Free cookie consent management tool by TermsFeed Privacy Suite Generator Association of Chemical and Pharmaceutical Industry of the Slovak Republic
logo ZCHFP SK

Catalogue of Members


13U s.r.o. www.esmal.sk

3U s. r. o.

 

Sídlo / fakturačná adresa: 3U s.r.o., Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava

Poštová adresa: Areál PD Záhorská Bystrica, Čsl. Tankistov 1, 841 06 Bratislava 48

TEL.: +421 26595 6863
FAX : +421 26595 6863
E-mail: info@esmal.sk
www - stránka: www.esmal.sk

Konateľ spoločnosti: Mgr. Christian Urban

TEL.: 0905 830 222
FAX : +421 26595 7120

Výrobný program:

Firma Esma je výrobcom vodou riediteľných farieb a omietok.

[Zatvoriť]

2ATS INDUSTRIAL AUTOMATION S.R.O. www.atsautomati~com

ATS INDUSTRIAL AUTOMATION S.R.O.

 

ADRESA: Za Stanicou 8, 831 04 Bratislava

TEL.: +421 0 38 105 414
E-mail: jana.tomankova@atsautomation.com
www - stránka: www.atsautomation.com

Konateľ spoločnosti: p. Roland ECHTER
TEL.: +421 2 54 131 379
FAX : +421 2 54 131 379
Mobil: +420 603 954 103

Výrobný program:

Inžinierska, projektová a dodávateľská činnosť v odbore priemyselnej automatizácie.
Implementácia priemyselných riadiacich systémov a výrobných informačných systémov MES.
Realizácia projektu automatizácie, merania-regulácia a elektro na kľúč.
Poskytovanie špecializovaných služieb: Bach-control, Validácia, Safety, High Performance HMI, Alarm management, Cyber security. ai.

NACE kod: 62.09.0

[Zatvoriť]

3Asociácia dodávateľov liekov a zdravotníckych pomôcok ADL www.adl.sk

Asociácia dodávateľov liekov a zdravotníckych pomôcok (ADL)

Adresa: Metodova 7, 821 08 Bratislava 
 

Prezident:     PharmDr. Koloman Gachall
TEL.:     02/52631188
FAX:     02/52631187

Asociácia dodávateľov liekov a zdravotníckych pomôcok (ADL) je záujmovým združením právnických osôb a v súčasnosti združuje celý liekový reťazec na Slovensku – farmaceutické spoločnosti, distribútorov liekov a majiteľov lekární. ADL je akceptovaná ako relevantný partner zo strany štátu ako aj Ministerstva zdravotníctva SR. ADL vznikla v roku 1992 za účelom zastupovať, chrániť a presadzovať oprávnené záujmy svojich členov.

V súčasnej dobe ADL pozostáva z troch sekcií: sekcie výrobcov (58 členov), sekcie distribútorov (5 členov) a sekcie lekárenstva (71 členov).

V roku 2001 si asociácia zvolila za dlhoročného prezidenta MUDr. Andreja Reinera, CSc., ktorý bol významným prínosom pre celú asociáciu a nemalou mierou prispel k jej sformovaniu.

ADL sa implementuje aj do medzinárodných organizácií, akou je napríklad Organizácia zastrešujúca veľkodistribútorov liečiv – GIRP, ktorej je ADL plnoprávnym členom. GIRP zastupuje národné asociácie/spoločnosti viac ako 600 veľkodistribútorov liečiv pôsobiacich v 31 európskych štátoch, vrátane najväčších celoeurópskych veľkodistribútorov liečiv.

Hlavným cieľom ADL naďalej zostáva zabezpečenie takej liekovej politiky, ktorá zaručí pre pacientov na Slovensku dostupnosť kvalitných a cenovo akceptovateľných liekov pri transparentnom legislatívnom prostredím, ktoré bude dostatočne atraktívne pre výrobcov a distribútorov liekov a zdravotníckych pomôcok.

[Zatvoriť]

4Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu AIFP www.aifp.sk

ASOCIÁCIA INOVATÍVNEHO FARMACEUTICKÉHO PRIEMYSLU (AIFP)

ADRESA: ABC II, blok A, Prievozská 4, 821 09 Bratislava
TEL.: +421 918 18 12 18
E-mail: info@aifp.sk
www-stránka:www.aifp.sk

Riaditeľka: Ing. Iveta PÁLEŠOVÁ
TEL.: +421 258 282 070

Predseda Dozornej rady: MUDr. Branislav BUDKE

Predmet činnosti:
Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu (AIFP) vznikla v novembri 2013 ako nástupnícka asociácia po zániku Slovenskej asociácie farmaceutických spoločností orientovaných na výskum a vývoj (SAFS).
Členské spoločnosti AIFP sa zaviazali pristúpiť k Etickému kódexu Európskej federácie farmaceutických odvetví a asociácií (EFPIA), ktorý sa tak stáva základným spojovacím článkom AIFP.
Etický kódex prináša novú kvalitu v oblasti etiky a transparentnosti farmaceutického odvetvia. AIFP je jediným nositeľom EFPIA na Slovensku.
 

[Zatvoriť]

5Asociácia pre generické a biosimilárne lieky GENAS www.genas.sk

Asociácia pre generické a biosimilárne lieky GENAS

 

ADRESA: Pressburger Tower
Prievozská 5434/6A, 821 09 Bratislava

TEL.: +421 915 236 107
FAX :
E-mail: monika.lassanova@genas.sk
www.stránka: www.genas.sk

Prezidentka asociácie GENAS:
MUDr. Terézia SZÁDOCKA, MPH
E-mail: : terezia.szadocka@genas.sk

 

Spolupráca s MZ SR v oblasti liekovej politiky (kategorizácia, cenotvorba). Aktívne participovanie na pripomienkovaní legislatívy z oblasti liekovej politiky, ako aj zmien v národnej legislatíve v nadväznosti na zmeny v EÚ legislatíve.

Spolupráca so ŠÚKL pri tvorbe pokynov ŠÚKL pre držiteľov rozhodnutí o registrácii humánnych liekov vo všetkých oblastiach pôsobnosti ŠÚKL.

Aktívna spolupráca s EGA, informovanie o zmenách v národnej legislatíve v prípade, že došlo k nesprávnej transpozícii EÚ legislatívy do národnej legislatívy, resp. zavedenia postupov, ktoré nie sú v súlade s EÚ procesmi a legislatívnym prostredím.

Aktívne sledovanie vývoja národnej legislatívy ako aj diagnostických a terapeutických postupov u biologicky podobných liekoch (Biosimilar).

Zastupovanie záujmov generických spoločností v oblasti legislatívy, masmediálnej komunikácie a komunikácie s autoritami.

[Zatvoriť]

6AXXENCE Slovakia s.r.o. www.axxence.sk

Axxence Slovakia s.r.o.

 

ADRESA: Mickiewiczova 2245/7, 811 07 Bratislava

TEL.: 02 21025361
E-mail: Office@axxence.sk
www - stránka: www.eu.axxence.net

Technický riaditeľ: Ing. Marek HRIVNÁK
E-mail: marek.hrivnak@axxence.sk
Mobil: +421 911 875 850

Výrobný program:

"Natural aroma ingredients" - zložky prírodných aróm.

[Zatvoriť]

7AZELIS Slovakia, s. r. o. www.azelis.com

Azelis Slovakia, s.r.o.

 

ADRESA: Prievozská 4D, blok E, 821 09 Bratislava

TEL.: +421 2 63 81 41 43
FAX : +421 2 63 81 41 42
E-mail: azelis@azelis.sk
Internet homepage: www.azelis.com

Obchodná riaditeľka: : Iveta VÁCLAVIKOVÁ
TEL.: 02/6381 5484
FAX : 02/6381 4142

Konateľ: Jakub MATÝS
ADRESA: Evropská 2588/33 A, 160 00 Praha 6, Česká republika
TEL.: +420 233 081 919
FAX: +420 224 312 385

Predmet činnosti:

Azelis je popredným európskym distribútorom chemických surovín, ktorý ponúka široké portfólio produktov a inovatívnych služieb pre viac ako 25 000 zákazníkov v chemickom, potravinárskom, farmaceutickom, gumárenskom, kozmetickom priemysle ako aj v priemysle náterových látok, kompozitov a plastov.

Prostredníctvom zdrojov a distribučných kanálov na väčšine veľkých trhov po celom svete ponúka Azelis možnosť pre veľkých výrobcov preniknúť na trh za pomoci znalostí lokálneho trhu, služieb s vysokou pridanou hodnotou a na mieru ušitých riešení.

Azelis, ktorého servisné centrum sa nachádza v Antverpách, má obrat 1 100 mil. EUR, počet zamestnancov 1 100 v 36 pobočkách v 26 krajinách Európy, v Indii a Číne.

[Zatvoriť]

8BANCHEM s. r. o. www.banchem.sk

BANCHEM s. r. o.

 

ADRESA: Rybný trh 332/9, 929 01 Dunajská Streda

TEL.: +421 31 591 0801
FAX :
E-mail: banchem@banchem.sk
www - stránka: www.banchem.sk

Konateľ: Ing. Pavel BANÁK
TEL.: +421 31 5910891
E-mail: banakp@banchem.sk

Výrobný program:

Výroba a predaj čistiacich prostriedkov, dezinfekcií a špeciálnych prípravkov pre priemysel

[Zatvoriť]

9BASF Slovensko, spol. s r.o.  www.basf.sk

BASF Slovensko, s.r.o.

 

ADRESA: Einsteinova 23, 851 01 Bratislava 5

TEL.: +421 2 58266 111
FAX : +421 2 58266 166
E-mail: recepcia-bratislava@basf.com
www.stránka: www.basf.sk

Konateľka: Ing. Edita HIPPOVÁ
TEL.: 02/5826 6200
FAX: 02/5826 6366
E-mail: edita.hippova@basf.com

Country Manager: Ing., Mgr. Filip DVOŘÁK
TEL.: 034/323 4200
E-mail: filip.dvorak@basf.com

Činnosť spoločnosti:

BASF Slovensko je globálna chemická spoločnosť, ktorej ťažisko sa nachádza v Európe. Je spoľahlivým partnerom podnikateľov, poľnohospodárov a významným dodávateľom celého národného hospodárstva. Slovensko patrí ku krajinám, s ktorými BASF udržuje už viac než sto rokov dobré obchodné vzťahy.

[Zatvoriť]

10BAYER, spol. s r.o. www.bayer.sk

Bayer, spol s r.o.

 

ADRESA: Twin City, blok A, Karadžičova 2, 811 09 Bratislava

TEL.: +421 2 592 13 321
FAX: +421 2 592 13 334
E-mail: recepcia.sk@bayer.com
www - stránka: www.bayer.sk

Market access director: MUDr. Igor Novák, MPH.

TEL.: +421 915 918 298
FAX: +421 2 592 13 334

Výrobný program:

Výroba a predaj chemických koncentrátov, postrekov, insekticídnych prípravkov. Desikant, Fungicídy, herbicídy, lieky a liečivá. Predaj a výroba liekov.

[Zatvoriť]

11Berry Slovakia s.r.o. www.rpc-bramlage.com

Berry Slovakia s.r.o.

 

Adresa: Okočská 74, 932 01 Veľký Meder
Tel.: 031/59 123 00
FAX: 031/59 123 90
E-mail: info@rpc-bramlage.sk
www - stránka: www.rpc-bramlage.com

Health & Safety Manager: Ing. Andrej UČNIK
E-mail: ucnik.a@rpc-bramlage.sk

Konateľ: Andreas KELLER
E-mail: keller.a@rpc-bramlage.sk

Konateľ: Viktor STANG
E-mail: stang.v@rpc-bramlage.sk

Aktivity: výrobná činnosť

Výrobný program: výroba plastových výrobkov vstrekovaním, montáž a dekorácia plastových výrobkov

NACE kód: 22220 výroba plastových obalov

Výrobok: plastové obaly pre kozmetický a potravinársky priemysel

[Zatvoriť]

12BIONT, a.s. www.biont.sk

BIONT, a.s.

 

ADRESA: Karloveská 63, 842 29 Bratislava 5

TEL.: 02/206 70 749 - sekretariát
FAX: 02/206 70 748
E-mail: jakubcova@biont.sk - sekretariát
www.stránka: www.biont.sk

Riaditeľ oddelenia kontroly kvality rádiofarmák: Ing. Zoltán KASSAI, PhD.
TEL.: 02/206 70 626
FAX: 02/206 70 748
Mobil: 0904 193 024
E-mail: kassai@biont.sk

Aktivity:

Výskum a vývoj v oblasti prírodných vied, poradenstvo v oblasti aplikácií chemických a fyzikálnych techník, vzdelávacia činnosť v oblasti farmácie, chémie a fyziky, organizovanie seminárov, školení, kultúrnych a spoločenských podujatí, inžinierska činnosť - obstarávacie služby v stavebníctve, ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských služieb, prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti, prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami, zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek a ambulancia v odbore nukleárna medicína, výroba liekov, preprava rádioaktívnych žiaričov.

Výrobný program:

Na základe objednávok zo zdravotníckych zariadení (PET Centrá) za vytvorí týždenný plán výroby a kontroly kvality. Na základe objednávok zo zdravotníckych zariadení onkologických pracovísk a pracovísk nukleárnej medicíny sa vytvorí plán vyšetrení na PET a SPECT.

NACE kod: 86.22.0 Činnosti špeciálnej lekárskej praxe

[Zatvoriť]

13BIOSYNTH, s. r. o. www.biosynth.com

BIOSYNTH,  s. r. o.

 

ADRESA : Nobelova 34, 836 05 Bratislava 33

TEL.: +421 2 21025699, +421 2 44452252

E-mail: tau-chem@tau-chem.sk
www - stránka: www.biosynth.com

Konateľ spoločnosti: M.Sc Jerguš MITTER
TEL.: +421 91 576 6734
E-mail: Jergus.Mitter@biosynth.com

Výrobný program:

Výskumný a vývojový tím v Bratislave sa zameriava najmä na chémiu heterocyklov, ako sú furány, pyridíny, tiofény, imidazoly. Sme odborníkmi v oblasti epoxidácie, redukcie do 120 barov, organokovovej reakcie, reakcie pri nízkych teplotách až do -90 ° C. C, nitrácia, halogenácia, chlórmetylácia, cyklizácia, arylácia atď.
Prevádzkujeme plne vybavené laboratóriá pre výskum a malovýrobu. Naše nastavenia zahŕňajú:
Reaktory v skle (25 1 - 100 I), destilačné nádoby v sklenených 100 1 a 25 1, rotačná filmová odparka, molekulová destilačná aparatúra (20 Pa), 200 I nerezový reaktor, 250 I sklenený reaktor, Büchiho vysokotlakový reaktor, 100 I Vysokotlakový reaktor Jahndorf, rotačná odparka Heidolph Laborota 20
sušiareň z nehrdzavejúcej ocele, odstredivka, 200 litrový sklenený reaktor.
 

[Zatvoriť]

14BOEHRINGER INGELHEIM RCV GmbH & Co KG, Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG, organizačná zložka www.boehringer-~com

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG, Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG, organizačná zložka

 

ADRESA: Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava

TEL.: +421 2 5810 1211
FAX: +421 2 5810 1277
E-mail: info.brt@boehringer-ingelheim.com
www.stránka: www.boehringer-ingelheim.com

Corporate Affairs Director: Hana Spitzerová, MUDr.

TEL.: +421 2 5810 1211
FAX: +421 2 5810 1277
Mobil: +421 911 812 535
E-mail: hana.spitzerova@boehringer-ingelheim.com

Aktivity:

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby

Výrobný program:

NACE kod: 73200

Výrobok:

Humánne a vererinárne lieky, zdravotnícke pomôcky.

[Zatvoriť]

15BRENNTAG Slovakia, s. r. o. www.brenntag.sk

BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o.

 

Adresa: Glejovka 15, 902 03 Pezinok

Tel: +421 33 6485 710
E-mail: sales@brenntag.com
Web: www.brenntag.com

CEO: Ing. Marek Mikuš, MBA
Tel.: +421 33 6485 765

Predmet činnosti:

 1. kúpa tovaru rôzneho druhu za účelom predaja konečnému spotrebiteľovi, (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
 2. kúpa tovaru rôzneho druhu za účelom predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
 3. sprostredkovanie obchodu,
 4. obchodná činnosť s chemickými výrobkami vrátane jedov a žieravín,
 5. zastupiteľská činnosť,

[Zatvoriť]

16BUKOZA Export-Import, a.s. www.bukoza.sk

BUKOZA Export-Import, a.s.BUKOZA Export-Import, a.s.

 

ADRESA: Hencovská 2073, 093 02 Hencovce

TEL.: +421 57 441 30 05
FAX : +421 57 441 25 59
E-mail: exim@bukoza.sk
www - stránka: www.bukoza.sk

Predseda dozomej rady: RNDr. Ľuboš BEŇO
TEL.: +421 45 6812 141

Výrobný program:

Veľkoobchod
NACE kod: 46760 Vel'koobchod s ostatnymi medziproduktmi

[Zatvoriť]

17CONTINENTAL MATADOR RUBBER, s. r. o. www.matador.sk

Continental Tires Slovakia, s.r.o.

 

ADRESA: Terézie Vansovej 1054/45, 020 01 Púchov

TEL.: 042/461 2950
FAX: 042/461 2280
E-mail: matador@matador.sk
www - stránka: www.matador.sk

Konateľ: Ing. Igor KRIŠTOFÍK

TEL.: 042/4612917
FAX: 042/4612260

Výrobný program:

Osobné radiálne pneumatiky, ľahké nákladné radiálne pneumatiky, nákladné diagonálne pneumatiky, nákladné radiálne pneumatiky, nákladné špeciálne pneumatiky, športové plášte, dopravné pásy, stroje a zariadenia, výrobky z technickej gumy

Číslo colného sadzobníka Zoznam výrobkov

40111000 Pneumatiky nové pre osobné vozidlá
40112010 Pneumatiky nové pre nákladné vozidlá
40112090 Pneumatiky nové pre nákladné vozidlá
40119110 Pneumatiky pre poľnohospodárske a lesnícke stroje
40131090 Duše nákladné
40129090 Ochranné vložky
40101100 Oceľokordové dopravné pásy
40101200 Gumotextilné dopravné pásy

[Zatvoriť]

18DETOX, s. r. o. www.detox.sk

DETOX, s. r. o.

 

ADRESA: Zvolenská cesta 139, 974 05 Banská Bystrica

MOBIL : +421 908 786 010
TEL.: +421 (48) 471 25 25
FAX : +421 (48) 471 25 47
E-mail: detox@detox.sk
www - stránka: www.detox.sk

Závody:
Košická cesta 2923 , Rimavská Sobota

TEL.: 047/56 041 51
FAX : 047/56 041 59

Konateľ spoločnosti: Daniel STUDENÝ, MBA
TEL.: 048/4161646
FAX: 048/4712547

Výrobný program:

Zber, preprava a spracovanie nebezpečných odpadov
Priemyselné čistenie a sanácie
Environmentálne projekty a poradenstvo
Export odpadov PCB

Číslo colného sadzobníka Zoznam výrobkov

27101961 OLEPAL V1 - vykurovací olej
27101961 OLEPAL V2 - vykurovací olej
organické rozpúšťadlá - halogénované a nehalogénované

[Zatvoriť]

19DEXIS Slovakia, s. r. o.  www.dexis.sk

DEXIS Slovakia, s. r. o.

 

ADRESA: Hlavná 1893, 952 01 Vráble

TEL.: 037/7768711
FAX : 037/7768741
E-mail: dexis@dexis.sk
www - stránka: www.dexis.sk

Generálny riaditeľ: Ing. Miloš VAŠEK
TEL.: 037/7768738
FAX.: 0377768741

Výrobný program:

výroba a predaj čistiacich, hygienických prostriedkov a osobných ochranných pracovných prostriedkov

[Zatvoriť]

20DIAKOL STRÁŽSKE, s. r. o.  www.diakol.sk

DIAKOL STRÁŽSKE, s. r. o.

 

ADRESA: Priemyselná 720, 072 22 Strážske

TEL.: 056/6871 212
FAX : 056/6871 222
E-mail: pancisin@diakol.sk
www - stránka: www.diakol.sk

Riaditeľ : RNDr. Ľubomír Pančišin
TEL.: 056/6871 212
FAX : 056/6871 222

Výrobný program:

Výroba lepidiel pre drevársky a nábytkársky priemysel na báze močovino-, melamín-, fenolformaldehydových kondenzátov.

Číslo colného sadzobníka Zoznam výrobkov

3909 1000 močovinoformaldehydové lepidlá
3909 2000 melamínmočovinoformaldehydové lepidlá

[Zatvoriť]

21DIVERSEY Slovensko, s.r.o. www.diversey.com

Diversey Slovensko, s.r.o.

 

Rybničná 40, 831 07 Bratislava 36

TEL.: +421 249 289 111

E-mail: customerservice.slovakia@diversey.com

www.stránka: www.diversey.com

Konateľ: Ing. Igor MAJERSKÝ, MBA
TEL.: 02/49289100
E-mail: igor.majersky@diversey.com

Aktivity:

Potravinárstvo:

 1. výroba alkoholických nápojov
 2. výroba nealkoholických nápojov
 3. výroba mlieka
 4. výroba a spracovanie mäsa a hydiny
 5. poľnohospodárstvo
 6. farmácia

Gastronómia:

 1. zdravotníctvo
 2. reštaurácie
 3. hotely a ubytovacie zariadenia
 4. upratovacie spoločnosti
 5. obchodné reťazce

Výrobný program:

 1. prieskum trhu - marketingová činnosť
 2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
 3. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom (veľkoobchod)
 4. výroba chemických výrobkov v rozsahu voľnej živnosti
 5. skladovanie (okrem prevádzkovania skladov verejných)
 6. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
 7. kúpa a predaj výrobkov a zariadení pre priemyselné a prevádzkové čistenie a udržovanie čistoty
 8. engineering pre čistiace systémy v rozsahu voľnej živnosti
 9. prenájom a požičiavanie hnuteľných vecí
 10. výroba a predaj chemických látok a prípravkov klasifikovaných ako horľavé, vysoko horľavé, extrémne horľavé, žieravinové, dráždivé, oxidujúce, senzibilujúce, toxické, zdraviu škodlivé, nebezpečné pre životné prostredie

[Zatvoriť]

22DONAUCHEM s.r.o. www.donauchem.sk

DONAUCHEM s.r.o.

 

Adresa: Trnavská cesta 82/A, 821 02 Bratislava, Slovakia
Tel.: +421 2 492 065 01
Fax : +421 2 492 065 00
E-mail: donauchem@donauchem.sk
www - stránka: www.donauchem.sk

Konateľ: Ing. Eva Škorňová
Tel.: +421 2 492 065 01
Mobil: +421 914 322 511
E-mail: skornova@donauchem.sk

Aktivity:

Zaoberá sa distribúciou chemických látok pre rôzne odvetvia priemyslu, najmä chemický, kovospracujúci priemysel a pre úpravu vody, ako i distrubúciu látok a doplnkov do potravín, kozmetiky, farmácie a krmovinárstva.

NACE kod:

46750 Veľkoobchod s chemickými výrobkami.

[Zatvoriť]

23DOW Europe GmbH, OZ www.dow.com

Dow Europe GmbH, organizační složka

 

ADRESA: Záhřebská 23, 120 00 Praha 2
Czech Republic

TEL.: +420 221 507 712
E-mail: sdousova@dow.com
www-stránka: www.dow.com

Ředitel organizační složky: Ing. Josef Hamáček
Mob. +420 724 969 854
E-mail: josef.hamacek@dow.com

Aktivity:

Propagácia a prieskum trhu

Výrobný program:

The Dow Chemical Company vyrába širokú paletu chemikálií a plastov.

[Zatvoriť]

24DREXX Slovakia s.r.o. www.drexx.sk
25DSV Solutions Slovakia, s. r. o www.dsv.com

DSV Solutions Slovakia, s. r. o.

 

ADRESA: Diaľničná cesta 5, 903 01 Senec

TEL.: +421 2 40 20 18 00
FAX: +421 2 40 20 18 89
E-mail: obchod@sk.dsv.combr
Internet homepage: www.dsv.com

Vedúci logistiky: Tomáš CHMÚRA
TEL.: 02/40201831
FAX: 02/40201852
E-mail: tomas.chmura@sk.dsv.com

Aktivity:

Služby v oblasti medzinárodnej, vnútroštátnej prepravy a logistiky s podporou služieb pre námorné, riečne a intermodálne prepravy vrátane colno-deklaračných služieb.

Výrobný program:

Špedícia a logistika

[Zatvoriť]

26DUSLO, a. s. www.duslo.sk

DUSLO, a. s.

 

Adresa / Address

Administratívna budova ev.č.1236
927 03 Šaľa
Slovenská republika

Kontaktné údaje / Contact data

Tel.: +421 31 775 1111
E-mail: duslo@duslo.sk; sgr@duslo.sk
Web: www.duslo.sk

Profil spoločnosti

Duslo, a.s. je jedna z najvýznamnejších spoločností chemického priemyslu na Slovensku, výrobca hnojív európskeho významu a globálny dodávateľ gumárskych chemikálií. Spoločnosť tiež vyrába polyvinylacetátové lepidlá, disperzie a rôzne ďalšie špeciálne produkty. Duslo, a.s. je súčasťou medzinárodného koncernu AGROFERT, globálne pôsobiaceho v chemickom priemysle, poľnohospodárstve a potravinárstve.

Company profile

Duslo a.s. is one of the most significant companies of chemical industry in Slovakia, a manufacturer of fertilisers of European significance and a global supplier of rubber chemicals. The Company also produce polyvinyl acetate glues, dispersions and various other special products. Duslo, a.s. is a part of the AGROFERT international concern operating globally in chemical industry, agriculture and food industry.

[Zatvoriť]

27FORTISCHEM a.s. (pod dočasnou ochranou) www.fortischem.sk

FORTISCHEM a.s.

 

ADRESA: M. R. Štefánika 1 , 972 71 Nováky

TEL.: +421 46 568 1111
FAX: +421 46 546 1011

E-mail: sekretariat@fortischem.sk
www - stránka: www.fortischem.sk

Predseda predstavenstva: Mgr. Jan Křička

TEL.: +421 46 568 3011
FAX: +421 46 546 1011

Výrobný program:

 • Produkty anorganickej chémie
 • Produkty organickej chémie
 • Polyméry
 • Produkty spracovania PVC

 

Anorganická chémia / inorganic chemistry
 
2849 10 00 00 Karbid vápnika / Calcium carbide
2815 12 00 00 Hydroxid sodný / Sodium hydroxide liquid
2801 10 00 00 Chlór technický kvapalný / Technical liquid chlorine
2806 10 00 00 Kyselina chlórovodíková / Hydrochloric acid 
2828 90 00 00 Chlórňan sodný / Sodium hypochlorite
2901 29 00 00 Acetylén / Acetylene – dissousplyn
2804 30 00 00 Dusík kvapalný / Nitrogen liquid
2807 00 10 00 Kyselina sírová / Sulphuric acid 
3824 90 65 00 Karbidová odsírovacia zmes / Calcium carbide desulphurization mixture
 
Organická chémia /  organic chemistry
 
3824 40 00 00 TIPA 85 / Admixtures to concrete
3824 90 97 99 Chlórparafíny / Chlorinated paraffins
3907 20 20 11,99  Slovapropy /  Slovaprops
2905 59 98 10 Etylénchlórhydrín technický a rektifikovaný
/ Ethylenchlorhydrin technical and rectified
2911 00 00 00 Novamal / Novamal
2905 39 30 00 Decidol / Decidol
2903 19 80 00 1,2 Dichlórpropán / 1,2 Dichlorpropane
 
Polyméry / polymers
 
3904 10 00 90 Polyvinylchlorid emulzný, suspenzný / Emulsion polyvinyl chloride, in suspension
 
Ostatné polyméry a kopolyméry / other polymers and copolymers
 
3904 30 00 90 Kopolymér vinylchloridu a vinylacetátu
/ Copolymer of vinyl chloride and vinylacetate – SLOVINYL® KV173
3905 12 00 00 Polyvinylacetátové disperzie / Polyvinyl acetate dispersions  – SLOVILAX®
3905 30 00 90 Polyvinylalkohol / Polyvinyl alcohol   SLOVIOL®
 
Produkty spracovania PVC / PVC processing products
 
3916 20 00 90 Profily / Profiles  INTERNOVA®
3616 20 00 90 Fasádny systém / Facial siding -  SLOVINYL SIDING
Granuláty z PVC  / Granulates :
3904 21 00 90 - nemäkčený / not softened  TG
3904 22 00 90 - mäkčený, kabelársky / softened  MG, KG

[Zatvoriť]

28GIROCHEM s.r.o www.girochem.sk

GIROCHEM s.r.o.

 

ADRESA: Poľnohospodárska 1259, 01301 Teplička nad Váhom, 013 01

TEL.: +421 41 5621 736
FAX :
E-mail: girochem@girochem.sk
www.stránka: www.girochem.sk

Manager: Ing. Róbert Gireth
TEL.:
FAX:
Mobil: +421 915 874 812
E-mail: girochem@girochem.sk

Aktivity:

Firma je zameraná na výrobu chemicky čistých a farmaceutických chemikálií v kvalite p.a., Ph.Eur. Výroba je orientovaná prevažne na základné anorganické a organické soli sódne, draselné, amónne napríklad fosforečnany, sírany, dusičnany, dusitany, octany, citrany a chemické špeciality ako strieborné, ortutnaté a olovnaté soli. Všetky ponúkané produkty sú vyrobené vo firme. Sortiment nie je ohraničený, firma je schopná vyrobiť aj iné žiadané chemikálie s využitím vlastnej výskumnej základne. Všetky výrobky sú podrobne kontrolované vlastným laboratóriom a ku každej výrobnej šarži je vystavený atest. Hlavná ponuka chemikálií sa balí po 25 kg do PE vriec, špeciality sa balia v množstve po 1 kg. Kapacita výrobného zariadenia je 500 - 1000 kg denne pre základné chemikálie.

[Zatvoriť]

29GSK Consumer Healthcare Levice, s.r.o.  www.gsk.com

GSK Consumer Healthcare Levice, s.r.o.

 

ADRESA: Priemyselný park Géňa, Ul. E. Sachsa 4-6, 934 01 Levice

Tel.: 036/629 3313
E-mail: LEV.secretary@gsk.com
www - stránka: www.gsk.com

General Manager: Ing. Renzo CODECA
Tel.: 036/629 3384
E-mail: renzo.x.codeca@gsk.com

Manažérka pre internú a externú komunikáciu: Ing. Hedviga PÉLIOVÁ
Tel.: 036/629 3410
E-mail: hedviga.x.peliova@gsk.com

Výrobný program:

Výroba/vývoj zubných pást a kozmetických výrobkov.

[Zatvoriť]

30HELIOS SLOVAKIA, s.r.o. www.helios.sk

HELIOS SLOVAKIA, s.r.o.

 

ADRESA: Rosinská 15A, 010 08 Žilina

TEL.: +421 907 750 761
FAX : +421 41 5177 111
E-mail: helios@helios.sk
www.stránka: www.helios.sk

Manager: Vojtěch Doubrava
TEL.:
FAX:
Mobil: +420 737 245 710
E-mail: vojtech.doubrava@rembrandtin.cz

Aktivity:

Predaj a distribúcia náterových hmôt.

Výrobný program:

NACE kód: 46730 - veľkoobchod s drevom, stavebným materiálom a sanitárnymi zariadeniami

[Zatvoriť]

31CHEMOLAK, a. s. www.chemolak.sk

CHEMOLAK, a. s.

 

ADRESA: Továrenská 7, 919 04 Smolenice

TEL.: 033/5560111
FAX : 033/5560630
E-mail: marketing@chemolak.sk
www - stránka: www.chemolak.sk

Generálny riaditeľ: Ing. Roman ŠUSTEK
TEL.: 033/5560545
FAX: 033/5560630

Obchodný riaditeľ: Ing. Ivan BEDNÁR
TEL.: 033/5560604
FAX : 033/5560636

Výrobný program:

Výroba a predaj náterových látok.

Číslo colného sadzobníka Zoznam výrobkov

32081010 Náterové farby na báze polyesterov
32081090 Náterové farby na báze polyesterov
32082010 Farby na báze akrylových polymérov
32089010 Náterové laky
32089091 Náterové farby a emaily na zákl. syntetických polymérov
32099000 Náterové farby rozpustné vo vodnom prostredí
32100010 Náterové farby olejové
32141010 Tmel disperzný
32141090 Vyrovnávacia stierka
32149000 Disperzné omietkoviny
35069100 Lepidlá
38140090 Zložené organické riedidlá
38159090 Tvrdiaca prísada
38239098 Prísady do NL
39069000 Akrylová živica
39069090 Akrylové polyméry v primárnych formách
39073000 Práškové náterové farby Pranal P
39075000 Alkydové živice
39079110 Ostatné polyestery kvapalné
39079999 Práškové náterové farby Pranal P, Pranal H
39091000 Močovinové živice
39092000 Melamínové živice
39139010 Chemické deriváty prírodného kaučuku
40052000 Lepidlá

[Zatvoriť]

32CHEMOSVIT, a. s. www.chemosvit.sk

CHEMOSVIT, a. s.

 

ADRESA: Štúrova 101, 059 21 Svit

TEL.: 052/715 1111-2
FAX :
E-mail: info@chemosvit.sk
www - stránka: www.chemosvit.sk

Predseda predstavenstva: Ing. Jaroslav MERVART, PhD.
TEL.: 052/715 2908
FAX : 052/715 2761

Výrobný program:

Flexibilné fólie pre balenie potravinárskych a nepotravinárskych produktov

Flexibilné fólie pre elektrotechnický priemysel

Polypropylénové vlákna

Strojárske výrobky

Výrobky z plastov

Číslo colného sadzobníka – zoznam výrobkov

39202021 Extarfan KXM
39301025 Polyplen H2
39201025 Polyten H 701 R S
39202021 Extrafan KX
39202021 Tatrafan KX
39232990 Tatrafol PB
39201025 Extraten AGW/320
39202021 Tatrafan KXNM/S
39232100 Polyten HP

39202021 Tatrafan KXE
39202021 Tatrafan KXT
39202021 Tatrafan SHT
39202021 Tatrafan SHTE

54023400 Syntetické vlákno polypropylénové tvarované
54024800 Syntetické vlákno polypropylénové hladké
55051070 Nesortný materiál z polypropylénu /odpad/
61159500 Ponožky

84439990 Časti a súčasti ofsetových tlačiarenských strojov z ocele
87089997 Časti a súčasti motorových vozidiel z oceloliatiny
84439990 Časti a súčasti flexopotlačových strojov z ocele
84422400 Baliaci automat
84229090 Časti a súčasti baliacich automatov z ocele

[Zatvoriť]

33CHEMOX HOLDING,   s. r. o. www.chemox.sk

CHEMOX HOLDING, s. r. o.

 

ADRESA: Seberíniho 2/c, 821 03 Bratislava 2

TEL.: +421 2/ 495 132 25
FAX : +421 2/ 495 125 08
E-mail: chemox@chemox.sk
Internet homepage:www.chemox.sk

Riaditeľ spoločnosti: Ing. Roman KARLUBÍK, MBA
TEL.: +421 02 33669502
FAX : +421 02 48205343

Predmet činnosti:

Obchodovanie s chemickými látkami.

[Zatvoriť]

34INEX, spol. s r. o. www.inexsro.sk

INEX, spol. s r. o.

 

ADRESA: Kopčianska 82/A, 851 01 Bratislava 5

TEL.: 02/638 38 646
FAX : 02/638 38 646
E-mail: info@inexsro.sk
www - stránka: www.inexsro.sk

Konateľ spoločnosti: Ing. Štefan ZIMAN

TEL.: 02/638 38 646
FAX : 02/638 38 646

Výrobný program:

Výroba interiérových a exteriérových disperzných omietok a farieb.

[Zatvoriť]

35INCHEBA, a. s. www.incheba.sk

INCHEBA, a. s.

 

ADRESA: Viedenská cesta 3 - 7, 852 51 Bratislava 5

TEL.: 02/67271111
FAX : 02/67272055, 67272201
E-mail: incheba@incheba.sk
www - stránka: www.incheba.sk

Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ:

Ing. Alexander ROZIN, CSc.
TEL.: 02/67272400
FAX: 02/68684222

Obchodné oddelenie:
TEL.: 02/67272194
FAX : 02/67272143

Výrobný program:

Výstavná činnosť
Služby v oblasti výstavníctva
Organizovanie kultúrnych, spoločenských, vzdelávacích, zábavných a športových akcií
Prenájom výstavných priestorov

[Zatvoriť]

36INTECH, spol. s r.o. www.skintech.sk

INTECH, spol. s r. o.

 

ADRESA: Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava 214

TEL.: 02/4552 7355
FAX : 02/4552 7359
E-mail: intech@skintech.sk
www - stránka: www.skintech.sk

Konateľ spoločnosti: Ing. Peter VAŽAN
TEL.: 02/ 4552 7355
FAX: 02/ 4552 7359

Výkonný riaditeľ: Ing. Marek HAJDU
TEL.: 02/ 4552 7290
FAX: 02/ 4552 7359
E-mail: hajdu@skintech.sk

Výrobný program:

 • projektová činnosť v investičnej výstavbe
 • inžinierska činnosť vo výstavbe
 • vykonávanie inžinierskych stavieb (vrátane vybavenia sídlištnych celkov)
 • vykonávanie priemyselných stavieb
 • vykonávanie bytových a občianskych stavieb
 • vykonávanie zemných prác a demolácií
 • nákup a predaj know-how licencií
 •  výkon činnosti stavbyvedúceho
 • výkon činnosti stavebného dozoru

[Zatvoriť]

37KUTAN & PARTNERS, s.r.o. www.kutan.sk

KUTAN & PARTNERS, s.r.o.

 

ADRESA: Rajská 15/A, 811 08 Bratislava
Tel.: +421 2 21 201 010
E-mail: kutan@kutan.sk
www.stránka: www.kutan.sk

Aktivity:
Právne služby
Legislatíva

[Zatvoriť]

38LANXESS Central Eastern Europe, s. r. o. www.lanxess.sk

LANXESS, s. r. o.

 

ADRESA: Central 2, Pribinova 6, 811 09 Bratislava 1

TEL.: +421 02 3215 1661
FAX : +421 02 3215 1699
E-mail: ralf.krueger1@lanxess.com
www - stránka: www.lanxess.sk

Chief Executive Offficer: Ralf Krüger

TEL.: +421 02 3215 1661
FAX : +421 02 3215 1699

Regional Development Coordinator: Erik Strückmüller
Tel.: +421 915 913 595
E-mail: erik.struckmuller@lanxess.com

Výrobný program:

Chemický priemysel a priemysel polymérov.

Výrobky:

Aktívne prísady a medziprodukty pre farmaceutický priemysel a ochranu rastlín

Produkty na ochranu materiálov

Prípravky na činenie koží

Jonomeničové živice špeciálne pre úpravu vody

Anorganické pigmenty pre farbenie cementu

Farbivá, anorganické a organické pigmenty pre farbenie plastov

Prísady do plastov

Tvrdá guma, gumárenské chemikálie pre gumárenský priemysel a výrobu pneumatík

Plasty pre automobilový, nábytkársky priemysel a šport

Perlónové vlákna pre technické použitie

[Zatvoriť]

39LC Slovaktrans, s. r. o. www.lcnet.eu

LC Slovaktrans s.r.o

 

ADRESA: Svetozára Hurbana Vajanského 5608, P.O.BOX 163, 071 01 Michalovce

TEL.: +421 566 281 949
FAX : +421 566 281 949
E-mail: lcslovaktrans@stonline.sk
www.stránka: www.lcnet.eu

Riaditeľ: Ing. Peter Mulik
TEL.: +421 904 242 236
FAX : +421 566 281 949

Činnosť spoločnosti:

Preprava tekutých chemikálií

[Zatvoriť]

40MENERT, spol. s r.o.  www.menert.sk

MENERT, spol. s r.o.

 

ADRESA: Hlboká 3, P.O. BOX 18, 927 01 Šaľa

TEL.: 031/771 4648
FAX : 031/770 5795
E-mail: menert@menert.sk
www - stránka: www.menert.sk

Výkonná riaditeľka: Ing. Marta WÖLLNEROVÁ
TEL.: 031/771 4648
FAX: 031/770 5795

Produkty a služby:

 • izotermické kontajnery
 • výmenníkové stanice
 • ekonomické služby

Výrobný program:

Projektovanie, dodávky, montáž, údržba a opravy zariadení ASRTP hlavne v podnikoch chemického a potravinárskeho priemyslu. Dodávky a montáž zariadení tepelného hospodárstva v priemyselnej a komunálnej sfére. Strojárska a stavebná výroba.

[Zatvoriť]

41MERCK, spol.s r.o.  www.merck.sk

MERCK, spol.s r.o.

 

ADRESA: Dvořákovo nábrežie 4, River Park 2, 810 06 Bratislava 16

TEL.: 02/4926 7111
FAX : 02/4926 7777
E-mail: slovakia@merckgroup.com
www - stránka: www.merck.sk

Výkonný riaditeľ: PharmDr. Leonard SOJKA

TEL.: 02/4926 7268
FAX: 02/4926 7799
E-mail:leonard.sojka@merckgroup.com

Výrobný program:

Distribúcia priemyselných chemikálií, laboratórnych reagencií, prístrojov a spotrebného materiálu.

[Zatvoriť]

42MIKON,  s. r. o.   www.mikon.eu

MIKON, s. r. o.

 

ADRESA: Pruské 119, 018 52 Pruské

TEL.: +421 42/445 03 44
FAX : +421 42/469 17 19
E-mail: mikon@mikon.eu
www - stránka: www.mikon.eu

Konateľ spoločnosti: Robert MALEK
TEL.: +421 42 4307811
FAX: +421 42 4492732
E-mail: malek.robert@mikon.eu

Výrobný program:

Firma MIKON sa od vzniku v roku 1992 venuje výrobe lisovanej technickej gumy.
Vyrába hlavne gumové a gumo - kovové výrobky pre stavebný, automobilový a strojárenský priemysel. V priebehu rokov rozšírila svoje aktivity do iných oblastí výroby.
Medzi najvýznamnejšie aktivity sa radia miešanie gumových zmesí, výroba kolies pre manipulačnú techniku a výroba galantérnych materiálov.

[Zatvoriť]

43MIKROCHEM, spol. s r.o. www.mikrochem.com

MIKROCHEM, spol.s r.o.

 

ADRESA: Za dráhou 33, 902 01 Pezinok

TEL.: 033/6905611
FAX : 033/6905600
E-mail: mikrochem@mikrochem.sk
www - stránka: www.mikrochem.com

Konateľ: RNDr. Juraj ČECH
TEL.: 033/6905612
FAX : 033/6905600

Výrobný program:

 • Čisté a špeciálne chemikálie
 • Farmaceutické chemikálie
 • Obchod s chemickými látkami
 • Obchod s laboratórnymi pomôckami

Číslo colného sadzobníka  -  Výrobok

38220000 - diagnostické laboratórne reagencie na podložke
29400000 - d+manóza, vzácny cukor

[Zatvoriť]

44NOVARTIS Slovakia s.r.o. www.novartis.sk

Novartis Slovakia s.r.o.

 

ADRESA: Žižkova 22/B, 811 02 Bratislava

TEL.: +421 2/5070 6111
FAX:
E-mail: info.sk@novartis.com
www.stránka: www.novartis.sk

Head of Market Access Pharma: MUDr. Simona IGAZ
Mobil: 0907 716 905
E-mail: simona.igaz@novartis.com

JUDr. Nikol KUBASKÁ, MPH
E-mail: nikol.kubaska@novartis.com

Aktivity:

Spoločnosť Novartis Slovakia je obchodným zastúpením spoločnosti Novartis International AG so sídlom: Fórum 1, Novartis Campus, CH-405.6 Bašel, Switzerland.
Spoločnosť Novartis na Slovensku pôsobí prostredníctvom svojich 3 divízii, v ktorých zamestnáva približne, 250 ľudí. Divízia Innovative Medieines prináša na trh novinky vo blasti onkológie, kardiológie a metabolických ochorení, ofialmológie, neurológie, imunológie, dennatológie či respiračných ochorení. Alcon prináša široké spektrum produktov určených na starostlivosť o zrak. Sandoz je celosvetovým lídrom v oblasti generického priemyslu, zameriava sa na preškripčné generiká, biafarmaeeutikä či onkologiká. Ako jeden z kľúčových hráčov na slovenskom farmaceutickom trhu sa aktívne podieľame na zlepšovaní podnikateľského prostredia, reputácie farmaceutického priemyslu a najmä zdravotnej starostlivostí. Všetky naše aktivity sú založené na princípoch etiky a zodpovednosti, pretože len tak môžu naše lieky každoročne zlepšiť život približne 160 000 pacientom na Slovensku.

Výrobný program:

Spoločnosť Novartis Slovakia ako obchodné zastúpenie nadnárodnej spoločnosti Novartis International AG nemá na Slovensku vlastný výrobný program.

NACE.kod:

46460 Veľkoobchod s farmaceutickým tovarom (podľa účtovnej závierky) 7311.0 Reklamné agentúry (podľa Štatistického úradu SR)

[Zatvoriť]

45OQEMA, s.r.o. www.oqema.sk

OQEMA, s.r.o.

Adresa: J. Kalinčiaka 5

TEL.: +421465420778
E-mai: oqema@oqema.sk
www-stránka: www.drexx.sk

GR: Ing. Marian Paulovič
TEL.: +421907984718
E-mai: Marian.paulovic@oqema.sk

Aktivity:

distribúcia chémie

[Zatvoriť]

46OSPRA-INVEST, spol. s r. o. www.osprainvest.sk

OSPRA-INVEST, spol. s r. o.

 

ADRESA: Hlavná 325, 900 41 Rovinka

TEL.: +421 2 402 523 11
FAX : +421 2 459 805 31
E-mail: osprainvest@osprainvest.sk
www - stránka: www.osprainvest.sk

Riaditeľ: Ing. Tivadar NÉMETH
TEL.: 02/40252313
FAX: 02/40252330

Výrobný program:

 • obalové materiály z polyetylénu
 • recyklácia polyetylénového odpadu

 

Číslo colného sadzobníka Výrobok
   
39201026 Fólia
39232100 Vrecia
39011090 LDPE Regranulát
39012090 HDPE Regranulát

[Zatvoriť]

47PFIZER Luxembourg SARL, o.z. www.pfizer.sk

Pfizer LUXEMBOURG SARL, o.z.

 

Adresa / Address

PFIZER LUXEMBOURG SARL, o.z.
Pribinova 25
811 09 Bratislava
Slovenská republika

Kontaktné údaje / Contact data

Tel.: +421 2 3355 5500
E-mail: vaspfizer@pfizer.com
Web: www.pfizer.sk

Profil spoločnosti

Spoločnosť Pfizer je jedna z najväčších a najstarších inovatívnych farmaceutických spoločností zameraných na výskum a vývoj nových liekov. Už viac ako 25 rokov prináša Pfizer na Slovensko lieky a vakcíny, ktoré zlepšujú zdravie a kvalitu života pacientov, a vďaka ktorým je tiež možné predchádzať rôznym ochoreniam. Je to medzinárodná inovatívna firma, ktorá neustále pracuje na objavovaní a vývoji nových liekov s cieľom sprístupniť inovatívnu liečbu pacientom, ktorí ju naozaj potrebujú. K hlavným terapeutickým oblastiam, na ktoré sa Pfizer zameriava, patrí onkológia, interná medicína, zriedkavé ochorenia, vakcíny, zápalové a autoimunitné ochorenia, ako aj portfólio nemocničných produktov vrátane antiinfektív.

Company profile

Pfizer is one of the largest and oldest innovative pharmaceutical companies focused on research and development of innovative medicines. For more than 25 years, Pfizer has been bringing medicines and vaccines to Slovakia that improve the health and quality of patients lifes, and thanks to which it is possible to prevent various diseases. Pfizer is an international innovative company that is constantly working to discovery and development of new medicines in order to make innovative treatment available to patients who really need it. Pfizer's main areas of focus include oncology, internal medicine, rare diseases, vaccines, inflammatory and autoimmune diseases, as well as a portfolio of hospital products, inluding antiinfectives.

[Zatvoriť]

48PPG Deco Slovakia, s.r.o. www.ppgdeco.sk

PPG Deco Slovakia, s.r.o.

 

ADRESA: Sad SNP 667/10, 010 01 Žilina

TEL.: +421 (41) 7078733
FAX : +421 (41) 7078718
E-mail: ppgdecosk@ppg.com
www - stránka: www.ppgdeco.sk

Obchodný riaditeľ: Andrej Benko
TEL.: +421 (41) 7078712
FAX : +421 (41) 7078718
E-mail: andrej.benko@ppg.com

Výrobný program:

Náterové hmoty PRIMALEX.

[Zatvoriť]

49PROCESS AUTOMATION SOLUTIONS s.r.o. www.pa-ats.com/sk

PROCESS AUTOMATION SOLUTIONS s.r.o.

 

ADRESA: Za Stanicou 8, 831 04 Bratislava

TEL.: +421 0 38 105 414
FAX : +421 2 54 131 379
E-mail: info.svk@pa-ats.com
www - stránka: www.pa-ats.com/sk

Konateľ spoločnosti: Ing. Juraj Vitkaj, Ph.D.
TEL.: +421 2 54 131 379
FAX : +421 2 54 131 379
Mobil: +420 603 954 103

Výrobný program:

Inžinierska, projektová a dodávateľská činnosť v odbore priemyselnej automatizácie.
Implementácia priemyselných riadiacich systémov a výrobných informačných systémov MES.
Realizácia projektu automatizácie, merania-regulácia a elektro na kľúč.
Poskytovanie špecializovaných služieb: Bach-control, Validácia, Safety, High Performance HMI, Alarm management, Cyber security. ai.

NACE kod: 62.09.0

[Zatvoriť]

50ROCHE Sovensko, s.r.o. www.roche.sk

Roche Slovensko, s.r.o.

 

ADRESA: Pribinova 7828/19,
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09

TEL.: 02/5263 8201, 02/5710 3601
FAX : 02/5263 5014
E-mail: bratislava.reception@roche.com
www.stránka: www.roche.sk

External Partners Lab Lead: Martina Žemberová
TEL.:
FAX:
Mobil: +421 (0)945 504 252
E-mail: martina.zemberova@roche.com

Aktivity:

Veľkoobchod s farmaceutickým tovarom (hlavný predmet činnosti) NACE kod: 46460 (veľkoobchod s farmaceutickým tovarom).

[Zatvoriť]

51SANECA Pharmaceuticals a. s. www.saneca.com

Saneca Pharmaceuticals a. s.

 

ADRESA: Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec

Tel.: +421 33 736 1111
Fax : +421 33 730 0890
E-mail: info@saneca.com
www - stránka: www.saneca.com

Generálny riaditeľ: Ing. Matúš KUTNÝ
Tel.: +421 33 736 2140
E-mail: matus.kutny@saneca.com

Výrobný program:

Výskum, vývoj, výroba a predaj liečiv, účinných látok, pomocných farmaceutických a technických substancií, farmaceutických prípravkov, medicinálnych a ochranných pracovných mastí, zubných pást, kozmetiky.

Číslo colného sadzobníka – Zoznam výrobkov

3003, 3004 Farmaceutické výrobky: lieky na terapeutické alebo profilaktické použitie, hlavne prípravky na kardiovaskulárny, respiračný a centrálny nervový systém, lieky na tráviaci trakt a metabolizmus, antibiotiká a antiefektíva, vitamínové prípravky s obsahom vit. A, E, C, multivitamíny
2905 – 2939 Organické a chemické výrobky
3301 Výrobky s obsahom silice
3304 Kozmetické prípravky
3306 Prípravky na ústnu hygienu, zubné pasty
1504 Želatínové kapsle s rybím olejom
1520 Glycerol surový / raw glycerol
2816, 2836 Výrobky chemického a príbuzného priemyslu / products of chemical industry and of related industries (hydroxidy horčíka / magnesium hydroxides a uhličitany draselné / potassium carbonates)
9602 Tvrdé želatínové kapsle / hard gelatine capsules

[Zatvoriť]

52SIAD Slovakia, spol. s r.o.  www.siad.sk

SIAD Slovakia, spol. s r. o

 

ADRESA: Rožňavská 17, 831 04 Bratislava 3

TEL.: 02/4446 0347
FAX : 02/4446 0348
E-mail: siad@siad.sk
Internet homepage: www.siad.sk

Manažér pre zákaznícke inštalácie a bezpečnosť: Miloslav BANČÁK
TEL.: 041/5006833
Email: miloslav_bancak@siad.eu

Výrobný program:

Predaj technických, špeciálnych a medicinálnych plynov.

[Zatvoriť]

53SLeK - Slovenská lekárnická komora www.slek.sk

SLeK - Slovenská lekárnická komora

 

ADRESA: Nová Rožňavská 3, 831 04 Bratislava 3

TEL.: +421 902 416 418
www - stránka: www.slek.sk
E-mail : sekretariat@slek.sk

Prezident Slovenskej lekárnickej komory :
PharmDr. Ondrej SUKEĽ
TEL.: +421 903 524 713
E-mail : prezident@slek.sk

[Zatvoriť]

54SLOVECA, Sasol Slovakia, spol. s r. o. www.sasol.com

SLOVECA, Sasol Slovakia, spol. s r. o.

ADRESA: Mostová 2, 811 02 Bratislava 1
TEL.: +421 (2) 5920 0301
FAX : +421 (2) 5443 0315
E-mail: lucia.vlkova@sk.sasol.com
www - stránka: www.sasolslovakia.com

Prezident spoločnosti: Ignatius Potgieter
TEL.: 02/54434344
FAX: 02/54430315
E-mail: ignus.potgieter@de.sasol.com

Generálny riaditeľ / Riaditeľ závodu: Ing. Róbert Domonkoš
Výrobný závod: M.R. Štefánika 1, 972 71 Nováky
TEL.: 046/5461204
FAX: 046/5461144

Výrobný program:

Neiónové tenzidy na báze mastných alkoholov, nonylfenolu, mastných amínov, mastných kyselín, kopolyméry etylénoxidu a propylénoxidu a polyetylénglykoly.


Číslo colného sadzobníka - Zoznam výrobkov

3402 1300 SLOVASOLY
3402 1300 SLOVACIDY
3402 1300 SLOVAMÍNY
3402 1300 SLOVANIKY
3402 1300 NOVANIKY
3402 1300 SLOVAFOLY
39072011 SLOVAPEGY
3402 1300 SLOVAMIXY
3402 1300 SLOVAPOLY

[Zatvoriť]

55SLOVLAK Košeca, a. s. www.slovlak.sk

SLOVLAK, a. s. KOŠECA

 

ADRESA: Továrenská 545, 018 64 Košeca

TEL.: +421 42 44 55 151
FAX : +421 42 44 68 234
E-mail: slovlak@slovlak.sk
www - stránka: www.slovlak.sk

Riaditeľ spoločnosti: Ing. Martin ČERVENÁK

TEL.: 042/4455 111
FAX: 042/4468 234

Výrobný program:

 • Produkty anorganickej chémie
 • Produkty organickej chémie
 • Polyméry
 • Produkty spracovania PVC

 

Výroba farieb, lakov a náterov.

NACE kod:
20.12.0

Výrobok:
Izokryt, Hydroban, Slovlux, Smirkolep, Slovakryl, Riedidlo, Izooen, Slovlux laková lazúra, Drevosan, Pen-akryl, Renokov, Premal, Granit, Aqualak

[Zatvoriť]

56SlovZink, a. s. www.slovzink.sk

SlovZink, a. s.

 

ADRESA: Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava
ADRESA: Adresa: Továrenská 545, 018 64 Košeca

TEL.: 042/4455125
FAX : 042/4468186
E-mail: info@slovzink.sk
www - stránka: www.slovzink.sk

Riaditeľ: Michal BENÁK
TEL.: 042/4455 142
FAX: 042/4455 186

Výrobný program:

 • Výroba ZnO
 • Výroba náterových látok

[Zatvoriť]

57STENTORS advokátska kancelária s.r.o. www.stentors.eu


Stentors advokátska kancelária s.r.o.

 

ADRESA: Hodžovo nám. 2A Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 06

TEL.: +421 2 3333 8888
E-mail: office@stentors.eu
www.stránka: www.stentors.eu

Partner a konateľ: Mgr. Peter Neštepný

TEL.: +421 2 3333 8888
Mobil: +421 907 891 846
E-mail: nestepny@stentors.eu

Aktivity:

Činnost advokátskej kancelárie poskytujúcej právne poradenstvo klientom v oblasti dotýkajúcich sa chemického priemyslu

[Zatvoriť]

58SUZ - Spoločnosť údržby, výroby a montáží podnikov chemického, farmaceutického a papierenského priemyslu www.suz.sk

SUZ - Spoločnosť údržby, výroby a montáží podnikov chemického, farmaceutického a papierenského priemyslu

 

ADRESA: Koceľova 15, 821 08 Bratislava

TEL.: 0905 234 433
FAX : 02/43638047
E-mail: vendelin.iro@suz.sk
www - stránka : www.suz.sk

Prezident: Ing. Vendelín IRO
TEL.: 0905 234 433
FAX: 02/43638047

Vice-Prezident: Ing. Jozef ŽBIRKA
TEL.: 031/7752531 Duslo a. s. Šaľa
FAX: 031/7753004

Vice-Prezident: Ing. Michal ŽILKA
TEL.: 052/7152561 Chemosvit Chem a. s. Svit
FAX: 052/7152731

Hlavná náplň činnosti:

SUZ sa podieľa na vytváraní podmienok pre rozvoj chemického farmaceutického a papierenského priemyslu v oblastiach: údržba majetku, výroba a montáž technológií SUZ nevyrába. Podporuje vzájomnú výmenu informácií ako i technickú pomoc. Organizuje stretnutie s legislatívnymi zložkami, tiež odborné akcie k zvýšeniu profesionálnej úrovne svojich členov.

[Zatvoriť]

59VEGUM, a. s. www.vegum.sk

VEGUM, a. s.

 

ADRESA : Gumárenská 337, 972 23 Dolné Vestenice

TEL.: +421 (0) 46 5195 111
FAX : +421 (0) 46 5195 503
E-mail: info@vegum.sk
www - stránka: www.vegum.sk

Ekonomická riaditeľka a členka predstavenstva:
Ing. Libuša ZVÁČOVÁ
TEL.: +421 46 5195 510
FAX: +421 46 5195 503
E-mail: zvacova.libusa@vegum.sk

Výrobný program:

Gumárenská výroba – orientovaná na výrobu gumárenských zmesí, výrobkov z vytlačovanej a lisovanej technickej gumy, ďalej na konštrukciu a výrobu foriem, hubíc a ďalšieho vybavenia pre gumárenský priemysel.

[Zatvoriť]

60VUCHT, a. s. www.vucht.sk

VUCHT, a. s.

 

ADRESA: Nobelova 34, 836 03 Bratislava 33

Pracovisko Šaľa: areál Duslo a.s., P.O.BOX 23, Šaľa

TEL.: 02/44250190, 031/7753407
FAX: 02/44258558, 031/7753020
E-mail: vucht@vucht.sk
www - stránka: www.vucht.sk

Generálny riaditeľ: Ing. Branislav BREŽNÝ
TEL.: 02/4425 0522, 031/775 3407
MOBIL: 0918 665 295

Riaditeľ pre výskum: Ing. Milan Kučera, PhD.
MOBIL: 0901 770 603
E-mail: mkucera@vucht.sk

Výrobný riaditeľ: Ing. Dušan Kudlač
TEL.: 031/775 3407
MOBIL: 0918 609 503

Zameranie:

Výskum a vývoj: nových prísad do plastov a kaučukov a medziproduktov na ich výrobu, nových hnojív,špeciálnych anorganických materiálov a kompozitov. Nové technológie výroby. Inovácia,intenzifikácia a optimalizácia existujúcich technológií. Riešenie problémov spracovania odpadových prúdov z chemických výrob. Malotonážna výroba chemických špecialít, zákazková výroba.

Výrobný program:

 • GUMÁRENSKÉ CHEMIKÁLIE: separačné činidlá; antidegradanty, antioxidanty
 • POLYMÉRNE MATERIÁLY: Polyvinylacetátové disperzie, polyakrylátové disperzie
 • VÝROBA CHEMICKÝCH ŠPECIALÍT: špeciálne chemikálie a chemické medziprodukty, chemikálie pre farmaceutický priemysel
 • VÝROBNÉ ČINNOSTI NA OBJEDNÁVKU : destilácie, hydrogenácie

[Zatvoriť]

61VUCHV, a. s. www.vuchv.sk

Výskumný ústav chemických vlákien, a. s.

 

ADRESA: Štúrova 2, 059 21 Svit

TEL.: 052/7842162
FAX : 052/7755663
E-mail: vuchv@vuchv.sk
www- stránka: www.vuchv.sk

Generálny riaditeľ:Ing. Martin BUDZÁK
TEL.: 052/7842251
FAX: 052/7755663

Výrobný program:

Výroba špeciálnych typov chemických vlákien a malotonážnej chémie

Výroba strojov a technologických zariadení

Číslo colného sadzobníka Zoznam výrobkov

32041700 Farebné koncentráty
55034000 Špeciálna PP striž - KALCIFIL
54024991 PP technický hodváb hladký
54025910 PP technický hodváb skaný
54023910 PP technický hodváb tvarovaný
33062000 Dentálne nite
96039091 PA metličky s gumičkou (pre kefy na čistenie ulíc)
84440010 Stroje na vytláčanie
73182900 Strojárske výrobky zo železa a z ocele

[Zatvoriť]

62VUKI a.s. www.vuki.sk

VUKI a. s.

 

Adresa / Address

VUKI a.s.
Pri Majeri 1
831 07 Bratislava 36
Slovenská republika

Kontaktné údaje / Contact data

Tel: +421 906 063 202
E-mail: vuki@vuki.sk
Web: www.vuki.sk

Profil spoločnosti

Spoločnosť VUKI, a.s. je výrobno-obchodná firma v oblasti produkcie štandardného a špeciálneho sortimentu elektroizolačných lakov, živíc, zalievacích hmôt, vodičov pre vinutia a káblov. So svojim vlastným výskumom a vývojom ponúkajú originálne riešenia pre individuálne požiadavky zákazníkov. Ich hlavným cieľom je mať spokojných zákazníkov, zamestnancov a mať stabilnú pozíciu na trhu. Samostatný Výskumný Ústav Káblov a izolantov vznikol v roku 1950 odčlenením sa od podniku Kablo Bratislava. Dnes je VUKI a.s. moderná obchodno-výrobná spoločnosť využívajúca rozsiahle skúsenosti pre uspokojenie tých najnáročnejších zákazníkov.

Company profile

VUKI, a.s. is a manufacturing and trading company in the production of standard and special assortment of electrical insulating varnishes, resins, potting materials, conductors for windings and cables. With their own research and development department, they offer original solutions for individual customer requirements. Their main goal is to have satisfied customers, employees and a stable position in the market. The independent Research Institute of Cables and Insulators was established in 1950 as a result of separation from Kablo Bratislava. Nowadays, VUKI a.s. is a modern trade and production company using extensive experience to satisfy the most demanding customers.

[Zatvoriť]

63VUP, a. s. www.vupas.sk

VUP, a. s.

 

ADRESA: Nábrežná 4, 971 04 Prievidza

TEL.: 046/5430841
FAX : 046/5430261
E-mail: vup@vupas.sk
www - stránka: www.vupas.sk

Generálny riaditeľ: Ing. Roman KARLUBÍK, MBA
TEL.: 046/5430471

Zameranie:

Výskum chemických syntéz a procesov do úrovne technologických podkladov pre nové výrobne; výroba chemických špecialít, malotonážnych produktov a výrobkov pre zdravotníctvo a kozmetiku; servisné a expertízne služby v oblasti chemických analýz, ekologických meraní a testovania chemických látok pre potreby európskej legislatívy REACH.

Výrobný program:

Chemické špeciality:

Produkt: DIMETHYLOLPROPIONIC ACID
CAS: 4767-03-7; EINECS: 225-306-3
Produkt: 2-HYDROXYETHYLHYDRAZINE
CAS: 109-84-2; EINECS: 203-711-6
Produkt: TEMPO (Tetramethylpiperidine-1-oxyl)
CAS: 2564-83-2; EINECS: 219-888-8
Produkt: TEMP (2,2,6,6-Tetramethylpiperidin)
CAS:768-66-1; EINECS: 212-199-3
Produkt: METHYLUNDECYLKETONE
CAS: 593-08-8; EINECS: 209-784-0

Priemyselné prípravky:

WELDEX 2 - pomocný prípravok na zváranie, chráni zvarovaný materiál pred adhéziou rozstreku zvarovaného kovu na povrch
ODMASŤOVACIE PRÍPRAVKY OP
VUPRANYL - pomocný prostriedok pri výrobe syntetických omietok, zabraňuje tvorbe trhlín
VUPOFORM - odformovací prostriedok
VUPOLIT 2 - plastifikačná prísada do betónových zmesí a mált

Výrobky pre kozmetiku a zdravotníctvo:

GELSON - kontaktný gél pre sonografiu
EV-GEL - vodivý gél pre EKG a EEG
PEGGY - rehabilitačno-masážne gély s rastlinnými extraktami
ARTRO GÉL - gél určený na boľavé kĺby
VENAL GÉL - zmierňuje bolesti nôh
AREUMA GÉL - pomáha pri reumatických bolestiach
KONSKÝ BALZAM - osviežujúci gél uľavuje pri bolesti kĺbov, svalov a šliach
JANTÁR ARNIKA GÉL - unikátny na slovenskom trhu, uľavuje pri bolestiach pohybového aparátu
ACG GÉL - anticelulitídny gél
PHYTANOLA - sada ochranných krémov na ruky

Čistiace a dezinfekčné prostriedky:

VUPLOR - dezinfekčný, čistiaci a bieliaci prostriedok
H-CLEAN - prostriedok na umývanie riadu, skla
VASAK - odstraňovač nečistôt a vodných usadenín

[Zatvoriť]

Associated Members

1FCHPT STU www.fchpt.stuba.sk

FCHPT STU

 

ADRESA: Radlinského 9, 812 37 Bratislava 1

E-mail: anton.gatial@stuba.sk
Internet homepage: www.fchpt.stuba.sk

Dekan: Prof. Ing. Anton GATIAL, DrSc
TEL.: 02/59325319

[Zatvoriť]

2Stredná odborná škola, Svit sossvit.edupage.org

Stredná odborná škola, Svit

 

ADRESA: Štefánikova 39, 059 21 Svit

TEL.: 052 77 56 245, 0911 905 024
FAX : +421 52 7755 663
E-mail: riaditel@zsssvit.sk
www.stránka: sossvit.edupage.org

Riaditeľka: RNDr. Eva Nebusová
Odborný garant: Ing. Martina Gánovská

TEL.: 052 77 56 245
E-mail: riaditel@zsssvit.sk

[Zatvoriť]ZCHFP SR
Hattalova 12
831 03 Bratislava, Slovakia

Phone.: +421 2 4820 9001
Fax.: +421 2 4363 8047
ID #: 308 400 74
Tax ID #: 2020 868 949


e-mail: zchfp@zchfp.sk
www.zchfp.sk
Update cookies preferencesUpdate cookies preferences