logo ZCHFP SK logo REACH

Projekt logistiky chemického priemyslu CHEM MULTIMODAL

ZCHFP SR sa zapojil do projektu chemickej logistiky Chem Multimodal, financovanej zo zdrojov EÚ v operačnom programe Stredná Európa. Projekt pokrýva krajiny strednej Európy, koordinuje ho ministerstvo hospodárstva práce, vedy a digitalizácie spolkovej krajiny Saska-Anhaltska a zapojené sú do neho subjekty nasledovných krajín:

 

Ministerstvo hospodárstva, vedy a digitalizácie Saska – Anhaltska Magdeburg SRN
ISW - inštitút pre štrukturálnu politiku a ekonomický rozvoj Halle SRN
Ministerstvo regionálneho rozvoja a dopravy Saska – Anhaltska Magdeburg SRN
Univerzita Otta von Guericke Magdeburg SRN
Poľský zväz chemického priemyslu Varšava Poľsko
Svaz chemického prúmyslu ČR Praha ČR
Ústecký kraj Ústí n.L. ČR
Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR SK
FH OO Výskum a vývoj / Logistikum GmBH Wels Rakúsko
Horné Rakúsko – plastikársky klaster Rakúsko
Verejná nezisková organizácia pre rozvoj priemyslu Budapešť Maďarsko
Taliansky chemický zväz Miláno Taliansko
Provincia Novara Taliansko Taliansko
Ekonomická univerzita Varšava Poľsko

 

Cieľom projektu je hľadanie nových riešení v logistike podnikov chemického priemyslu, združených v ZCHFP. Pre zvýšenie bezpečnosti prepravy výrobkov a surovín, ktoré sú nebezpečné pre okolie je potrebné hľadať bezpečnejšie a ekologickejšie spôsoby prepravy.

Projekt sa bude zaoberať podporou multimodálnej prepravy v podnikoch ZCHFP SR aj prepravných firiem, ponúkajúcim služby chemickému priemyslu. Nadväzuje na výsledky dosiahnuté v projekte ChemLog v oblasti modálneho presunu.

Pre vysokú zaťaženosť ciest treba hľadať riešenia, ktoré ich odľahčia, zabezpečia vyššiu úroveň bezpečnosti prepravy a budú riešiť chronický problém nedostatku vodičov. Projekt bude zameraný na riešenia prekládok multimodálnych jednotiek v podnikoch a na podporu nových liniek kontinentálnej kombinovanej prepravy po Európe. Je v súlade s dopravnou politikou Európskej únie, zhrnutej v Bielej knihe. Jej cieľom je hľadanie ekologickejších, úspornejších a bezpečnejších spôsobov prepravy. Rovnako je v súlade so zámermi Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácii, zahrnutými v programe podpory kombinovanej prepravy, schválených vládou ako Návrh opatrení na podporu rozvoja intermodálnej prepravy v SR.

V projekte sú zapojené podniky chemického priemyslu, dopravného sektoru, členovia Zväzu logistiky a zasielateľstva, zástupcovia, operátori kombinovanej dopravy, železniční a cestní dopravcovia, ministerstiev dopravy, pôšt a telekomunikácii a ministerstvo hospodárstva.

Doteraz sme v projekte zorganizovali nasledovné akcie:

Úvodná porada projektu – Magdeburg 30.6.2016

Pripravujeme:

Národný míting projektu – bude 13.10.2016 v priestoroch ZCHFP SR Hattalova 12 za účasti podnikov ZCHFP SR a logistického sektora

PDF  newsflash-newsletterNewsletter-ChemMultimodal-May-2018.pdf

PDF  Newsflash-ChemMultimodal-march2018.pdf

PDF  Newsflash-ChemMultimodal-januar2018.pdf

PDF  Newsflash-ChemMultimodal-November

PDF  Newsflash-ChemMultimodal-September

PDF  Zápis z RSM 29.3.2017

PDF  2017 Pardubice SCHP marec

PDF  Zápis z RSM 13 10 2016

PDF  Newsflash-ChemMultimodal-july2

PDF  ChemMultimodal - Newsflash_1

PDF  Chem Multimodal 2016 úvod ZCHFP SRZCHFP SR
Hattalova 12
831 03 Bratislava

Tel.: +421 2 4820 9001 sekretariát
Fax.: +421 2 4363 8047
IČO: 308 400 74
DIČ: 2020 868 949
Bankové spojenie: 2661000007 / 1100

e-mail: zchfp@zchfp.sk
www.zchfp.sk