Free cookie consent management tool by TermsFeed Privacy Suite Generator Association of Chemical and Pharmaceutical Industry of the Slovak Republic
logo ZCHFP SK

TASK GROUPS OF THE ZCHFP SR


Ing. Maroš FILČÁK, BASF Slovensko, spol. s r. o., Chair of Task Group
Ing. Branislav BREŽNÝ, VUCHT, a. s.
Ing. Róbert ŠIMO, CHEMOSVIT, a. s.
Ing. Peter WEISS, CHEMOSVIT, a. s., Chair of Task Group
Ing. Martin KOVÁR, DUSLO, a. s.
Ing. Jaroslav KRASŇAN – CONTINENTAL TIRES SLOVAKIA, s.r.o.
Martin KLENKOVIČ, Axxence Slovakia, s. r. o.
Ing. Miroslav SLOVÁK, Saneca Pharmaceuticals, a. s.
Ing. Peter ŠEMRINEC, FORTISCHEM, a.s.
Ing. Andrej UČNIK, Berry Slovakia s.r.o.
Ing. Miloš VAŠEK, DEXIS SLOVAKIA, s. r. o.
Ing. Richard KATUNSKÝ, DUSLO, a. s., Chair of Task Group
Ing. Branislav BREŽNÝ, VUCHT, a. s.
RNDr. Mária DANIŠOVÁ, FORTISCHEM, a.s.
Ing. Igor GÁL, DUSLO, a. s.
Ing. Zuzana GOCNÍKOVÁ, DUSLO, a. s.
Bc. Ivan KOMPANÍK, DUSLO, a. s.
RNDr. Ľubomír PANČIŠIN, DIAKOL Strážske, s. r. o.
Ing. Vladimír PETRU, BASF Slovensko, spol. s r. o.
Ing. Silvia SUROVÁ – ZCHFP SR
Ing. Veronika ŠABÍKOVÁ, DUSLO, a. s.
Ing. Jozef VESTENICKÝ, DUSLO, a. s.
Ing. Jaroslav ČERMÁK, DUSLO, a. s., Chair of Task Group
Ing. Juliana HANÚSKOVÁ, Saneca Pharmaceuticals, a. s.
Tomáš CHMÚRA, DSV Solutions Slovakia, s. r. o.
Ing. Miroslav MONIAK, FORTISCHEM, a. s.
Ing. Peter MULIK, LC Slovaktrans, s. r. o.
Marián RIDZOŇ, DETOX, s. r. o.
Ing. Jozef SEDLÁK, SLOVECA Sasol Slovakia, spol. s r. o.
Ing. Filip ŠABĽA, CHEMOSVIT, a. s.
Ing. Marek KURŇAVA, DUSLO, a.s. Chair of Task Group
Ing. Róbert BACHRATÝ CHEMOLAK, a. s.
Ing. Tibor BOHŇA, FORTISCHEM, a.s.
Ing. Peter FERJANČEK, CHEMOSVIT, a. s.
Ing. Róbert GRUCHALÁK, SANECA PHARMACEUTICALS, a. s.
Ing. Vladimír HACAJ, CHEMOLAK, a. s.
Ing. Milan HERCEG, DUSLO, a. s.
Ing. Marián KURTIN, CONTINENTAL TIRES SLOVAKIA, s. r. o.
Ing.Peter MOJTO, CONTINENTAL TIRES SLOVAKIA, s. r. o.
Ing. Miroslav SLOVÁK, Saneca Pharmaceuticals, a. s.
RNDr. Mária DANIŠOVÁ, FORTISCHEM, a. s., Chair of Task Group
Ing. Miroslav SLOVÁK, Saneca Pharmaceuticals, a. s.
PharmDr. Leonard SOJKA, MERCK, spol. s r. o, AIFP Chair of Task Group
Jíři Hostýnek, BAYER, spol. s r. o
MUDr. Július FIGER, MERCK, spol. s r. o.
PharmDr. Koloman GACHALL, ADL
JUDr. Michal HULENA – Stentors project advisory and consulting s. r. o.
MUDr. Simona IGAZ, Novartis Slovakia, s. r. o.
Mgr. Peter KALL, ADL
Ing. Zoltán KASSAI, PhD. – BIONT, a. s.
Zuzana Krištínová, ADL
MUDr. Renáta KROČKOVÁ, BAYER, spol. s r. o.
Ing. Matúš KUTNÝ, Saneca Pharmaceuticals, a. s.
MUDr. Monika LAŠŠÁNOVÁ, PhD.- GENAS
Mgr. Helena LIEBENBERGER, Zentiva, a. s.
Ing. Martina MEDOVÁ, AIFP
MUDr. Igor NOVÁK, BAYER, spol. s r. o.
PharmDr. Michaela PALAGYI, PhD., GENAS
PharmDr. Leonard SOJKA, MERCK, spol. s r. o.
Ing. Iveta PÁLEŠOVÁ, AIFP Slovakia
Simona Sabolová, Roche Slovensko, s.r.o.
MUDr. Hana SPITZEROVÁ – Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG, OZ
PharmDr. Ondrej SUKEĽ, SLEK
MUDr. Terézia SZÁDOCKÁ, GENAS
PharmDr. Lucia VAŠÍKOVÁ, BIONT a.s
Ing. Martina ŽEMBEROVÁ, Roche Slovensko, s.r.o.
Ing. Vladimír OČENÁŠ, DUSLO, a. s., Chair of Task Group
Ing. Alena ČEKELOVÁ, CHEMOSVIT, a. s.
Ing. Peter GALOVIČ, CONTINENTAL TIRES SLOVAKIA, s.r.o.
JUDr. Valéria NÍDELOVÁ, CHEMOLAK, a. s.
Ing. Zuzana ROSTA DOLNÍKOVÁ, FORTISCHEM, a.s.
Ing. Eva TÓTHOVÁ, Berry Slovakia s.r.o.
Miriam ZACHAROVÁ, Saneca Pharmaceuticals, a. s.
Ing. Ladislav ZIMERMAN, PhD., VUCHV, a. s.
Ing. Silvia SUROVÁ, ZCHFP SR, Chair of Task Group
Ing. Adriana BELAVÁ, SLOVLAK Košeca, a. s.
RNDr. Ľuboš BEŇO – BUKOCEL, a. s.
Boris BRIEDIK, Saneca Pharmaceuticals, a. s.
Ing. Martina ČECHOVÁ, CONTINENTAL TIRES SLOVAKIA, s.r.o.
RNDr. Mária DANIŠOVÁ, FORTISCHEM, a. s.
Ing. Vlasta ĎURMANOVÁ, ZCHFP SR
Ing. Maroš FILČÁK, BASF Slovensko, spol. s r. o.
Ing. Margita FLOROVIČOVÁ, DONAUCHEM, s. r. o.
Ing. Róbert GIRETH, GIROCHEM, s. r. o.
Ing. Renáta HOBLÍKOVÁ, CHEMOLAK, a. s.
Lenka KOPKOVÁ, Haleon Levice, s.r.o.
Ing. Ľudmila KOREŇOVÁ, FORTISCHEM, a.s.
Michaela LIPTÁKOVÁ, Axxence Slovakia, s. r. o.
Ing. Zuzana MAŤAŠOVSKÁ, Brenntag Slovakia, s. r. o.
Mgr. Peter NEŠTEPNÝ, Stentors advokátska kancelária, s. r. o.
Ing. Dušan PAVLOVIČ, Saneca Pharmaceuticals, a. s.
Ing. Agáta PULENOVÁ, BANCHEM, s. r. o.
Ing. Michaela REGINOVÁ, BANCHEM, s. r. o.
Ing. Silvia SUROVÁ – ZCHFP SR
Šimon ŠPIREK, Haleon Levice, s.r.o.
Ing. Darina TOMANICOVÁ, SLOVLAK Košeca, a. s.
Ing. Alena TRABALKOVÁ – CHEMOSVIT, a. s.
Ing. Hiyam VÁGNEROVÁ, DUSLO, a.s.
RNDr. Zuzana ZAJACOVÁ, REACH Centrum Slovakia, s. r. o.
Ing. Jozef PETRUŠEK, DUSLO, a. s., Chair of Task Group
Ing. Marek KURŇAVA, DUSLO, a. s.
Ing. Mária MARTIŠKOVÁ, FORTISCHEM, a.s.
Ing. Peter MOJTO, CONTINENTAL TIRES SLOVAKIA, s.r.o.
Ing. Róbert ŠIMO, CHEMOSVIT, a. s.
Ing. Jana ŽIAČIKOVÁ, CONTINENTAL TIRES SLOVAKIA, s.r.o.
Mgr. Peter ŠTEFÁNIK, CONTINENTAL TIRES SLOVAKIA, s. r. o., Chair of Task Group
Ing. Alena ČEKELOVÁ, CHEMOSVIT, a. s.
prof. Ing. Anton GATIAL, DrSc. – FCHPT STU
JUDr. Silvia KARÁSIKOVÁ, DUSLO, a. s.
RNDr. Eva NEBUSOVÁ – SOŠ Svit
Ing. Zuzana ROSTA DOLNÍKOVÁ, FORTISCHEM, a.s.
Ing. Silvia SUROVÁ, ZCHFP SR
Ing. Viera ŽATKOVIČOVÁ, ŠIOV
Ing. Karina PAULÍNY, DETOX, s. r. o., Chair of Task Group
RNDr. Mária DANIŠOVÁ, FORTISCHEM, a.s.
Ing. Maroš FILČÁK, BASF SLOVENSKO, a. s.
JUDr. Lenka KATRÍKOVÁ, Stentors project advisory and consulting s. r. o.
Ing. Richard KATUNSKÝ, DUSLO, a. s.
Ing. Marek KAVECKÝ, FORTISCHEM, a. s.
Ing. Peter MOJTO, CONTINENTAL TIRES SLOVAKIA, s.r.o.
Ing. Peter REPČÍK, CHEMOSVIT, a. s.
Daniel STUDENÝ, MBA, DETOX, s. r. o.
Ing. Silvia SUROVÁ, ZCHFP SR, Chair of Task Group
RNDr. Ľubomír BEŇO, BUKOCEL, a. s.
Vladimír PETRU, BASF SLOVENSKO, spol. s r.o.
Ing. Jana ŽIAČIKOVÁ, CONTINENTAL TIRES SLOVAKIA, s. r. o.
RNDr. Ľubomír PANČIŠIN, DIAKOL STRÁŽSKE, s. r. o.
Ing. Branislav BREŽNÝ, DUSLO, a. s.
Viktor NEMEČEK, ENVIRAL, a. s.
Mgr. Jan KŘIČKA, FORTISCHEM a. s.
Ing. Jaroslav MERVART, PhD., CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a. s.
Ing. Michal BRUCHÁČ, SLOVNAFT, a. s.
Ing. Silvia SUROVÁ, ZCHFP SR, Chair of Task Group
Ing. Róbert BACHRATÝ, Chemolak, a. s.
Ing. Martin BUDZÁK, VUCHV, a. s.
RNDr. Mária DANIŠOVÁ, FORTISCHEM, a.s.
Ing. Jana ĎURAČKOVÁ PORUBENSKÁ, VUKI, a. s.
Ing. Maroš FILČÁK, BASF Slovensko, spol. s r. o.
Ing. Margita FLOROVIČOVÁ, DONAUCHEM, s.r.o.
Veronika GUBIOVÁ, Brenntag Slovakia, s. r. o.
Ing. Juraj HARANDZA, PhD., VUP, a.s.
Mgr. Andrea LENČÉŠOVÁ, VUCHT, a. s.
Ing. Adriana PÁLEŠOVÁ, SLOVECA Sasol Slovakia, spol. s r. o.
Ing. Miroslav SLOVÁK, Saneca Pharmaceuticals, a. s.
Ing. Róbert ŠIMO, CHEMOSVIT, a. s.
Iveta VÁCLAVÍKOVÁ, Azelis Slovakia, s. r. o.
Ing. Jana ŽIAČIKOVÁ, : CONTINENTAL TIRES SLOVAKIA, s.r.o.
Ing. Richard KATUNSKÝ, DUSLO, a. s., Chair of Task Group
RNDr. Mária DANIŠOVÁ, FORTISCHEM, a.s.
Ing. Jana MRLLÁKOVÁ MOLDOVÁ, DUSLO, a. s.
Ing. Karina PAULÍNY, PhD., DETOX, s. r. o.
Ing. Silvia SUROVÁ, ZCHFP SR
Ing. Peter ŠEMRINEC, FORTISCHEM, a. s., Chair of Task Group
Ing. Róbert BACHRATÝ, CHEMOLAK, a. s.
Ing. Svetlana GUBICOVÁ, DUSLO, a. s.
Ing. Lucia HUMAJOVÁ, VEGUM, a. s.
Ing. Anton MARCI, DUSLO, a. s.
Ján MICHALEC, DUSLO, a. s.
Ing. Miroslav SLOVÁK, Saneca Pharmaceuticals, a. s.
Ing. Eva VÁCLAVOVÁ, SLOVECA Sasol Slovakia, spol. s r. o.
Ing. Jana ŽIAČIKOVÁ, CONTINENTAL TIRES SLOVAKIA, s.r.o.
Ing. Mária Čepeláková, DUSLO, a. s., Chair of Task Group
RNDr. Mária DANIŠOVÁ, FORTISCHEM, a.s.
Ing. Richard KATUNSKÝ, DUSLO, a. s.
Ing. Jana ŽIAČIKOVÁ, CONTINENTAL TIRES SLOVAKIA, s.r.o.
Ing. Oto REGEC, CHEMOSVIT, a. s., Chair of Task Group
Ing. Tomáš DOMINIK – DUSLO, a. s.
Ing. Maroš FILČÁK – BASF Slovensko, spol. s r. o.
Ing. Peter ŠEMRINEC, FORTISCHEM, a.s.
Ing. Stanislav UJMIAK, CONTINENTAL TIRES SLOVAKIA, s.r.o.

 

Responsible Care
Responsible Care


Updated: 2024/02/11


ZCHFP SR
Hattalova 12
831 03 Bratislava, Slovakia

Phone.: +421 2 4820 9001
ID #: 308 400 74
Tax ID #: 2020 868 949


e-mail: zchfp@zchfp.sk
www.zchfp.sk
Update cookies preferencesUpdate cookies preferences