logo ZCHFP SK logo REACH

Verejné obstarávanie


Návrh a overenie systému monitorovania zásielok nebezpečných vecí multimodálnou prepravou v strednej a východnej Európe

PDF Formulár §41 odst.1 vo formáte PDF

DOC Formulár §41 odst.1 vo formáte DOCX

RTF Formulár §41 odst.1 vo formáte RTF

Stravovanie a technické zabezpečenie počas seminára Nano Info Day dňa 23.9.2013

PDF Výzva na predkladanie ponúk

Zborník prednášok z konferencie o nanotechnológiách

PDF Výzva na predkladanie ponúk

Stravovanie a technické zabezpečenie počas pracovného stretnutia tímu Projektu ChemLog T&T v dňoch 30.9. a 1.10.2013

PDF Výzva na predkladanie ponúk

Návrh a overenie systému monitorovania zásielok nebezpečných vecí multimodálnou prepravou v strednej a východnej Európe

PDF Formulár §41 odst.1 vo formáte PDF

DOC Formulár §41 odst.1 vo formáte DOCX

RTF Formulár §41 odst.1 vo formáte RTF



ZCHFP SR
Hattalova 12
831 03 Bratislava

Tel.: +421 2 4820 9001 sekretariát
Fax.: +421 2 4363 8047
IČO: 308 400 74
DIČ: 2020 868 949
Bankové spojenie: 2661000007 / 1100

e-mail: zchfp@zchfp.sk
www.zchfp.sk