHEM Project

Innovating Education of Talents in Chemistry for Business Success in SMEs’ Innovations

Date: 6 - 7 April 2017

Venue: 6 April 2017: Faculty of Chemical and Food Technology,
Slovak University of Technology in Bratislava, Radlinského 9, Bratislava, Slovakia
7 April 2017: Hotel Tatra****, Námestie 1. mája 5, Bratislava

 

PDF INNOCHEM Conference 6-7 April 2017 in Bratislava.pdf

PDF Konferencia INNOCHEM 7-4-2017 Hotel Tatra Bratislava.pdf

DOC Innochem_prilaska SJ.doc

DOC Innochem_registration form.doc

XLS INNOCHEM_rezervacny_formular_HotelTATRA.xlsx

XLS INNOCHEM_rezervation formular Hotel Tatra.xlsx

Medzinárodná konferencia Business Forum "World of Tomorrow" - 20. apríl 2017


Medzinárodná konferencia s názvom Business Forum "World of Tomorrow",
ktorá sa uskutoční 20. apríla 2017
v hoteli DoubleTree by Hilton, Bratislava.

 

Business Forum "World of Tomorrow" ponúka zažiť niečo nové. V posledných rokoch sa na Slovensku nekonala konferencia, ktorá by pre riaditeľov firiem pripravila podobný obsah. Kľúčovými témami budú: človek a technológie budúcnosti, svet v najbližších dvadsiatich rokoch, budúcnosť komunikácie, udržateľnosť obchodu, adaptácie, zodpovednosť firiem, stratégie úspechu a líderstvo budúcnosti.

Na Slovensko po prvýkrát zavítajú tieto medzinárodne uznávané osobnosti:

 • Prince Carlos de Bourbon de Parme (Holandsko), člen holandskej kráľovskej rodiny
 • Robert Phillips (Anglicko), autor knihy Trust Me, PR is Dead
 • Gerd Leonhard (Švajčiarsko), jeden z popredných svetových futurológov
 • Mark Gallagher (Severné Írsko), 30 rokov riaditeľ vo svete F1
 • Dietmar Dahmen (Rakúsko), jeden z najdynamickejších svetových spíkrov

V Bratislave po prvýkrát odznejú myšlienky, podnety a inšpirácie, ktoré boli doteraz adresované riaditeľom firiem v mestách ako Brusel, New York, Helsinky, Berlín, Londýn, Kapské Mesto alebo Singapur.

Konferenciu bude v anglickom jazyku moderovať Daniela Zeller (Rakúsko), simultánne tlmočenie do slovenčiny bude zaistené po celú dobu konferencie.
Akciu podporujú zahraničné Chamber of Commerce a mediálni partneri zo Slovenska a okolitých krajín.

Program: https://worldoftomorrow.eu/program/cmsarticle/
Profily rečníkov: https://worldoftomorrow.eu/#speakers
Profily rečníkov v slovenskom jazyku: https://worldoftomorrow.eu/o-recnikoch/cmsarticle/
Registrácia: https://worldoftomorrow.eu/#registration

 


„The following generations are totally dependent on what we do today."
Prince Carlos de Bourbon de Parme - téma zodpovednosť a udržateľný rozvoj obchodu


„Humanity will change more in the next 20 years, than in the past 300 years."
Gerd Leonhard - téma technológie a svet budúcnosti


„It's a fast-moving world. Times changes quickly. You've got to be on your toes. You've got to be looking for what's going to happen next. Where you going to be in 2020. Where we are going to be in 2020."
Mark Gallagher - téma líderstvo a stratégie vo svete Formuly 1


„Important is what you do and not, what you say."
Robert Phillips - téma budúcnosť komunikácie

„Your target group is no longer just human - your target group includes machines."
Dietmar Dahmen - téma stratégie a adaptácie

Vzdelávanie pre chemický a farmaceutický priemysel a zabezpečenie kvalitných kvalifikovaných pracovníkov - 23. február 2017, Šoporňa

Vzdelávanie pre chemický a farmaceutický priemysel a zabezpečenie kvalitných kvalifikovaných pracovníkov

Národné informačné stretnutie

INNOCHEM Project

23. február 2017 Hotel Relax INN, Šoporňa

PDF Vzdelavanie pre chemicky priemysel 23 2 2017 - INNOCHEM.pdf

PDF INNOCHEM Conference 6-7 April 2017 in Bratislava-upr.pdf

Enviromentálny kalendár - Detox

ADL workshop - 6.12.2016, Bratislava

 

Asociácia dodávateľov liekov a zdravotníckych pomôcok

si Vás dovoľuje pozvať na workshop

Novinky v zákone č. 362/2011 Z.z. Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov platné od 1.1.2017

06. decembra 2016

L!NDNER Hotel Gallery Central, Metodova 4, 821 08 Bratislava

PDF ADL workshop 12 2016.pdf

KONFERENCIA - pri príležitosti 25. výročia ZCHFP SR

KONFERENCIA

pri príležitosti
25. výročia ZCHFP SR

Dátum: 29. november 2016
Miesto: Hotel Double Tree Hilton, Bratislava

PDF Konferencia-ZCHFP-29112016.pdf

CONFERENCE

25th Anniversary ZCHFP SR

Date: 29 November 2016
Venue: Hotel Double Tree Hilton, Bratislava

PDF Conference-ZCHFPSR-29112016.pd

 

Konferencia PRIEMYSELNÉ EMISIE 2016, 27. - 28. september 2016

ASPEK - Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku

Vážené dámy a vážení páni,
radi by sme Vás pozvali na Konferenciu PRIEMYSELNÉ EMISIE 2016 ktorá sa uskutoční 27. a 28. septembra 2016 v Austria Trend Hotel Bratislava.

Konferencia PRIEMYSELNÉ EMISIE je tak ako každý rok zameraná na najaktuálnejšie témy, kde hľadajú riešenia i odpovede zástupcovia priemyslu ale i zástupcovia rôznych organizácií a samosprávy. Pre zástupcov štátnej správy je konferencia zdrojom poznatkov o aplikácii ich návrhov v praxi a vytvára pre nich objektívnu a okamžitú spätnú väzbu s možnosťou aplikovať získané poznatky od účastníkov z praxe, v pripravovaných legislatívnych návrhoch. Organizátori konferencie cielene rozširujú každý rok témy s filozofiou, aby pojem priemyselné emisie nebol chápaný úzko iba na problematiku ovzdušia ale i na problematiku odpadových vôd, vznikajúcich odpadov i aplikácie progresívnych technológií a postupov pre riešenie týchto oblastí. Po absolvovaní formálnych, ale hlavne neformálnych diskusií, tak ako o tom svedčia skúsenosti z predchádzajúcich ročníkov, odchádzajú účastníci obohatení o nové poznatky ale i o nové priateľstvá, kontakty, obchodné príležitosti ale najmä získavajú trvalé adresy, na ktoré sa môžu i v budúcnosti obrátiť pri riešení svojich pracovných úloh.

Tento rok je Konferencia PRIEMYSELNÉ EMISIE obohatená o zasadnutie komisie porotcov EBAE – European Business Awards for the Environment. Komisia porotcov je zložená zo špičkových odborníkov na životné prostredie v zastúpení každej krajiny Európskej Únie. Časť spoločenského programu je organizovaná spoločne (účastníci konferencie i členovia hodnotiacej komisie z krajín EÚ), čo je ideálna príležitosť na získanie nových cezhraničných kontaktov a nových poznatkov o riešeniach environmentálnych problémov v iných členských krajinách EÚ.

Súčasťou Slávnostnej recepcie Konferencie PRIEMYSELNÉ EMISIE 2016 bude prezentovanie tradičnej Slovenskej kultúry a ďalší bohatý sprievodný spoločenský program a občerstvenie. Rovnako za účasti komisie porotcov Európskej ceny za životné prostredie v podnikaní.

Tešíme sa na stretnutie s Vami na konferencii. Okrem možnosti účasti ponúkame aj partnerstvo na konferencii a vytvorenie priestoru pre prezentáciu Vášho subjektu.

V prílohe Vám posielame pozvánku obsahujúcu podrobné informácie o zameraní, cieľoch a programe Konferencie a organizačné pokyny.

Prihlasovanie formou formulára v pozvánke je možné do 22.9. 2016.
 

PDF ASPEK Pozvánka KPE_2016.pdf

Konferencia CHÉMIA 2016, 20. - 21. 9. 2016

Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR spolu so spolupracujúcimi organizáciami a odbornými garantmi organizuje už
11. ročník Konferencie CHÉMIA 2016.

Srdečne Vás pozývame na Konferenciu Chémia 2016 a dovoľujeme si upozorniť, že organizácia už 11. ročníka tejto konferencie je možná vďaka podpore odborných garantov, prednášajúcich a hlavne záujmu účastníkov.
Konferencia sa ako tradične bude konať 20. - 21. 9. 2016 v Liptovskom Jáne, Hotel Sorea Máj.

Program Konferencie Chémia 2016:
20. 9. 2016 Responsible Care so zameraním na RC, emisie do ovzdušia, BAT a BREFs, bezpečnosť na pracovisku, nový zákon o odpadoch, EIA, SEVESO
21. 9. 2016 Bezpečný manažment chemických látok so zameraním na biocídy, nariadenie REACH a CLP, toxikologické testovanie, karcinogény v pracovnom prostredí, endokrinné rozrušovače, NTIC

PDF CHEMIA 2016 Organizacne pokyny.pdf

PDF CHEMIA 2016 Responsible Care - program.pdf

DOC CHEMIA 2016 Responsible Care - prihlaska.doc

PDF CHEMIA 2016 Bezpecny manazment chemickych latok - program.pdf

DOC CHEMIA 2016 Bezpecny manazment chemickych latok - prihlaska.doc

Ponuka odborných školení VIK

VIK s.r.o.
Sídlo: Jadrová 19, 821 02 Bratislava
Prevádzka: Záhradnícka 51, 821 07 Bratislava

Aktuálna ponuka školení

PDF VIK_PonukaSkoleni.pdf

Seminár - Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie

Národný inšpektorát práce, Národné kontaktné miesto Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

Dovoľujeme si Vás pozvať na bezplatný seminár

Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie

ktorý sa uskutoční

dňa 5.mája 2016
hotel NIVY***, Líščie Nivy 3, Bratislava
v čase od 8:30 do 13:40

 

PDF Pozvánka.pdf

PDF Program.pdf

PDF PRIHLASKA_5.MAJ 2016_ seminár BA_.docx

3rd INNOCHEM Project Meeting - Praha, 18. a 19. apríl 2016

3rd INNOCHEM Project Meeting

Date: 18 and 19 April 2016
Address: University of Chemistry and Technology Prague - building A, Technická 5, Prague
 

PDF INNOCHEM Meeting April 2016 Prague.docx

Responsible Care a BOZP 2016

Zväz chemického a farmaceutického priemyslu

Slovenskej republiky organizuje seminár

Responsible Care a BOZP 2016

21. - 22.apríla 2016, Hotel Relax Inn v Šoporni

 

PDF BOZP a Responsible Care 2016_program.pdf

PDF Seminár RC a BOZP 2016_ 21-2204-2016 - navratka.doc

Chemická legislatíva 2016 - 21.4.2016

Dňa 21. 4. 2016 organizujeme pravidelné školenie


Chemická legislatíva 2016


Pripravili sme pre Vás dôležité informácie pre umiestňovanie biocídnych výrobkov na trh ako aj aktuálne informácie z chemickej legislatívy.

PDF Seminár Chemická legislatíva 2016.pdf

PDF Seminár Chemická legislatíva 21-04-2016 - návratka.doc

ANALYTICA 10. - 13. mája 2016 Mníchov

25. MEDZINÁRODNÝ ODBORNÝ VEĽTRH INŠTRUMENTÁLNEJ ANALYTIKY, LABORATÓRNEJ TECHNIKY, BIOTECHNOLÓGIÍ a analytica Conference

10. - 13. mája 2016  Mníchov

www.analytica.de

PDF POZVÁNKA PRE NÁVŠTEVNÍKOV

Školenie BIOCÍDY - IT nástroje

Zväz chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky
v spolupráci
s Centrom pre chemické látky a prípravky Ministerstva hospodárstva SR
organizuje tréning

BIOCÍDY – IT nástroje pre priemysel – R4BP

18. marca 2016,
Ministerstvo hospodárstva SR
Mierová 19, Bratislava

PDF Skolenie Biocidy 2016.pdf

Cefic - Press Release 12 - 2015

PDF Cefic Press Release - Circular Economy-2015-12.pdf

Vietnamsko–slovenské kooperačné fórum

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) Vám dáva do pozornosti Vietnamsko–slovenské kooperačné fórum, ktoré sa uskutoční 4. decembra 2015 v Bratislave pri príležitosti návštevy predsedu vlády Vietnamu v Slovenskej republike.

Fóra sa zúčastnia vietnamskí podnikatelia z oblastí IT, stavebníctva, automotive, energetiky, poľnohospodárstva a potravinárstva, s ktorými budete môcť nadviazať spoluprácu. Stredobodom fóra budú prezentácie zástupcov viacerých vietnamských provincií zavŕšené recepciou a networkingom.

Účasť na fóre je bezplatná.

Registrácia prebieha do 2. decembra 2015.

Zoznam podnikateľských účastníkov za vietnamskú stranu spolu s programom a podrobnejšími informáciami nájdete na web stránke venovanej podujatiu.

Dátum: piatok, 4. december 2015
Miesto: Bratislava (presné miesto bude upresnené)
Kontakt: Michal Wuketich, T: +421 2 58 260 431, M: +421 910 828 278, E: wuketich@sario.sk

Medzinárodná konferencia - Podnikové výskumné a inovačné centrá neziskového charakteru

Združenie výskumných organizácií neziskového sektora (ZVONS) v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR, Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou si Vás dovoľujú pozvať na medzinárodnú konferenciu

Podnikové výskumné a inovačné centrá neziskového charakteru,

ktorá sa uskutoční dňa 27. novembra 2015 od 9.00 hod. v priestoroch Centra vedy na Bojnickej 3 (areál Matadoru), Bratislava.

PDF Pozvanka na konferenciu.pdf

PDF Program konferencie_DRAFT.PDF

Rokovania slovenských a srbských podnikateľských subjektov - Belehrad 11.12.2015

Vážení páni a vážené dámy,

dňa 11. decembra 2015 sa v rámci podnikateľskej misie do Srbskej republiky uskutočnia v Belehrade rokovania slovenských a srbských podnikateľských subjektov. Rokovania sú súčasťou 7. zasadnutia Zmiešanej komisie medzi Slovenskou republikou a Srbskou republikou pre hospodársku spoluprácu v dňoch 10. – 11. decembra 2015 v Belehrade.

Podnikateľská misia a B2B rokovania budú sektorovo zamerané na:

 • Energetiku (tepelná, jadrová, solárna, veterná, obnoviteľné zdroje,
 • Strojárstvo (energetické, dopravné, potravinárske, všeobecné)
 • Automotive
 • Elektrotechniku a elektroniku
 • ITC
 • Infraštruktúru (železnice, diaľnice, cesty, mosty, tunely)
 • Ekológiu (likvidácia odpadu, ČOV, kanalizácia, rozvody a úpravy pitnej vody, spaľovne)
 • Chémiu a farmáciu
 • Poľnohospodárstvo a potravinárstvo

Hlavným organizátorom podnikateľskej misie a B2B rokovaní je Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu v spolupráci s ústredím Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory.
Hlavným koordinátorom je Ing. Jozef Máder, č. t. 02/58 260 254, mobil: 0910/828 328, e-mail: jozef.mader@sario.sk, ktorému je potrebné zaslať vyplnený dotazník v prílohe.

V prípade, že má slovenská firma špeciálnu požiadavku na stretnutie s partnerskou srbskou firmou, je nevyhnutné túto skutočnosť uviesť v dotazníku, vrátane kontaktov. Za srbskú stranu bude zabezpečovať partnerské srbské spoločnosti Hospodárska komora Srbska.

Uzávierka prihlášok na podnikateľskú misiu a B2B je dňa 27. novembra 2015.

Podrobnejšie informácie o mieste konania podnikateľskej misie Vám budú poskytnuté agentúrou SARIO.

Tešíme sa na Vašu účasť !

 

PDF Registracia_form_PF_Srbsko.docx

Energetická efektívnosť v priemysle

Konferencia a kooperačné rozhovory s nemeckými firmami

V dňoch 24.-26. novembra 2015 organizuje SNOPK už po tretí raz konferenciu a obchodnú cestu nemeckých firiem na Slovensko na tému "Energetická efektívnosť v priemysle".

V rámci konferencie, ktorá sa uskutoční 24. novembra 2015 v Bratislave, sa Vám predstavia odborníci z branže, ktorí v prednáškach priblížia nové poznatky a aktuálne témy, ktoré hýbu Slovenskom a Nemeckom. Konferencia je určená odborníkom z branže, firmám, zástupcom inštitúcií a škôl.

Účasť na konferencií je bezplatná. Konferencia bude simultánne tlmočená (slovenčina-nemčina).

PDF Program konferencie

PDF Prihláška (konferencia & kooperačné rozhovory)

 

Školenie BIOCÍDY

Dňa 12. - 13. októbra 2015 organizujeme v spolupráci s REACH Centrom v Bruseli a Svazom chemického prumyslu ČR

Školenie BIOCÍDY

IT nástroje potrebné zvládnuť na úspešné umiestňovanie biocídnych prípravkov na trh,

ktoré sa bude konať v Penzione Tanzberg v Mikulove.

Pre limitovaný počet účastníkov Vás prosím o urýchlené predbežné potvrdenie Vašej účasti, aby som zabezpečila miesta pre slovenských účastníkov.

Prednášajúci: Rita Sookrit

Program:
Day One

 • Tools Overview: IUCLID, SPC Tool & R4BP 3
 • Create active and basic substance datasets
 • Create a biocidal product dataset
 • Generate a biocidal product dossier

Day Two

 • Debrief Day One
 • SPC Tool
 • R4BP 3
 • Wrap up

 

DOC Návratka

Konferencia CHÉMIA 2015, 23. - 25. 9. 2015

Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR spolu so spolupracujúcimi organizáciami a odbornými garantmi organizuje už

10. ročník Konferencie CHÉMIA 2015.

Srdečne Vás pozývame na Konferenciu Chémia 2015 a dovoľujeme si upozorniť, že organizácia už 10. ročníka tejto konferencie je možná vďaka podpore odborných garantov, prednášajúcich a hlavne záujmu účastníkov.

Konferencia sa ako tradične bude konať 23.-25.9.2015 v Liptovskom Jáne, Hotel Sorea Máj.

Program Konferencie Chémia 2015:

23.9.2015 Responsible Care so zameraním na RC, emisie do ovzdušia, nový zákon o odpadoch a vody
24.9.2015 Bezpečný manažment chemických látok so zameraním na biocídy, nariadenie REACH, prekurzory drog a výbušnín.
25.9.2015 Bezpečný manažment chemických látok so zameraním na expozičné scenáre, nariadenie CLP
 

PDF CHÉMIA 2015 Responsible Care - program.pdf

DOC CHÉMIA 2015 Responsible Care - návratka.doc

PDF CHÉMIA 2015 Bezpečný manažment chemických látok - program.pdf

DOC CHÉMIA 2015 Bezpečný manažment chemických látok - návratka.doc

PDF CHÉMIA 2015 - Organizačné pokyny.pdf

Konferencia "Podpora podnikania a inovácií z EÚ"

Dovoľujem si Vás pozvať na pripravovanú konferenciu

"Podpora podnikania a inovácií z EÚ".

Konferencia sa uskutoční dňa 27.5.2015, streda, 9:00-13:00
Veľká kongresová miestnosť Ministerstva hospodárstva SR, Mierová 19, Bratislava

Konferencia je určená najmä podnikateľom a vstup je bezplatný.

Program konferencie a registračný link nájdete na stránke: www.enterprise-europe-network.sk/konferencia2015

Registrovať sa môžete do 22.5.2015.
 

Národná podnikateľská cena za životné prostredie v SR 2015

Národná podnikateľská cene za životné prostredie v SR 2015

„5. ročník súťaže o Národnú podnikateľskú cenu za životné prostredie v SR 2015, nad ktorým prevzal záštitu minister životného prostredia Peter Žiga,

bol vyhlásený 26.3.2015 na Slávnostnom stretnutí pri príležitosti Svetového dňa vody 2015 v Bratislave, v rámci otvorenia veľtrhu

CONECO/Racioenergia/Voda a odbornej konferencii Voda a udržateľný rozvoj.“

 

podrobnejšie info

PDF NPCZP_2015_letak_1.pdf

KONFERENCIA O BIOCÍDOCH V PRAHE 2015

 

KONFERENCIA O BIOCIDOCH V PRAHE 2015

25. - 26. jún 2015 | Barceló Praha Hotel | Praha

PDF KONFERENCE O BIOCIDECH PRAHA 2015.pdf

Responsible Care a BOZP 2015

Zväz chemického a farmaceutického priemyslu
Slovenskej republiky a
organizuje seminár

Responsible Care a BOZP 2015

28. -29.apríla 2015, Hotel Relax Inn v Šoporni
 

PDF BOZP a Responsible Care 2015_28-29042015_program.pdf

PDF Seminar RC a BOZP 2015_28-2904-2015 - navratka.pdf

Chemická legislatíva – aktuálne povinnosti 2015

Zväz chemického a farmaceutického priemyslu
Slovenskej republiky
organizuje

Chemická legislatíva – aktuálne povinnosti 2015

21. apríla 2015, Hotel Relax Inn v Šoporni

PDF Chemicka legislativa 2015_21042015_program.pdf

PDF Seminar Chemicka legislativa 21-04-2015 - navratka.pdf

Workshop ADL - ELEKTRONICKÉ TRHOVISKO - TENDRE

Asociácia dodávateľov liekov a zdravotníckych pomôcok si Vás dovoľuje srdečne pozvať na workshop na tému:

"ELEKTRONICKÉ TRHOVISKO - TENDRE"
Nový elektronický systém na nákup liekov a iných tovarov a služieb pre štátne a súkromné nemocnice

ktorý sa bude konať  dňa 19. novembra  2014 (streda) od 9.00 do 12.00 hod 
v hoteli Holiday Inn v Bratislave.

PDF Pozvánka Elektronické trhovisko

PDF Zavazná prihlaška ELEKTRONICKÉ TRHOVISKO - TENDRE

Ekonomické fórum a B2B rokovania slovenských a srbských podnikateľských subjektov

Vážené slovenské podnikateľské prostredie,

využívame túto príležitosť, aby sme Vás informovali, že v dňoch

01. – 02. decembra 2014
sa uskutoční v Bratislave

6. zasadnutie Zmiešanej komisie medzi Slovenskou republikou a Srbskou republikou pre hospodársku spoluprácu.

V rámci nej na podporu rozvoja bilaterálnej ekonomickej spolupráce na úrovni podnikateľského prostredia sa bude konať ekonomické fórum a B2B rokovania slovenských a srbských podnikateľských subjektov
 

PDF 6_zas_zk_b2b_ekforum_rs.doc

PDF BSPF.doc

Pozvánka na Workshop BIOCÍDY

PRVÝ ČESKÝ A SLOVENSKÝ WORKSHOP O BIOCÍDNYCH VÝROBKOCH
FIRST CZECH AND SLOVAK WORKSHOP ON BIOCIDAL PRODUCTS

BRATISLAVA 28. 11. 2014

PDF B1599 BIOCIDES IN BRATISLAVA LR.PDF

Konferencia - Čo ponúka EU pre podnikateľov (Europe4Business),

Dovoľujeme si Vás pozvať na konferenciu, kde by sme Vám radi predstavili možnosti, ktoré ponúka EU pre podnikateľov - služby, ininicatívy a programy na podporu podnikania, inovacií, prístupu k financiam a trhom.

Konferencia je bezplatná a bude sa konať 30.9.2014 na Ministerstve
hospodárstva SR.

Registrácia bude otvorená od 8:30. Predpokladané ukončenie je o 13:00.

Viac informácií, program, pozvánka, registrácia je na adrese:
https://www.enterprise-europe-network.sk/europe4business

Seminár - Aktívne zapojenie zamestnávateľov do odborného vzdelávania a prípravy

Dňa 10. októbra 2014 sa na Ministerstve hospdárstva SR (zasadačka č. 27) uskutoční seminár

„Aktívne zapojenie zamestnávateľov do odborného vzdelávania a prípravy“

 na ktorý Vás týmto   pozývame.

V prípade záujmu o seminár prosím o vyplnenie návratky, resp o zaslanie prihlasovacieho emailu.  

Blžšsie info na: https://www.economy.gov.sk/3754-aktuality/10s143764c

ADL - odborný seminár II., 25.septembra 2014

Asociácia dodávateľov liekov a zdravotníckych pomôcok
si Vás dovoľuje srdečne pozvať
na odborný seminár II. na tému:

Posudzovanie výživových doplnkov Úradom verejného zdravotníctva SR, výživové a zdravotné tvrdenia o potravinách a nová legislatíva

25. septembra 2014, Bratislava

PDF Pozvanka na seminar II necl_ADL.pdf

PDF Zavazna prihlaska na seminar ADL.pdf

Výzva k prihlasovaniu na výstavy s oficiálnou účasťou MH SR

Dovoľte mi informovať Vás o možnosti pre slovenské MSP prihlásiť sa na výstavy s oficiálnou účasťou MH SR na druhý polrok 2014. Výzva je zverejnená na oficiálnej stránke MH SR (https://www.mhsr.sk/vyzva-k-podaniu-prihlasok-k-ucasti-v-narodnom-stanku-mh-sr-na-veltrhoch-a-vystavach-v-druhom-polroku-2014/143366s).

Chemická legislatíva – Endokrinné rozrušovače

Zväz chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky
 v spolupráci s CEFICom a Slovenskou asociáciou ochrany rastlín
organizuje

Chemická legislatíva – Endokrinné rozrušovače

18. marca 2014, Bratislava

PDF Endocrine Disruptors 2014 Slovakia.pdf

BIOCIDES SYMPOSIUM 2014

BIOCIDES
SYMPOSIUM 2014

22-23 May, Bratislava

A Symposium Focusing on Authorisation of Biocidal Products within the
Biocidal Product Regulation (BPR).

PDF Biocides-Symposium-2014-brochure.pdf

Tendre - Chorvátsko

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Záhrebe informuje slovenskú podnikateľskú verejnosť o vypísaní

verejnej súťaže na rekonštrukciu železničnej trate Záhreb – Sisak – Novska.

Výzvu na predkladanie ponúk zverejnila štátna spoločnosť HŽ Infrastruktura d.o.o. dňa 21.1.2014. Termín predkladania ponúk je do 21.2.2014, 12.00 hod. Hodnota realizácie diela je 550 mil. kuna. Bližšie informácie sa nachádzajú na www.eojn.nn.hr

 

 

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Záhrebe informuje slovenskú podnikateľskú verejnosť o vypísaní

verejnej súťaže na obstaranie 14 skupín očkovacích látok na rok 2014.

Výzvu na predkladanie ponúk zverejnila štátna firma Hrvatski zavod za javno zdravstvo dňa 21.1.2014. Termín predkladania ponúk je do 3.3.2014. Hodnota zákazky je 37,6 mil. kuna. Bližšie informácie sa nachádzajú na www.eojn.nn.hr

 

 

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Záhrebe informuje slovenskú podnikateľskú verejnosť o vypísaní

verejnej súťaže na rekonštrukciu verejného osvetlenia mesta Šibenik.

Výzvu na predkladanie ponúk zverejnilo mesto Šibenik dňa 21.1.2014. Termín predkladania ponúk je do 3.3.2014. Hodnota zákazky je 1,880 mil. kuna. Bližšie informácie sa nachádzajú na www.eojn.nn.hr

 

NANO okrúhly stôl 2

Zväz chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky
organizuje v rámci projektu

NANOFORCE

Okrúhly stôl
“Zodpovedné využívanie a výroba nanomateriálov”

23. 1. 2014 o 11:00 hod
ZCHFP SR, Hattalova 12, Bratislava

PDF NANO okrúhly stôl 2

DOC NANO okrúhly stôl 2 - návratka

NANOFORCE - Predstavenie návrhu

Zväz chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky
organizuje v rámci projektu

NANOFORCE

Predstavenie návrhu
Medzinárodný kapitálový nanotech fond

22. 1. 2014 o 11:00 hod

ZCHFP SR, Hattalova 12, Bratislava

PDF NANOTECH Fond predstavenie zámeru

Medzinárodná konferencia „PODNIKANIE – ÚSPECH“

MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA
„PODNIKANIE – ÚSPECH“

8. októbra 2013 | 09:30

v budove „Aircraft building“
Ivanská cesta 30/B, 821 04 Bratislava

Organizátor:
Spoločnosť slovensko - ruského priateľstva

PDF Informácia

PDF Program

PDF Prihláška

 

14. Medzinárodná konferencia „Responsible Business in Chemical Industry“ - Praha

SCHP ČR v spolupráci so ZCHFP SR a CEFICom pripravuje
14. Medzinárodnú konferenciu

„Responsible Business in Chemical Industry“,
Ako zabezpečiť bezpečnosť a kvalitu
20 rokov Responsible Care v strednej a východnej Európe.

Konferencia sa bude konať v dňoch 24. a 25. októbra 2013 v Prahe
(Top Hotel Praha, Blažimská 1781/4, 149 00 Praha 4 – Chodov).
Hlavné ciele konferencie: prezentácia aktuálneho stavu uplatňovania
princípov RC ako celosvetovej dobrovoľnej iniciatívy chemického
priemyslu; osobitné bloky budú venované RC, GPS, inšpekciám a SQAS.
Rokovacie jazyky: angličtina, čeština, slovenčina (zabezpečené tlmočenie).

 PDF Pozvánka

Konferencia Nanoved a Nano Info Day 22. – 25. september 2013

ZCHFP, v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied

organizuje v rámci projektu NANOFORCE

spoločnú Konferenciu

Nanoved a Nano Info Day

22. – 25. 9. 2013

Hotel Spolcentrum, Svit, Slovakia

PDF NANOVED 2013 & NANO INFO DAY - Program

PDF NANOVED 2013 & NANO INFO DAY - Návratka

PDF NANOVED 2013 & NANO INFO DAY - Návratka

Seminár Podpora inovácií 2013, 20. august 2013

V snahe o podporu našich členských spoločností v príprave projektov

a využívania EUROFONDOV sme pripravili seminár

Podpora inovácií 2013

ktorý sa bude konať dňa 20. augusta 2013

na ZCHFP SR

PDF Podpora inovácií 2013 - Program

PDF Podpora inovácií 2013 - Návratka

PDF Podpora inovácií 2013 - Návratka

Seminár „Vymožiteľnosť práva v čase ekonomickej krízy“

Zväz chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky

vás pozýva  26. 06. 2013 na seminár

„Vymožiteľnosť práva v čase ekonomickej krízy“

PDF Pozvánka

PDF Návratka

PDF Návratka

Info o pripravovanej zmene registrácie zahraničných reprezentačných kancelárií v súvislosti so vstupom Chorvátskej republiky do Európskej únie v júni 2013.

Reprezentačné kancelárie zahraničných podnikateľských subjektov boli registrované v registri  reprezentačných kancelárii na základe vyhlášky vlády Chorvátskej republiky (ďalej ChR), ktorá stanovila požiadavky na zriaďovanie a prevádzku týchto kancelárii. Táto vyhláška bola vydaná na základe článku 52, paragrafu 6, Obchodného zákona. Na základe článku 83 Obchodného zákona dňom vstupu ChR do EÚ článok 52 prestáva byť v platnosti, ale len vo vzťahu k členským krajinám EÚ.

Z tohto dôvodu zakladatelia reprezentačných kancelárii z členských krajín EÚ, ktorí už sú registrovaní v registri reprezentačných kancelárii na Ministerstve hospodárstva ChR a ktorí majú záujem pokračovať vo svojej činnosti v ChR, musia zmeniť formu svojej činnosti a registrovať sa v obchodnom registri ako dcérska spoločnosť alebo samostatná spoločnosť.

Po vstupe ChR do EÚ komerčné subjekty členských štátov EÚ nebudú môcť zriaďovať reprezentačné kancelárie, ale len registrovať sa ako dcérske spoločnosti alebo samostatné spoločnosti.

Existujúce reprezentačné kancelárie z jednotlivých členských krajín EÚ nemusia žiadať o vyškrtnutie z registra, lebo sa predpokladá, že k termínu vstupu ChR do EÚ prestanú existovať zo zákona.

V prípade potreby je možné k tejto problematike kontaktovať na Ministerstve hospodárstva ChR pani Višnju Bengez

tel: 00385 1 6106981, e-mail: visnja.bengez@mingo.hr

Chemická legislatíva – aktuálne povinnosti 2013

Zväz chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky v spolupráci s CEFICom a ICCA
organizuje seminár

Chemická legislatíva – aktuálne povinnosti 2013
Globálna produktová stratégia, REACH

11. apríla 2013 v Šoporni - Hotel Relax Inn

PDF Chemická legislatíva 2013 - program

PDF Chemická legislatíva 2013 - návratka

NANOFORCE Nanodeal Generator

Zväz chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky
Association of chemical and Pharmaceutical Industry of the Slovak Republic

organizuje v spolupráci s vedúcim partnerom projektu
organised with Leading Partnet of the Project

NANOFORCE

Nanodeal Generator

Podpora projektov v oblasti nanotechnológií
Support of the project in nanotechnologies

28. 2. 2013 o 9:00 hod ZCHFP SR, Hattalova 12, Bratislava

PDF NANOFORCE WP5 meeting

Maďarsko – Slovenské fórum chemického priemyslu

Maďarsko – Slovenské fórum chemického priemyslu,

ktoré organizuje Zväz chemického priemyslu Maďarska (MAVESZ) a ZCHFP SR v hoteli Danubius Margitsziget (Spa&Health Resort)

v Budapešti dňa 26. marca 2013.

PDF Stretnutie_HU-SK_26_03_2013_Pozvanka_F

PDF Draft_program

DOC Stretnutie_HU-SK_26_03_2013_Navratka

PDF HU-SK_ChemInd_Forum_2013_final_agenda

Okrúhly stôl “Zodpovedné využívanie a výroba nanomateriálov”

Zväz chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky
organizuje v rámci projektu
NANOFORCE

Okrúhly stôl
“Zodpovedné využívanie a výroba nanomateriálov”

22. 1. 2013 o 11:00 hod

ZCHFP SR, Hattalova 12, Bratislava

PDF Nano Okrúhly stôl

DOC Nano Okrúhly stôl - návratka

Agentúra SARIO v roku 2013 realizuje projekt „Proexportná akadémia SARIO“

Agentúra SARIO v roku 2013 realizuje projekt „Proexportná akadémia SARIO“ (v skratke PaS), ktorej úlohou bude príprava vzdelávacích aktivít (odborné semináre, školenia a konferencie) určených pre exportérov.

V roku 2013 sa agentúra SARIO zameria vzdelávacie aktivity na krajiny Spoločenstva nezávislých štátov.

Cieľ vzdelávacích aktivít:

 • informovať slovenských exportérov o možnostiach obchodovania
 • hľadanie obchodných partnerov
 • zapojenie slovenského podnikateľského subjektu do projektu
 • informovanie o obchodných, finančných, legislatívnych rozdielnostiach.

Link: https://www.sario.sk/?seminare-a-skolenia-2013

Stretnutie personalistov k aktuálnym zmenám zákonov 2012

Zväz chemického a farmaceutického priemyslu
 Slovenskej republiky
 
 organizuje seminár
 
 Stretnutie personalistov k aktuálnym zmenám zákonov 2012
 
 15. novembra 2012 Bratislava, Hattalova 12

 

PDF Stretnutie personalistov k aktuálnym zmenám zákonov 2012 - program.pdf

DOC Stretnutie personalistov k aktuálnym zmenám zákonov 2012 - návratka

6. Slovenská kooperačná burza 2012

SARIO

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu organizuje pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR a za účasti premiérov Slovenskej republiky a Bulharskej republiky

v dňoch 13. – 14. novembra 2012

medzinárodné podujatie

„6. Slovenskú kooperačnú burzu 2012“

v priestoroch areálu Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, š.p.

 

PDF Ziadost_o_spolupracu-6.SKB

 

Seminár Podpora inovácií - 23. augusta 2012

Zväz chemického a farmaceutického priemyslu
Slovenskej republiky
v spolupráci
so Slovenskou organizáciou pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA)
a Ceficom

organizuje seminár

Podpora inovácií –
podpora členov ZCHFP SR vo využívaní fondov EU

PDF Podpora inovacií 2012 - program

DOC Podpora inovacií - podpora členov ZCHFP SR vo využívani fondov EU - návratka

LABOR–TESTEXPO, 8. – 9. 11. 2012, INCHEBA EXPO BRATISLAVA

Link  - LABOR–TESTEXPO

Workshop Kombinovaná doprava - Chemlog - 29.5.-30.5. 2012

PDF Pozvánka - RMS Šoporňa

Konferencia pri príležitosti zasadnutia AFEM Cefic v Bratislave

dovoľujem si pozvať Vás na

Konferenciu pri príležitosti zasadnutia AFEM Cefic v Bratislave,

ktorá sa uskutoční 9. mája 2012 od 11.00 do 13.00 hod. v hoteli Radisson Blu Carlton v Bratislave

PDF Invitation

PDF Pozvánka

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Vážení priatelia,

ekonomické aspekty bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, jej administratívna či technická náročnosť, poistenie a zodpovednosť pri pracovných úrazoch, ale hlavne ochrana života, zdravia i majetku – to sú témy, o ktorých často diskutujú tak zamestnávatelia, ako aj zamestnanci. Všetci, ktorí bezpečnostné predpisy aplikujú v praxi vedia presne identifikovať nedostatky legislatívy a vo viacerých aspektoch aj ťažkopádnosť či neefektívnosť niektorých systémov.

Prax potvrdila, že je potrebný dialóg medzi všetkými zainteresovanými subjektmi, ktoré v systéme BOZP kooperujú, spolupracujú, spolupôsobia. Prinášame na trh nový kongresový produkt:

SAPROW, kongres o ekonomických a legislatívnych aspektoch manažovania BOZP. Je to kongres určený pre riaditeľov, personálnych riaditeľov a ďalších riadiacich pracovníkov, ktorí poznajú slabé stránky systému a majú záujem svojou skúsenosťou a odborným prispením posunúť BOZP do vyššej kvality a efektívnosti pre všetky strany.

Pozývame Vám na kongres

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci:

EKONOMICKÉ ASPEKTY, legislatíva,

TRENDY A VÝZVY

Kongres sa bude konať 26. – 27. apríla 2012 v hoteli Holiday Inn v Trnave.

Okrem aktuálneho programu otvárame širokú diskusiu k viacerým problémom, ktoré oslovujú všetky zainteresované subjekty. Kongres sprevádza výstava a večer spojený s ochutnávkou špeciálnych a exotických pív. Tešíme sa na stretnutie.

Chemická legislatíva – aktuálne povinnosti 2012

Zväz chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky a REACH Centrum Slovakia organizuje seminár

Chemická legislatíva – aktuálne povinnosti 2012
29. marca 2012 v Šoporni

PDF Chemická legislatíva 2012

Seminár Chemická legislatíva 2012

ZCHFP SR v spolupráci s REACH Centrom Slovakia, Ministerstvom hospodárstva, Centrom pre chemické látky a prípravky, SOI a SAŽP organizuje Seminár Chemická legislatíva 2012, ktorý sa bude konať dňa 29. marca 2012 v Šoporni. Hlavným cieľom seminára je zdôrazniť plnenie legislatívnych požiadaviek vyplývajúcich z Nariadenia REACH a CLP aktuálnych v roku 2012.

PDF Chemická legislatíva – aktuálne povinnosti 2012 - Program

PDF Návratka

Seminár Sociálny dialóg a vzdelávanie

ZCHFP SR v spolupráci so svojim sociálnym partnerom ECHOZ pripravuje dňa

22. marca 2012 Seminár Sociálny dialóg a vzdelávanie.

Témy seminára:

 • Kolektívne vyjednávanie
 • Vzdelávania pracovníkov v chemickom a farmaceutickom priemysle, príprava spoločného vzdelávacieho projektu.
PDF Sociálny dialóg, vzdelávanie 2012_22-03 Šoporňa - Program

PDF Návratka

Seminár SEVESO III

Dňa 1. marca 2012 o 10.00 hod v sídle ZCHFP SR na Hattalovej 12 v Bratislave sa uskutoční

Seminár SEVESO III.

Cieľom seminára, ktorý organizuje ZCHFP SR v spolupráci s MŽP SR, je

 • informovať zainteresovaných zamestnancov členských organizácií o pripravovaných zmenách Smernice Rady EÚ 96/82/ES o kontrole nebezpečenstiev veľkých havárií s prítomnosťou nebezpečných látok (Smernica SEVESO)
 • stručne predstaviť nariadenie (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (CLP), s ktorou sa Smernica SEVESO zosúlaďuje.

Program seminára:

 1. Očakávané zmeny v smernici 96/98/ES a súčasný stav legislatívneho procesu, Ing. Tatiana Tobiášová, MŽP SR
 2. Nariadenie (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (CLP), stručný prehľad
 3. Ustanovenie Pracovnej komisie SEVESO pri ZCHFP SR.
PDF SEVESO III

PDF CLP nariadenie uvod

PDF Prevencia zavažných priem. haváríi

PDF CLP životné prostredie

PDF CLP nebezp. pre zdravie

PDF CLP fyzikálne vlastnosti

Pracovné zasadnutie Sekcie náterových látok ZCHFP SR

Pracovné zasadnutie Sekcie náterových látok ZCHFP SR

Dňa 12.10.2011 v sídle ZCHFP SR v Bratislave sa uskutočnilo pracovné zasadnutie Sekcie náterových látok (SNL).

Program rokovania:

 1. Vyhodnotenie plnenia úloh z minulého zasadnutia
 2. Vyhodnotenie priebežného plnenia Akčného plánu SNL na rok 2011
 3. Informácia o vývoji štatistických ukazovateľov chemického priemyslu a sektora NL
 4. Obsah a formy spolupráce s partnerskými organizáciami štátov V4, Nemecka, prípadne iných
 5. Otázka spoločného / individuálneho postupu propagácie výrobkov a služieb členov SNL.

Nasledujúce pracovné zasadnutie SNL bude 14. marca 2012 o 14.00 hod. v sídle ZCHFP SR v Bratislave. Program:

 1. Vyhodnotenie plnenia úloh z minulého zasadnutia
 2. Vyhodnotenie splnenia Akčného plánu SNL za rok 2011
 3. Návrh a schválenie Akčného plánu SNL na rok 2012
 4. Informácia a vývoji štatistických ukazovateľov výroby NL za 4. Q 2011 a za rok 2011.

 

Archív

Newsletter o Národnej sústave povolaní (NSP)

Projekt NANOFORCE

-Nanotechnológie pre chemický sektor – ako prepojiť vedecké poznatky s podnikaním v strednej Európe


Konferencia Chémia 2011 / 5-7 Október Hotel SOREA Máj Liptovský Ján

CHÉMIA 2011 Organizačné pokyny

CHÉMIA 2011 Bezpečný manażment chemických látok - návratka

CHÉMIA 2011 Životné prostredie - návratka

CHÉMIA 2011 REACH

CHÉMIA 2011 Environment

CHÉMIA 2011 Safe management


REACH 2013 – POVINNOSTI PRE CHEMICKÉ LÁTKY v PRIEMYSLE


Registrácia 2013 sa blíži - pripravujte sa už dnes!
Vážené slovenské investičné a podnikateľské prostredie,

prostredníctvom Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Chorvátskej republike sme dostali informáciu, že v dňoch 10. a 11. októbra 2011 sa uskutoční Medzinárodné investičné fórum – Investovanie v Chorvátsku v hlavnom meste ChR v Záhrebe. Podrobnejšie informácie o tomto podujatí, t. j. prihláška, miesto konania a program získate na webovej stránke: www.investincroatia.hr.


Seminár: Európske programy pre výskum, vývoj a inovácie pre firmy


Dňa 22.júna 2011 sa konalo rokovanie Valného zhromaždenia Zväzu Chemického a Farmaceutickího Priemyslu SR

4. zasadnutie Zmiešanej medzivládnej komisie pre rozvoj hospodárskej spolupráce medzi SR a Srbskou republikou a podnikateľskej misie slovenských a srbských firiem


Výzva na ponuku - Stratégia a novinky v projekte ChemLog

Product stewardship, REACH a GHS / 3. 6. 2011 Bešeňová

Deň ZCHFP SR,ktorý sa uskutočnil 13. apríla 2011 v INCHEBA a. s., EXPO CLUB, Viedenská cesta 7, Bratislava,v rámci aktivít k MEDZINÁRODNÉMU ROKU CHÉMIE 2011 a osláv 20. výročia založenia ZCHFP SR


Pracovné zasadnutie Sekcie náterových látok ZCHFP SR


PlasticsEurope a produktová skupina polyvinylchlorid


Prvý Európsky dokument o vyčistení (ECD) vystavený v Slovenskej republike!


IUCLID 5 / 30. September 2010 / Šoporňa


Konferencia CHÉMIA 2010 / 22. - 24. Septembra 2010 / Liptovský JánPríhovor prezidenta ZCHFP SR Ing. Romana KARLUBÍKA, MBA, na Valnom zhromaždení ZCHFP SR vo Svite, 27.5.2010.


IUCLID 5 / 24. – 25. Júna 2010 / Šoporňa


PRIEMYSELNÁ TOXIKOLÓGIA 2010 / 16. – 18. Júna 2010 / Svit


Product Stewardship REACH a GHS / 4. Jún 2010 / Bešeňová


Dovoľujeme si Vás pozvať na seminár Energetická efektívnosť v priemysle oraganizovaný v spolupráci s MH SR, ktorý sa konal dňa 1. 6. 2010 na MH SR v Bratislave. Taktiež ponúkame možnosť v dňoch 2.- 4. 6. 2010 viesť individuálne rozhovory s nemeckými firmami.


REACH Školenie CEFICu / 6. Máj 2010 / Bratislava


PRISME2 Workshop / 8. Apríl 2010 / Šoporňa


Project TORINO (doc) / Presentation (ppt)


Školenie IUCLID5 - príprava registračnej dokumentácie člena spoločného podania, Praha, 22. 4. 2010


Pracovné stretnutie zástupcov Stredoeurópskeho regiónu PlasticsEurope 21. a 22. apríla 2010 v Bratislave a v Šoporni


Slávnostné odovzdanie certifikátov ZODPOVEDNÁ STAROSTLIVOSŤ - RESPONSIBLE CARE v rámci Dňa ZCHFP SR 4. marca 2010


REACH - SIEF


FIBRE-GRADE POLYMERS, CHEMICAL FIBRES AND SPECIAL TEXTILES 8-9.September 2010


Podpísaný dodatok k KZVS na rok 2010


PRISME informačný leták ( PDF )


Spoločné stanovisko v súvislosti s návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 z . z. o vodách (tzv. vodný zákon)

Domov Hore Klasická stránka