logo ZCHFP SK logo REACH

Pracovné komisie ZCHFP SR


Ing. Martin KOVÁR - DUSLO, a. s.
Ing. Jaroslav KRASŇAN – Continental Matador Rubber, s. r. o.
Martin KLENKOVIČ - Axxence Slovakia, s. r. o.
Ing. Miroslav SLOVÁK - Saneca Pharmaceuticals, a. s.
Ing. Peter ŠEMRINEC - FORTISCHEM, a.s.
Ing. Andrej UČNIK - RPC Bramlage, s. r. o.
Ing. Miloš VAŠEK - DEXIS SLOVAKIA, s. r. o.
Ing. Peter WEISS - CHEMOSVIT, a. s.
Ing. Branislav BREŽNÝ - VUCHT, a. s.
RNDr. Mária DANIŠOVÁ - FORTISCHEM, a.s.
Ing. Ján FRATRIČ - BASF Slovensko, spol. s r. o.
Ing. Igor GÁL - DUSLO, a. s.
Ing. Zuzana GOCNÍKOVÁ - DUSLO, a. s.
Bc. Ivan KOMPANÍK - DUSLO, a. s.
RNDr. Ľubomír PANČIŠIN - DIAKOL Strážske, s. r. o.
Ing. Igor PETRO - DUSLO, a. s.
Ing. Jaroslav ČERMÁK - DUSLO, a. s.
Ing. Juliana HANÚSKOVÁ - Saneca Pharmaceuticals, a. s.
Tomáš CHMÚRA - DSV Solutions Slovakia, s. r. o.
Ing. Peter MULIK - LC Slovaktrans, s. r. o.
Ivan PÁNIS - FORTISCHEM, a.s.
Marián RIDZOŇ - DETOX, s. r. o.
Ing. Jozef SEDLÁK - SLOVECA Sasol Slovakia, spol. s r. o.
Ing. Filip ŠABĽA - CHEMOSVIT, a. s.
Ing. Tibor BOHŇA - FORTISCHEM, a.s.
Ing. Marek KURŇAVA - DUSLO, a. s.
Ing. Peter FERJANČEK - CHEMOSVIT, a. s.
Ing. Milan HERCEG - DUSLO, a. s.
Ing. Miroslav SLOVÁK - Saneca Pharmaceuticals, a. s.
RNDr. Mária DANIŠOVÁ - FORTISCHEM, a.s.
Ing. Jozef MAKO - DUSLO, a. s.
Ing. Miroslav SLOVÁK - Saneca Pharmaceuticals, a. s.
MUDr. Branislav BUDKE - AIFP
Ing. Katarína BODNÁROVÁ - GSK
MUDr. Július FIGER - MERCK, spol. s r. o.
PharmDr. Koloman GACHALL - ADL
JUDr. Michal HULENA – Stentors project advisory and consulting s. r. o.
MUDr. Simona IGAZ - Novartis Slovakia, s. r. o.
Mgr. Peter KALL - ADL
Ing. Zoltán KASSAI, PhD. – BIONT, a. s.
Mgr. Ivan KRASZKO - GENAS
MUDr. Renáta KROČKOVÁ - BAYER, spol. s r. o.
Ing. Matúš KUTNÝ - Saneca Pharmaceuticals, a. s.
MUDr. Monika LAŠŠÁNOVÁ, PhD.- GENAS
MUDr. Miroslav LEDNÁR - AIFP Slovakia
Tatiana LOCIOVÁ - ADL
MUDr. Igor NOVÁK - BAYER, spol. s r. o.
PharmDr. Leonard SOJKA - MERCK, spol. s r. o.
Ing. Iveta PÁLEŠOVÁ - AIFP Slovakia
MUDr. Hana SPITZEROVÁ – Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG, OZ
PharmDr. Ondrej SUKEĽ - SLEK
Ing. Vladimír OČENÁŠ - DUSLO, a. s.
Ing. Peter GALOVIČ - Continental Matador Rubber, s. r. o.
JUDr. Valéria NÍDELOVÁ - CHEMOLAK, a. s.
Ing. Zuzana ROSTA DOLNÍKOVÁ - FORTISCHEM, a.s.
Ing. Zuzana WEISSOVÁ - CHEMOSVIT, a. s.
Ing. Eva TÓTHOVÁ - RPC Bramlage, s. r. o.
Miriam ZACHAROVÁ - Saneca Pharmaceuticals, a. s.
Ing. Ladislav ZIMERMAN, PhD. - VUCHV, a. s.
Ing. Mária MARTIŠKOVÁ - FORTISCHEM, a.s.
Ing. Jozef PETRUŠEK - DUSLO, a. s.
Ing. Róbert ŠIMO - CHEMOSVIT, a. s.
Ing. Jana ŽIAČIKOVÁ - Continental Matador Rubber, s. r. o.
Ing. Peter ŠTEFÁNIK - Continental Matador Rubber, s. r. o.
prof. Ing. Anton GATIAL, DrSc. – FCHPT STU
JUDr. Silvia KARÁSIKOVÁ - DUSLO, a. s.
RNDr. Eva NEBUSOVÁ – SOŠ Svit
Ing. Zuzana ROSTA DOLNÍKOVÁ - FORTISCHEM, a.s.
Ing. Silvia SUROVÁ – ZCHFP SR
Ing. Zuzana WEISSOVÁ - CHEMOSVIT, a. s.
Ing. Viera ŽATKOVIČOVÁ - ŠIOV
RNDr. Mária DANIŠOVÁ - FORTISCHEM, a.s.
Daniel STUDENÝ, MBA - DETOX, s. r. o.
JUDr. Lenka KATRÍKOVÁ - Stentors project advisory and consulting s. r. o.
Ing. Jozef MAKO - DUSLO, a. s.
Ing. Peter MOJTO - Continental Matador Rubber, s. r. o.
Ing. Peter REPČÍK - CHEMOSVIT, a. s.
Ing. Juliana VAŠŠOVÁ - DUSLO, a. s
RNDr. Zuzana ZAJACOVÁ - REACH Centrum Slovakia, s. r. o.
Ing. Silvia BOHÁČOVÁ, PhD. - CMK, s. r. o.
Ing. Martina ČECHOVÁ - Continental Matador Rubber, s. r. o.
Ing. Maroš FILČÁK – BASF Slovensko, spol. s r. o.
Ing. Anton GAŽOVIČ - Saneca Pharmaceuticals, a. s.
Ing. Róbert GIRETH – GIROCHEM, s. r. o.
Ing. Zoltán KRASCSENITS – BIONT, a. s.
Ing. Ľudmila KOREŇOVÁ - FORTISCHEM, a.s.
Ing. Zuzana MAŤAŠOVSKÁ - Brenntag Slovakia, s. r. o.
Mgr. Peter NEŠTEPNÝ - Stentors project advisory and consulting s. r. o.
Ing. Dušan PAVLOVIČ - Saneca Pharmaceuticals, a. s.
Ing. Silvia SUROVÁ - ZCHFP SR
Ing. Hiyam VÁGNEROVÁ - DUSLO, a.s.
Ing. Silvia SUROVÁ - ZCHFP SR
Ing. Róbert BACHRATÝ - Chemolak, a. s.
Ing. Martin BUDZÁK - VUCHV, a. s.
RNDr. Mária DANIŠOVÁ - FORTISCHEM, a.s.
Ing. Jana ĎURAČKOVÁ PORUBENSKÁ - VUKI, a. s.
Mgr. Martina FLEŠKOVÁ - Brenntag Slovakia, s. r. o.
Ing. Ján FRATRIČ - BASF Slovensko, spol. s r. o.
Ing. Mária KAPRINAYOVÁ - VUCHT, a. s.
Ing. Jozef MAKO - DUSLO, a. s.
Ing. Adriana PÁLEŠOVÁ - SLOVECA Sasol Slovakia, spol. s r. o.
Ing. Miroslav SLOVÁK - Saneca Pharmaceuticals, a. s.
Ing. Róbert ŠIMO - CHEMOSVIT, a. s.
Iveta VÁCLAVÍKOVÁ - Azelis Slovakia, s. r. o.
Ing. Jana ŽIAČIKOVÁ - Continental Matador Rubber, s. r. o.
RNDr. Mária DANIŠOVÁ - FORTISCHEM, a.s.
Ing. Anton GAŽOVIČ - Saneca Pharmaceuticals, a. s.
Mgr. Ľubomír HRIC, PhD. – SlovZink, a. s.
Ing. Richard KATUNSKÝ - DUSLO, a. s.
Ing. Jozef MAKO - DUSLO, a. s.
Ing. Jana MRLLÁKOVÁ MOLDOVÁ - DUSLO, a. s.
Ing. Anton MARCI - DUSLO, a. s.
Ing. Róbert BACHRATÝ - CHEMOLAK, a. s.
Ing. Svetlana GUBICOVÁ - DUSLO, a. s.
Ján MICHALEC - DUSLO, a. s.
Ing. Miroslav SLOVÁK - Saneca Pharmaceuticals, a. s.
Ing. Ján SMOLEŇ - VEGUM, a. s.
Ing. Peter ŠEMRINEC - FORTISCHEM, a.s.
Ing. Eva VÁCLAVOVÁ - SLOVECA Sasol Slovakia, spol. s r. o.
Ing. Jana ŽIAČIKOVÁ - Continental Matador Rubber, s. r. o.
RNDr. Mária DANIŠOVÁ - FORTISCHEM, a.s.
Ing. Jozef MAKO - DUSLO, a. s.
Ing. Jana ŽIAČIKOVÁ - Continental Matador Rubber, s. r. o.
Ing. Oto REGEC – CHEMOSVIT, a. s.
Ing. Tomáš DOMINIK – DUSLO, a. s.
Ing. Maroš FILČÁK – BASF Slovensko, spol. s r. o.
Ing. Peter ŠEMRINEC - FORTISCHEM, a.s.
Ing. Stanislav UJMIAK - Continental Matador Rubber, s. r. o.

 

Responsible Care
Responsible Care


Aktualizované: 17.01.2022


ZCHFP SR
Hattalova 12
831 03 Bratislava

Tel.: +421 2 4820 9001 sekretariát
Fax.: +421 2 4363 8047
IČO: 308 400 74
DIČ: 2020 868 949
Bankové spojenie: 2661000007 / 1100

e-mail: zchfp@zchfp.sk
www.zchfp.sk